Selecteer een pagina

Registratie voor de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019

dec 21, 2018

De Kiesraad meldt het volgende:

“Vanuit het buitenland

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan toch deelnemen aan de stemming. Als deze kiezer nog wel in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, kan per brief of per onderhandse of schriftelijke volmacht stemmen. Als hij niet meer staat ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens moet hij zich eerst (eenmalig) laten registreren als kiezer in het buitenland. Vervolgens kan hij per brief stemmen, of desgewenst via een schriftelijke volmacht of met een kiezerspas (in Nederland).

Een verzoek om als kiezer in het buitenland te worden geregistreerd, moet worden gestuurd naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten kunnen hun verzoek tot registratie ook per post indienen bij de Nederlandse vertegenwoordiging op hun eiland. Zie Kieswet art. D 3. Overigens kan de Nederlandse kiezer die in een andere EU-lidstaat woont, er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing in de EU-lidstaat waarin hij woont.”

Zie ook: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement/stemmen/vanuit-het-buitenland

4 Reacties

 1. 60.000 Nederlandse kiezers in het buitenland aangemeld voor Europese verkiezingen
  Dat is bijna drie keer zoveel als bij de vorige Europese verkiezingen in 2014, meldt de gemeente Den Haag.

  De toegenomen belangstelling is volgens de Haagse burgemeester Pauline Krikke grotendeels een gevolg van een aanpassing in de Kieswet in 2017. Hierdoor is permanente registratie voor kiezers buiten Nederland mogelijk geworden. Dit betekent dat kiezers buiten Nederland zich nu nog maar één keer hoeven te registreren, waarna zij bij de volgende verkiezingen automatisch hun briefstembewijs opgestuurd krijgen.
  Lees verder op:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/11/60-000-nederlandse-kiezers-in-het-buitenland-aangemeld-voor-europese-verkiezingen-a3956586

  Antwoord
 2. Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-001005/2020
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Michal Šimečka, Sophia in ’t Veld
  Betreft: Bescherming van het stemrecht van burgers die naar het buitenland verhuizen
  Op 30 januari 2020 heeft de Slowaakse minister van Binnenlandse Zaken, Denisa Saková, op een verkiezingsbijeenkomst in Považská Bystrica het volgende verklaard:
  “Deze verkiezingen zullen een beetje anders zijn omdat we ongeveer 60 000 verzoeken hebben gekregen van mensen die in het buitenland wonen en per post willen stemmen. Ik vraag u oprecht om deze mensen, die de hele tijd in het buitenland wonen en alleen via de media iets over Slowakije te weten komen, niet samen met de kiezers uit de hoofdstad te laten beslissen over het resultaat van deze parlementsverkiezingen”.
  Is de Commissie het ermee eens dat het zeer problematisch is dat de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de organisatie en het toezicht op de integriteit van de verkiezingen in Slowakije, verdeeldheid zaait over een deel van de keizers?
  Bovendien wordt in de verklaring de indruk gewekt dat Slowaakse kiezers die in het buitenland wonen – waarvan de meesten gebruik hebben gemaakt van hun vrijheid om in een andere EU-lidstaat te gaan wonen – tweederangsburgers zijn. Welke maatregelen zal de Commissie in het kader van haar actieplan voor democratie aanbevelen om ervoor te zorgen dat EU-burgers die naar het buitenland zijn verhuisd, niet worden gediscrimineerd bij verkiezingen omdat zij gebruik hebben gemaakt van hun door de EU-Verdragen gewaarborgde recht op vrij verkeer?

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.