Selecteer een pagina

Toezegging minister VWS naar onderzoek van de positie van nabestaanden na overlijden van verdragsgerechtigde partner

feb 20, 2017

Onderstaande passage komt uit de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel grensoverschrijdende zorg (TK 34333). Het is een vraag van het CDA en het antwoord van de regering, d.d. 17 februari 2017. De VBNGB maakt zich al jaren sterk voor de positie van nabestaanden na het overlijden van hun verdragsgerechtigde partner. Het is één van onze Algemene dossiers, zoals u hier kunt zien.

De leden van de CDA-fractie vragen aandacht voor de situatie van nabestaanden. Het komt voor dat een verdragsgerechtigde als gevolg van het overlijden van de partner de status van verdragsgerechtigde verliest. Dit gebeurt als de nabestaande een niet-wettelijk nabestaandenpensioen ontvangt. Niet-wettelijke nabestaandenpensioenen zijn namelijk niet opgenomen in Bijlage XI van Verordening (EG) nr. 883/2004. Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd herkrijgt de nabestaande de status van verdragsgerechtigde. De leden van het CDA vragen of het nabestaanden-/bedrijfspensioen ter voorkoming van deze ongewenste switch ook kan worden opgenomen in Bijlage XI.

De regering is bereid de wenselijkheid van dit verzoek nader te onderzoeken. Aangezien dit onderwerp buiten de orde van het voorliggende wetsvoorstel valt, zal uw Kamer separaat over de uitkomst van dit onderzoek worden geïnformeerd. Hier ziet u de vastlegging van deze regeringstoezegging. De minister van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van de vraag van het lid Oomen-Ruijten, informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar nabestaanden die als gevolg van het overlijden van de partner niet meer verdragsgerechtigd zijn, omdat zij een niet-wettelijk nabestaandenpensioen ontvangen.

Bron: Memorie van Antwoord TK 34.333, blz. 5. Download hier de MvA met de betreffende passage

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.