Selecteer een pagina

Statuten – Huishoudelijk reglement en handboek

Artikel 23.

1. De algemene vergadering heeft een huishoudelijk reglement, handboek en contributiebeleid vastgesteld, waarin onder meer onderwerpen zijn geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Het huishoudelijk reglement of het handboek mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.