Selecteer een pagina

Conflicten betreffende keuringen arbeidsongeschiktheid in Spanje

nov 30, 2016

De Spaanse belastingwetgeving biedt fiscale voordelen voor diegenen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Om zich te kunnen kwalificeren dient men een medische verklaring te overleggen.

In het verleden was het usance dat de kwalificatie van het UWV één op één werd overgekomen. In het licht van het aantrekken van de belastingteugels in Spanje wordt thans geëist dat de ongeschiktheid wordt bepaald door de Spaanse autoriteiten dienaangaande. De Nederlandse kwalificatie wordt derhalve voor dat doel niet meer geaccepteerd.

In dat verband delen wij u mede dat een lid van de Vereniging inmiddels deze zaak aanhangig heeft gemaakt bij het Hooggerechtshof in Spanje. Pas dan is er een eensluidend oordeel waarop personen- in vergelijkbare situaties- zich kunnen beroepen.

Het spreekt voor zich dat wij u zullen informeren over de uitkomst.

0 reacties