Selecteer een pagina

Pensioenen – over waardeoverdracht (EU Richtlijn Verwerving en behoud van aanvullende pensioenrechten)

EU Richtlijn Verwerving en behoud van aanvullende pensioenrechten (uiterlijk in 2018 om te zetten in Nederlandse wetgeving)

Richtlijn 2014/50/EU over de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten is aangenomen op 16 april 2014. Deze bevat minimumnormen voor de bescherming van werknemers die naar een ander land verhuizen. De lidstaten moeten de volgende normen uiterlijk op 21 mei 2018 in hun nationale wetgeving omzetten:

Verwerving

  • Uiterlijk na drie jaar dienst voor een werkgever worden pensioenrechten definitief verworven.
  • De eigen bijdragen van werknemers kunnen nooit verloren gaan. Als een werknemer een pensioenstelsel verlaat voordat zijn rechten definitief verworven zijn, krijgt hij zijn eigen bijdragen terug.
  • De minimumleeftijd voor de verwerving van pensioenrechten mag nooit hoger dan 21 jaar zijn.

Behoud

  • Als een werknemer uit een pensioenstelsel stapt, behoudt hij daar zijn verworven rechten, tenzij hij ermee instemt dat hij de waarde ervan als kapitaal uitbetaald krijgt.
  • De pensioenrechten van vertrekkende werknemers moeten op een billijke manier beschermd worden in vergelijking met die van huidige werknemers. Hoe dit gebeurt hangt af van de aard van het stelsel. Zo kan de waarde van pensioenrechten worden aangepast op basis van het inflatiepercentage of het loonniveau (typisch voor een toegezegde-uitkeringsregeling), of van de winst op investeringen (typisch voor een regeling met vaste bijdrage).

Voorlichting

  • Werknemers hebben recht op informatie over de gevolgen van een eventuele verhuizing naar het buitenland voor hun pensioenrechten.
  • Vroegere werknemers en hun nabestaanden (als het pensioenstelsel uitkeringen betaalt aan nabestaanden) hebben recht op informatie over de waarde van hun rechten en hoe ermee wordt omgegaan.

De richtlijn geldt voor werknemers die van het ene EU-land naar het andere verhuizen, maar een land kan dezelfde normen ook toepassen op werknemers die binnen dat land van baan veranderen. De richtlijn gaat niet over de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen, d.w.z. de mogelijkheid om pensioenrechten bij verandering van werk over te dragen naar een ander stelsel.

Meer informatie over waardeoverdracht

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.