Selecteer een pagina

Algemene Ledenvergadering 2019 – Agenda

Agenda van de Algemene Leden Vergadering van de VBNGB op 31 maart 2019

1. Opening voorzitter
2. Ingekomen stukken
– Brief minister VWS dd. 08/11/2018 inzake niet wettelijke nabestaandenpensioenen.
3. Jaarverslag VBNGB 2018.
4. Financiële rapportage VBNGB 2018 inclusief accountantsrapportage conform art. 10 lid 5 sub h.
5. Evaluatie activiteiten van 2018.
6. Toe te voegen agendapunten en/ of vragen.

Bijlage 1: Profielschets nieuwe bestuursleden
Bijlage 2: Voorstel contributiebeleid

Hier vindt u de tekst van deze pagina in pdf formaat

0 reacties