Selecteer een pagina

Zorg in Frankrijk

Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CPAM, ZIN) geeft een toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden. De tweede uitgave is van 1 maart 2015. Hierin zijn tevens de resultaten van overleg met het ZIN verwerkt. De auteurs is Guido Smoorenburg, vicevoorzitter FANF, Coördinator FANF werkgroep zorgverzekeringen

Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet op 1-1-2006 zijn personen die een wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland ontvangen terwijl men buiten Nederland woont in een land van de Europese Unie verplicht zich via Nederland te verzekeren. Hetzelfde geldt voor hun gezinsleden. Deze personen worden aangeduid als Verdragsgerechtigden, vallend onder de Regeling Verdragsgerechtigden. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) is met de uitvoering van deze regeling belast. In Frankrijk verzorgt de Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de aanspraak op zorg voor de Verdragsgerechtigden.

Bij de invoering van deze regeling zijn voor Nederlanders in Frankrijk veel problemen ontstaan. Een aantal van deze problemen kon in overleg met het ZIN worden opgelost. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden in de regeling. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen die samen met de resterende onduidelijkheden deze nieuwe versie van de Toelichting, eerder uitgebracht in 2013, noodzakelijk maakten.

In 2014 is het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), oorspronkelijk belast met de regeling, overgegaan in het ZIN. Het ZIN blijft belast met de uitvoering van de Regeling Verdragsgerechtigden tot 1-1-2016. Daarna zal het CAK (voorheen Centraal Administratiekantoor) deze taak overnemen. De verzekeraar Agis was belast met de afhandeling van zorg die in Nederland door Verdragsgerechtigden werd ontvangen. Deze taak is met ingang van 1-1-2015 overgegaan naar het ZilverenKruis Achmea dat Agis heeft overgenomen.

In deze toelichting wordt getracht een antwoord te geven op vele vragen die de FANF bereikten, schriftelijk en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. hier vindt u de volledige tekst van de Toelichting Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CPAM, ZIN)

lezing Guido Smoorenburg 2016Dezelfde Guido Smoorenburg gaf op 29 januari 2016 een  informatieve lezing in Les Arcs, Café de la Tour. Het betrof de vele vragen en problemen die een ziektekostenverzekering voor Nederlanders woonachtig in Frankrijk, met zich meebrengen. Hier vindt u zijn presentatie.

De cijfervergelijkingen aan het slot van deze presentatie zijn in die zin niet helemaal correct, aangezien ook CSG (en CRDS?) – en misschien nog andere sociale heffingen?) erin betrokken worden. Die dienen niet alleen het Franse ziektekostenstelsel (al zijn ze onder het Franse stelsel wel verschuldigd en krachtens de Ruyter arrest niet als je verdragsgerechtigd bent). Wel is duidelijk dat indien een partner met veel inkomen als medeverdragsgerechtigde is aangemerkt (bijv. met part. lijfrente) voor deze slechts de nominale premie ZVW maal de woonlandfactor verschuldigd is (dus ong. 800 Euro per jaar in Frankrijk). Indien deze zelf aan Frankrijk ziektekostenpremie moet betalen zal dat hoger uitvallen. Bij alleenstaanden met een hoog pensioeninkomen kan iets soortgelijks voorkomen, namelijk door aftopping van inkomen voor de bijdrage aan ZIN. (opmerking Jan de Voogd op uitpandigen.nl)

Verdere informatie:

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.