Wederzijdse bijstand in belastingzaken Nederland en Spanje

apr 13, 2017

Nederland en Spanje geven elkaar bijstand in belastingzaken. Dat blijkt uit een Memorandum van Overeenstemming inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken dat op 11 maart 2017 in werking is getreden voor onbepaalde tijd.

Het Memorandum vervangt het Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje inzake de stroomlijning en intensivering van wederzijdse bijstand in belastingzaken van van 11 april 2006 (Staatscourant 2006, 167), dat met het nieuwe Memorandum wordt ingetrokken.

Het Memorandum geeft categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, dividenden, royalty’s, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen, directeursbeloningen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede overige inkomsten. Verder bevat het Memorandum bepalingen over gelijktijdige belastingcontroles en de aanwezigheid van belastingambtenaren op elkaars grondgebied.

Hier vindt u de gehele tekst van het ‘Memorandum van Overeenstemming tussen Nederland en Spanje inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken’ in de Staatscourant in pdf-formaat.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 april 2017

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.