Selecteer een pagina

Pensioenlandzorg – vraag&antwoord 8

Welke procedurevoorschriften gelden en hoe wordt dat in de praktijk tot uitvoering gebracht bij ongeplande en geplande Wlz-zorg in Nederland onder de Pensioenlandzorg?

Antwoord van Zilveren Kruis:

Voor Wlz zorg is er een indicatie nodig van het CIZ. Het CIZ stelt vast of de verzekerde zorg vergoed krijgt vanuit de Wlz. Als dit het geval is wordt er een indicatiebesluit afgegeven. Op het besluit staat op welke zorg er recht is en voor hoeveel uur.

Aanvullende informatie VBNGB:

0 reacties