Selecteer een pagina

Digid voor niet in Nederland wonenden

jul 30, 2018

Dit betreft stand van zaken in Nederlands kabinetsbeleid Mijn Overheid. Geciteerd wordt over Digid voor buitenlanders

Bijlage 2: reactie op moties en toezeggingen omtrent MijnOverheid
(bijlage bij brief 2018-0000418721), daaruit:

“Overige toezeggingen

In het debat met uw Kamer op 1 februari jl. heb ik op een aantal punten aanvullende toezeggingen gedaan.

DigiD-buitenland: ik heb toegezegd nader uit te zoeken hoe Nederlanders in het buitenland toch digitaal met de Nederlandse Overheid zaken kunnen doen. Iemand die in het buitenland woont kan een DigiD aanvragen bij een van de buitenland balies, bij de Schiphol balie of een balie in een aantal grensgemeenten. Iemand moet daarvoor de Nederlandse nationaliteit bezitten en over een geldig Nederlands wettelijk identificatie document beschikken. Wil iemand daarbij gebruikmaken van inloggen in 2 stappen met een sms-code, dan moet bij het aanmaken van het account een telefoonnummer worden toegevoegd. Elk telefoonnummer dat vanuit Nederland te bereiken is, kan worden toegevoegd, dus ook een buitenlands telefoonnummer.

Het initiatief met gelijkgezinde EU-landen: ik heb u toegezegd het initiatief te nemen om met een aantal voorop lopende landen leerervaringen uit te wisselen over het digitaal bereiken van burgers. Bilateraal ben ik landen aan het polsen en inmiddels hebben Oostenrijk, Duitsland, Finland, Estland en Denemarken positief gereageerd. Het bij elkaar brengen van deze landen gaat dit najaar gebeuren, mogelijk onder de paraplu van het aanstaande Oostenrijks voorzitterschap. Hier kom ik later graag bij u op terug.

Nationale Ombudsman Rapport “Hoezo MijnOverheid?!”

In de kabinetsreactie van 6 december op het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Hoezo MijnOverheid?’ (Kamerstuk 26 643, nr. 506) heb ik een reeks van acties en maatregelen benoemd in reactie op de 11 aanbevelingen van de Ombudsman. De strekking van die aanbevelingen is voor een groot deel in uw moties en de door mij gedane toezeggingen in het debat van 1 februari al aan de orde geweest. Omwille van het overzicht loop ik de aanbevelingen en de toegezegde acties puntsgewijs langs. Waar nodig typeer ik kort de stand van uitvoering van de acties.

(…)

Maak het mogelijk dat niet-Nederlanders die een band hebben met Nederland maar hier niet wonen digitaal toegang krijgen tot alle overheidsdiensten: in mijn brief van 6 december 2017 heb ik toegezegd dat dit wordt meegenomen in het lopend proces van totstandkoming van de wet digitale overheid en de op te stellen uitvoeringsregelgeving. Hetgeen hierover bovenstaand is gesteld onder DigiD-buitenland is daarnaast onverkort van toepassing.”

8 Reacties

 1. Ik gebruik al jaren mijn digid vanuit Duitsland. Ik begrijp de reden van dit bericht niet!

  Antwoord
 2. Werkelijk nieuws zou zijn, wanneer je DigiD in je woonland kon aanvragen, bijvoorbeeld digitaal…

  Of bij een van de vele consulaten.

  Antwoord
  • Er zijn inderdaad nogal wat beperkingen als je in het buitenland woont voor het verkrijgen van een Digid. Aanvragen lukt nog wel (al zijn bezit van Nederlanderschap, ingeschreven in RNI en het hebben van een BSN nummer voor sommigen al een belangrijke obstakel), maar afhalen bij een balie ( veelal een gemeente in Nederland, slechts in enkele gevallen ambassades of consulaten in het buitenland)is zeker een beperking. het krijgen van AOW helpt: dan is het wat eenvoudiger via de SVB te regelen.
   Maar het is al beter dan een paar jaren geleden .

   Antwoord
 3. wij hebben wel een DiGiD aan kunnenvragen via de http://www.svb.nl gaat allemaal digitaal en krijgen binnen 3 dagen de activeringbrief binnen

  Antwoord
 4. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/04/beantwoording-schriftelijk-overleg-stand-van-zaken-erf-en-erfbelasting
  Uit: Reactie op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën van 24 juli 2018 over de brief van 4 juli 2018 over de stand van zaken van het inlopen van de achterstanden in de aanslagoplegging erf- en schenkbelasting (Kamerstuk 31066, nr. 420).

  “De leden van de fractie van het CDA vragen op welke wijze een buitenlandse erfgenaam die geen burgerservicenummer (BSN) heeft aangifte kan doen. Om aangifte erfbelasting te doen hebben erfgenamen inderdaad een BSN nodig, ook als zij in het buitenland wonen. In het geval dat een buitenlandse erfgenaam geen BSN heeft kan hij/zij deze aanvragen. De wijze waarop hij/zij dit kan doen, staat uitgelegd op de website van de Belastingdienst.5

  5https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/erfenis_krijgen/aangifte_erfbelasting_doen/burgerservicenummer-aanvragen-voor-erfgenamen-in-het-buitenland

  Antwoord
 5. DigiD aanvragen in Aruba, Curaçao of Sint Maarten
  Als Nederlander in Aruba, Curaçao of Sint Maarten kunt u online een DigiD aanvragen. U moet uw activeringscode daarna nog wel persoonlijk ophalen. In Aruba kunt u bij de Nederlandse Vertegenwoordiging in Oranjestad terecht. In Curaçao kunt u bij de Nederlandse Vertegenwoordiging in Willemstad terecht. In Sint Maarten kunt u bij de Nederlandse Vertegenwoordiging in Philipsburg terecht. Als AOW’er in Aruba, Curaçao of Sint Maarten kunt u uw DigiD direct via de SVB aanvragen.
  Zie:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/vertegenwoordiging-van-nederland-in-aruba-curacao-en-sint-maarten/digid-aanvragen-in-aruba-curacao-of-sint-maarten

  Antwoord
 6. https://mailchi.mp/svb/nieuwsbrief-bbz-vzn82zktvb
  Inloggen op Mijn SVB met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS)

  In de eIDAS-verordening van de Europese Unie (EU) is geregeld dat burgers binnen de EU makkelijker en veiliger digitaal zaken kunnen regelen met overheidsdiensten in de hele EU.
  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) biedt via ‘Mijn SVB’ online diensten aan personen die een burgerservicenummer (BSN) en DigiD hebben. Het gaat bijvoorbeeld om het doorgeven van wijzigingen, gegevens bekijken, of een aanvraag indienen. Mijn SVB is ook beschikbaar voor personen met een BSN en een ‘Europees-erkend inlogmiddel’. Inmiddels zijn de inlogmiddelen van België, Duitsland, Estland, Kroatië en Spanje erkend door Europa. Zo kunnen burgers die in België wonen inloggen op Mijn SVB met hun eID-kaartlezer.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.