Selecteer een pagina

Woonlandfactor

In het buitenland zijn de kosten voor zorg (behandelingen) soms hoger en soms lager dan in Nederland. De verhouding tussen de kosten in beide landen wordt verwerkt in de woonlandfactor. De woonlandfactor wordt berekend door de gemiddelde kosten van behandelingen van het land waar u woont, te delen door de gemiddelde kosten van dezelfde behandelingen Nederland. De woonlandfactor voor een land wordt elk jaar vastgesteld. Aan de hand van deze zgn. woonlandfactor wordt niet alleen uw verdragsbijdrage berekend, maar bijv. ook uw zorgtoeslag.

Deze zgn. “woonlandfactoren” zijn in het kader van een juridische procedure van (de voorloper van de) VBNGB door de Nederlandse regering “uit de hoge hoed getoverd”, waardoor de door u te betalen “verdragsbijdrage” ter compensatie van de kosten voor publieke zorg in onze woonlanden niet langer voor alle landen gelijk is aan de Nederlandse bedragen. Ze worden gecorrigeerd naar de vergelijkbare kosten in onze respectievelijke woonlanden. Nog steeds iedere maand plukken wij de vruchten van deze overwinning.

Hieronder vindt u een aantal documenten met de bijdragen, woonlandfactoren en heffingskortingen die voor dat jaar gelden.

0 reacties