Selecteer een pagina

VBNGB informeert Zorgverzekeraars Nederland, VWS en ZIN over wegvallen van expat zorgverzekeringen

Op 22 november 2016 heeft het Bestuur van de VBNGB genoemde instanties op de hoogte gesteld van de negatieve gevolgen van het meer en meer verdwijnen van expat zorgverzekeringen. De volgende passages staan o.a. in de brief:

Onze Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland ontvangt de laatste weken verontrustende brieven betreffende de continuïteit van de buitenlandverzekeringen afgesloten door Nederlandse zorgverzekeraars.

Midden oktober ontvingen verzekerden van XHI Expatriate Health Insurance, onderdeel van Zilveren Kruis Achmea, bericht dat per 1 januari 2017 hun ziektekostenverzekeringen worden beëindigd.

Het voornoemde besluit van XHI betekent dus dat verzekerden hun vertrouwde zorgverzekering wordt ontnomen zonder alternatief aangezien dergelijke verzekeringen boven de 70 jaar niet meer kunnen worden afgesloten.

XHI heeft gemeend deze omstandigheid te moeten voorkomen door de optie aan te bieden over te stappen naar AXA. Echter de 100% premieverhoging tot ongeveer €24.000 voor een echtpaar is geen reële propositie. Getroffenen kunnen slechts besluiten naar Nederland terug te keren om onder de ZVW te kunnen vallen. Wat dit betekent voor verzekerden persoonlijk behoeft geen nadere uitleg. Aangegeven wordt dat het besluit juridisch verdedigbaar is maar een verwijzing naar het maatschappelijke aspect ontbreekt volledig.

Gezien het zeer algemene aspect van het besluit wordt hieruit onmiddellijk de conclusie getrokken dat mogelijkerwijs andere Nederlandse aanbieders van internationale verzekeringen dit voorbeeld zullen volgen omdat zij zich immers met dezelfde problemen geconfronteerd zien. Dit leidt ertoe dat er ieder jaar weer grote onrust zal zijn over de continuering hetgeen uiterst onwenselijk is.

Aan u doen we dan ook de oproep uw leden te bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen om lopende verzekeringen voor Verdragsgrechtigden te respecteren zolang verzekerden in leven zijn.

Lees hier de hele brief van de VBNGB van 22 november 2016 aan Zorgverzekeraars Nederland.

Lees hier de eerste reactie van Eelco Keij op zijn site.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.