Aangifte van buitenlands vermogen voor Spaanse residenten

feb 18, 2016

AANGIFTE BUITENLANDS VERMOGEN d.m.v. Model 720 – Spanje Info Magazine

In vele nieuwsbrieven informeerden wij u dat u als fiscaal resident in Spanje uw buitenlands vermogen, dus alle vermogen dat NIET in Spanje is gelegen, via een speciaal opgave model (modelo 720) moest opgeven.

Als u dit vermogen nooit heeft opgegeven en u gaat nu pas (dus te laat) opgeven kunt u hoge boetes verwachten.

Ook hiervoor hebben wij vele malen gewaarschuwd, zo vaak zelfs dat wij klachten kregen van sommige mensen omdat zij van mening waren dat wij mensen onnodig bang maakten.

Waar wij voor waarschuwden is nu uitgekomen, zoals blijkt uit de vele hoge boetes die de Spaanse fiscus nu eist van mensen die te laat hebben aangegeven.

Nu ontvangen wij soms het verwijt, dat wij iedereen persoonlijk hadden moeten benaderen om hen te waarschuwen voor het geval er misschien vermogen in het buitenland zou zijn voor netto meer dan 50.000 Euro.

Dat is natuurlijk onzin, omdat wij onmogelijk kunnen weten wie er hoeveel vermogen buiten Spanje heeft, mede omdat men in Spanje geen vermogen hoeft op te geven indien dat in totaal minder dan 700.000 en met eigen huis zelfs 1.000.000 Euro is.

Wij kunnen dus niet anders dan iedereen in zijn algemeenheid te waarschuwen.

Ook nu weer loopt er een intensief onderzoek naar mensen die helemaal niets hebben opgegeven en die kunnen vroeg of laat nog veel hogere boetes verwachten. De Spaanse fiscus is echt hard op zoek naar geld en dat doen ze door mensen op te sporen die niet of te weinig of te laat opgeven.

Dat u net zoals in Nederland uw vermogen in het buitenland moet opgeven is geen probleem, maar dat de Spaanse fiscus belachelijk hoge boetes oplegt is absoluut absurd.

Vele klachten zijn inmiddels ingediend bij de Europese Commissie en die heeft Spanje inmiddels al op het matje geroepen wegens deze onacceptabel hoge boetes, maar ondertussen lopen de dossiers bij de Spaanse fiscus nog gewoon door.

De Europese Commissie zal indien Spanje niet gaat reageren een rechtzaak aanspannen via het Europese gerechtshof, echter een dergelijke rechtszaak zal lang gaan duren en de uitslag is zoals bij elke rechtszaak nooit zeker.

Daarom adviseren wij u sterk om, indien u een boete ontvangt, binnen de wettelijke termijn van de 15 dagen na ontvangst te tekenen voor “akkoord onder voorbehoud” (of onder protest) en vervolgens toch te presenteren bij de Spaanse fiscus.

U zult daarna automatisch een nieuw schrijven ontvangen met daarbij het betalingsformulier toegevoegd welke u dan handmatig via uw Spaanse bank kan/moet betalen.

Dat betekent dat u voldaan heeft en door de Spaanse fiscus niet verder vervolgd kan worden, echter zodra, in de toekomst, de Europese Commissie via het gerecht gelijk heeft gekregen, kunnen deze eerdere betaalde boetes terug gevorderd worden met rente.

Zou u niet betalen dan blijven de boetes en rentes alleen maar oplopen, en zou u als de rechtbank ten gunste van de Spaanse fiscus beslist, bijzonder veel geld kwijt zijn of erger nog zelfs gevangenisstraf kunnen krijgen.

Ja, de wereld zit raar in elkaar.

Als je je eigen zuur verdiende vermogen niet opgeeft wordt je behandeld als een misdadiger, maar als je een echte misdaad begaat, krijg je een taakstrafje of een voorwaardelijke straf met de mededeling “nooit meer doen”.

Helaas kunnen wij hier ook niets aan doen en kunnen wij u alleen wat goede tips en adviezen geven.

Wij zagen het ook graag anders, maar de Spaanse staat is echt op jacht naar geld en schuwt geen enkel middel.

Wij geven nogmaals aan wanneer u formulier 720 moet invullen:

1) Als u meer dan 50.000 Euro eigen vermogen buiten Spanje heeft, dan moet u dat vermogen opgeven aan de Spaanse fiscus en kunt u bij ons een vragenlijst aanvragen. Deze vragenlijst is niet compleet, maar bedoeld om u en ons een inzicht te geven of u wel of niet een aangifte moet doen, omdat genoemde 50.000 Euro genuanceerder ligt dan hierboven vermeld is.

2) Indien u het Model 720 eerder heeft aangegeven is een nieuwe aangifte alleen noodzakelijk bij:

* verhoging van het vermogen met meer dan € 20.000,­ (per onderdeel)

* wijziging van eerdere gedeclareerde objecten (zoals annulatie bankrekening, verkoop woning etc)

* nieuwe aankoop woning / opening rekening /levensverzekering etc

Wanneer u deze vragenlijst ingevuld naar ons terug stuurt, beoordelen wij of u wel of niet aangifte moet doen. Indien u aangifte moet doen, zullen wij waarschijnlijk nog een aantal extra vragen stellen en hebben wij wellicht meer informatie nodig.

Let s.v.p. wel op dat de aangifte ook dit jaar voor 31 maart a.s. ingediend moet zijn bij de Spaanse belastingdienst, zodat wij ruim van te voren uw gegevens verwerkt moeten hebben.

Bij twijfel stellen wij voor dat u in ieder geval de vragenlijst bij ons aanvraagt zodat wij het een en ander voor u kunnen beoordelen.

ATTENTIE S.V.P.

De opgave buitenlands vermogen heeft NIETS te maken met uw normale aangifte IRPF die uiterlijk in juni (voor Non Residenten zelfs veel later) gedaan moet worden.

Dit betreft een aparte aangifte waarbij u alleen uw vermogen buiten Spanje moet opgeven. Dit is alleen een opgave en zal (voorlopig) niet leiden tot een aanslag.

Men wil alleen weten of en zo ja hoeveel vermogen u buiten Spanje heeft.

U moet dus NIET wachten tot later, want als u ons dat opgeeft voor uw aangifte Residenten IRPF dan bent u te laat en kunt u een forse boete verwachten.

Afgelopen jaar werden er boetes gegeven van minimaal 6.000 Euro voor het niet aangeven van vermogen buiten Spanje.

Bent u dus Resident vraag dan onze vragenlijst aan, omdat wij alleen aan de hand van deze vragenlijst kunnen beoordelen of u een aangifte moet doen.

Dit is alleen van toepassing op Residenten in Spanje.

Bron: Spanje Info Magazine

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.