Selecteer een pagina

Een gehoorapparaat aanschaffen in Nederland

Een bezoek aan de KNO arts krijgt u volledig vergoed

U heeft als verdragsgerechtigde in Nederland recht op zorg onder de Nederlandse basisverzekering. Een specialist, in dit geval een KNO-arts, in het ziekenhuis valt hieronder. Als verdragsgerechtigde heeft u niet van doen met het eigen risico. Dat is enkel van toepassing op Nederlands ingezetenen.

Uw leverancier (de hoorapparaten-winkel of keten) kan kiezen hoe ze declareren

Ze kunnen de rekening rechtstreeks naar ons sturen, maar zijn dat niet verplicht. Het kan dus zijn dat u de rekening meekrijgt. In dat geval kunt u de rekening sturen naar:

Zilveren Kruis
Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR Apeldoorn

Hier vindt u het declaratieformulier in het Nederlands en hier in het Engels.

Op een hoortoestel zit wel een eigen bijdrage

Naar gelang uw hoorverlies wordt u ingedeeld in een categorie. Aan iedere categorie hangt een maximaal bedrag vast dat ZK GBR vergoedt:
● Categorie 1: Maximale vergoeding € 285,47
● Categorie 2: Maximale vergoeding € 372,19
● Categorie 3: Maximale vergoeding € 459,38
● Categorie 4: Maximale vergoeding € 562,50
● Categorie 5: Maximale vergoeding € 658,13
Wanneer u twee toestellen nodig heeft kunt u het bedrag met 2 vermenigvuldigen.

Heeft u nog vragen?

E-mail gerust met ZK Groep Buitenlands Recht: gbr@zilverenkruis.nl. Bellen kan natuurlijk ook. U bereikt ZK GBR op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer +31 (0) 33 445 68 70.

6 Reacties

 1. Op basis van welke regeling, wet of ander voorschrift hanteert ZK-GBR een maximale vergoeding voor hoortoestellen?

  Volgens NZA regels is de eigen bijdrage voor nederlands ingezetenen 25% van de kosten, met daar bovenop nog het eigen risico. Wel is men dan gebonden aan de indeling in categorieën en aan door de verzekeraar gecontracteerde verzorgers.

  Antwoord
  • De eigen bijdrageregeling voor pensioenlandzorg in Nederland is gebaseerd op de ZVW. Meer specifiek: de Regeling Zorgverzekering art. 2.33 lid 2 voor hoorhulpmiddelen waarbij die 25% eigen bijdrage wordt vermeld (voor meerderjarigen althans).

   Voor verdragsgerechtigden geldt bij pensioenlandzorg geen afzonderlijk eigen risico. Het Nederlandse eigen risico is al verwerkt in de verdragsbijdrage aan het CAK (zij het gecorrigeerd met de woonlandfactor).

   Antwoord
   • Mijn vraag betrof de maximum bedragen die ZK-groep buitenland hanteert.

    Voor hun inlandige verzekerden gelden die bedragen niet, maar die zijn dan wel vast gebonden aan gecontracteerde leveranciers. Bovendien, als verzekerde een toestel wil buiten de toegewezen categorie, bijvoorbeeld een met wat meer mogelijkheden, krijgt de basisverzekerde helemaal geen vergoeding. Naturapolis-voorwaarden zijn nogal dwingend.

    Het lijkt erop dat Zilveren Kruis voor de verdragsgerechtigden restitutie-polis-voorwaarden hanteert: je kan dus kiezen voor een hoortoestel buiten de vastgestelde categorie dat ook duurder is, maar je krijgt wel een vergoeding tot maximaal de genoemde bedragen. Hoe hoog die zijn voor 2020 weet ik nog niet.

   • Ja, Groep Buitenlands recht hanteert de fictie van een restitutie-polis ivm de vergoedingen. De tarieven voor hoortoestellen zijn waarschijnlijk afgeleid van NZA-tarieven. zie onder https://www.zilverenkruis.nl voor de folder :
    Medische zorg in Nederland in 2020 – Zilveren Kruis, met daarin de 2020 tarieven.

