Selecteer een pagina

Statuten – Landenvertegenwoordigers

Artikel 9b

  1. De vereniging kent ook zogenaamde  landenvertegenwoordigers die door het- bestuur zullen worden  benoemd voor een door het bestuur vooraf te bepalen termijn  en wel voor die landen waar de belangen van de vereniging  dat vereisen. Hun taak zal bestaan  uit het verifiëren  en toetsen van het algemene beleid van het bestuur aan de gevolgen daarvan voor de lokale  leden van de vereniging  ten gevolge van nationale wet- en regelgeving.  Daarnaast dienen zij informatie aan te dragen  aan het bestuur over ontwikkelingen  in  hun  respectievelijke landen  die betrekking hebben  op de doelstellingen van de vereniging.
  2. Men kan uit deze functies ontheven worden door middel van vrijwillig ontslag, dat schriftelijk medegedeeld  moet worden  aan het bestuur, wegens  niet nakoming van opgelegde  verplichtingen  en wegens  het verstrijken van de mandaatperiode.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.