Selecteer een pagina

Levenstestament en schenken in Spanje – update columns 2017

Levenstestament in Spanje

Het is een groot voorrecht om ouder te worden. Dat realiseren we ons pas bij het ouder worden. Maar ‘ouderdom komt met gebreken’. Die gebreken maken ons fragiel, kwetsbaar, afhankelijk, en mogelijk zelfs wilsonbekwaam. Voor het beheer van je vermogen (administratie, financieel beheer), maar ook op persoonlijk vlak, of medisch gezien, kan een levenstestament een uitkomst bieden. In de onderstaande columns wordt het nut van een levenstestament geïllustreerd aan de hand van praktijkcasussen:

>  deel 1: Inleiding
>  deel 2: verkoop woning en wilsonbekwaamheid
>  deel 3: méér dan een volmacht
>  deel 4: rekening en verantwoording

Schenken in Spanje

Sinds de economische crisis wordt er steeds meer aandacht besteed aan het behoud van vermogen. Daarnaast staat het overgaan van vermogen op een volgende generatie steeds meer in de belangstelling en kan het – ook voor Nederlanders (met bezit) in Spanje  – soms aantrekkelijk zijn om vermogen al bij leven te laten overgaan. Deze columnreeks gaat over de juridische en fiscale aspecten van schenken ‘naar Nederlands recht’.
>  deel 1: Inleiding
>  deel 2: de uitsluitings- en herroepingsclausule
>  deel 3: onder voorwaarden of voorbehoud
>  deel 4: de tweetrapsschenking

Bron: De Spanje-notarissen van Hak & Rein Vos, december 2017

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.