    Overigens ben ik in discussie geweest met een NZA medewerker over de te betalen vergoeding aan verdragsgerechtigden. Daaruit kwam naar voren dat vermoedelijk niet de maximale NZA-tarieven als vergoedingslimieten voor verdragsgerechtigden zouden moeten geleden, maar de hoogste vergoeding onder een zuivere restitutiepolis die enige zorgverzekeraar aan ZVW-verzekerden in de basisverzekering zou bieden. We leidden dit af uit een Kifid uitspraak voor een vergoeding voor een (duur) in de V.S. aangeschaft hulpmiddel of geneesmiddel door een ZVW-verzekerde. Aangezien het recht op verstrekkingen onder de pensioenlandzorg in Vo883/2004 verder geen voorwaarden kent voor de verdragsgerechtigde ligt dit beginsel ook voor de hand. Immers art. 27 Vo883/2004 (waar de pensioenlandzorg vermeld staat) gaat uit van gelijke behandeling met ZVW-verzekerden en dus kan als vergelijkingscategorie de (dure) restitutiepolis met de hoogste vergoeding in de basisverzekering zeer wel als vergelijkingsmaatstaf gelden. Of wat ZK/Achmea aan max. vergoedingen noemt in de brochure met dit beginsel overeenstemt betwijfel ik.
    De eigen bijdrage van 25% staat overigens in de ZVW.

 2. Over vergoeding van hoortoestellen stelde ik een vraag aan Zilveren Kruis, groep buitenlands recht. Ik kreeg het volgende antwoord:

  On 15 Jun 2021, at 17:31, Groep Buitenlands Recht wrote:

  
  Beste meneer Nuijten,

  U heeft nog aanvullende vragen. Ik probeer deze graag te beantwoorden.

  Er zijn geen maximale tarieven voor hoortoestellen
  Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven die wij in ieder geval vergoeden. Deze prijzen zijn per hoortoestel. De eigen bijdrage van 25% zijn hier nog niet in verrekend.

  Tarieven 2021
  Categorie 1 € 472,68
  Categorie 2 € 1.212,70
  Categorie 3 € 1.437,45
  Categorie 4 € 1.625,95
  Categorie 5 € 2.006,99

  Valt de prijs hoger uit?
  Dan moet in ieder individueel geval worden beoordeeld of de kosten vergoed kunnen worden.

  U krijgt hoortoestellen vergoed die in één van de 5 categorieën vallen
  Een hoortoestel die niet in één van de categorieën valt (buitencategorie) wordt niet vergoed. Wij hanteren geen keuzelijsten.

  Hoortoestellen vallen onder het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet
  Voor veel zorgsoorten worden landelijke tarieven vastgesteld. Voor hoortoestellen gelden geen maximale landelijke tarieven.

  Heeft u nog vragen?
  E-mail ons gerust. Bellen kan natuurlijk ook. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer +31 (0) 33 445 68 70.

  Nu de praktijk.
  Mijn recente ervaring, januari 2022, met aanschaf van hoortoestellen in Nederland:
  De door mij uitgekozen toestellen werden door ZK- groep buitenlands recht niet vergoed omdat ze blijkbaar in de ‘buitencategorie’ vallen.
  Het ging daarbij niet om de categorie van slechthorendheid; die is bij mij cat. 5, de hoogste.
  De tweede keus, vergelijkbare toestellen met minder mogelijkheden, werd wel geaccepteerd en voor 75% vergoed.
  ik woon in Duitsland en ben als verdragsgerechtigde bij een Krankenkasse geregistreerd.
  Deze (Techniker Kr.) zou, bij aanschaf in Duitsland, maximaal 1535 euro vergoed hebben voor twee toestellen, bij vrije keuze van toestellen.
  De vergoeding door ZK voor de wel geaccepteerde toestellen bedraagt totaal 1575 euro, zijnde 75% van de prijs voor twee stuks.

  De door mij verkregen informatie van ZK-GBR is niet eenduidig. Blijkbaar wordt er toch een lijst gehanteerd van hoortoestellen.
  De in de email genoemde vergoeding van ruim (75% van) 2000 euro per toestel zal in de praktijk zelden uitgekeerd worden; de door mij gekozen toestellen behoren tot de duurste in categorie 5: 1050 € per stuk.

  Ik ben benieuwd naar ervaringen van ‘lotgenoten’.

  Antwoord
 3. Woonachtig in Spanje schafte ik twee hoortoestellen (Cat 5) aan om te voorkomen dat ik voor problemen naar Nederland zou moeten. Mijn declaratie heb ik in Nederland via het CAK ingediend. De respons was als volgt : Wij kunnen uw declaratie niet in behandeling nemen. U hebt de kosten namelijk in uw woonland gemaakt en dan kunt u bij ons geen vergoeding vragen. U kunt uw nota indien bij het provinciaal INSS en zij bepalen of je voor vergoeding in aanmerking komt.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.