Selecteer een pagina

ITEM dringt aan op minder administratieve rompslomp voor gepensioneerden in buitenland

jan 16, 2019

Gepensioneerden die binnen de EU emigreren en hun pensioen willen blijven ontvangen, moeten periodiek een levensbewijs insturen naar verschillende instanties. Dit om te voorkomen dat het pensioen onterecht wordt uitbetaald na overlijden. In de praktijk betekent dit dat een gepensioneerde, al dan niet met verminderde mobiliteit, meerdere keren per jaar op eigen kosten naar bevoegde autoriteiten moet reizen om de juiste documenten te laten authentificeren. Deze administratieve rompslomp wordt veroorzaakt doordat pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank gedurende het jaar verschillende inlevermomenten van het levensbewijs hanteren. Promovendus Sander Kramer, prof. dr. Marjon Weerepas van expertisecentrum ITEM (Universiteit Maastricht) en Pascalle Pechholt (adviseur Grensarbeid van Europees Parlementslid Jeroen Lenaers) stelden bij de Pensioenfederatie voor de inlevermomenten samen te laten vallen en zetten aan tot de verdere ontwikkeling van een digitale infrastructuur.

Lees verder op: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/item-commits-reducing-administrative-burden-pensioners-abroad

22 Reacties

 1. Ik heb mijn pensioenfonds al diverse keren hierop gewezen. Laatste reactie: u kunt een levensbewijs via de website downloaden wanneer u maar wilt en dat dan tegelijk met dat van de SVB laten stempelen en ondertekenen.

  Probleem is ook dat de SVB het formulier altijd opstuurt in augustus, wanneer heel Frankrijk met vakantie is. Gevolg: invallende postbodes, waardoor je het niet ontvangt en gemeentehuis vaak gesloten.

  Ook al twee keer meegemaakt dat een door mij verzonden ingevuld levensbewijs niet was ontvangen door SVB of pensioenfonds. Dan moet je de hele procedure weer opnieuw doorlopen.

  Antwoord
 2. Prima idee!!👍

  Antwoord
 3. Perfect meegedacht !
  een maal per jaar één digitale opgave voor meerdere fondsen en svb betekent een duidelijke verbetering !

  Antwoord
 4. Heel goed initiatief.
  Het laten samenvallen van de vraag voor bewijs van leven zou enorm veel gedoe besparen.
  Maar waarom de vraag niet omgekeerd?
  Leg de bewijsplicht bij de gepensioneerde. Eenmaal per jaar stuurt hij een standaard formulier, dus gelijk voor alle pensioen fondsen. naar zijn uitkerings instanties. Dat betekent slechts eenmaal per jaar een gang naar de autoriteit. Die tekent dan net zoveel formulieren als nodig. Of men mag copien sturen.
  Het standaard formulier is natuurlijk te downloaden. De uitkerings instantie kan per email een aanmaning sturen wanneer men het vergeten is op te sturen.
  Natuurlijk zou emailing van het document (rechtstreeks door autoriteit) een en ander kunnen vereenvoudigen voor de IT capabele pensionado.

  Antwoord
 5. Dat zou een geweldige verbetering zijn .moet zelf over 4 pensioenen levens bewijzen inleveren en zelfs het levensbewijs van SVB wordt door andere pensioen fondsen niet geaccepteerd
  Mvg Jac Jeroense

  Antwoord
 6. Idd, helemaal mee eens! Voor onszelf niet zo moeilijk te doen, maar voor anderen en ouderen n hele onderneming.

  Antwoord
 7. Pensioen bij Nat. Ned. lopen. Geeft geen enkel probleem om SVB levenbewijs toe te zenden en te worden geaccepteerd. Gaan zelfs nog een stapje verder, overschrijving van SVB niet ouder dan 3 maanden wordt ook als bewijs van in leven zijn geaccepteerd.

  Antwoord
 8. Er is nog veel meer rompslomp. Ik heb een toeslag voor mijn partner. Ieder jaar moet een formulier worden ingevuld met de inkomsten. Bewijsstukken meesturen. Dat zijn 12 loonstroken. Maar dat is niet alles, van iedere verandering van haar inkomsten moet ook aangifte gedaan worden. Ik kreeg zelfs een dreigbrief over een boete over een brief die ik nooit heb ontvangen. De SVB is altijd bezig met dreigen, maar op brieven die ik stuur wordt of niet gereageerd of het is een kluitje in het riet brief.
  Over het bewijs van leven, dubbele gang, eerst de gemeente dan naar een organisatie om het allemaal te laten checken en ondertekenen. Ik mag de formulieren niet zelf opsturen dat moet deze organisatie doen. Mijn pensioenfondsen zijn ok, het is de SVB die zeer onplezierig is.
  Er is geen medegevoel bij deze organisatie. Vinger aan de pols en aktie.

  Antwoord
 9. Ik stuur alleen een levensbewijs naar SVB, de SVB stuurt dan bericht naar mijn ABP en PGGG.. en dat al sinds 2014 en behoef dus maar 1x per jaar naar het Gemeentehuis. Indien onmogelijk door immobiliteit dan komt er iemand bij mij aan huis..

  Antwoord
  • Dat is mooi en zo zou het kunnen zijn. Hier is dat niet het geval, de PFZW vraagt een eigen document en Achmea ook. Nu is dat niet zo’n probleem want dat is snel gedaan bij de gemeente. Maar de SVB doet het anders. Eerst naar de gemeente, dan 50 km verder naar een hier landelijke organisatie. Deze controleert of de ondertekening is gedaan door een bevoegd persoon. Deze instantie stuurt het dan naar de SVB samen met een brief van aanbeveling. Mijn echtgenote moet mee want ik krijg een toeslag voor haar. De post hier is altijd te laat. Het kan wel 3 maanden duren voordat ik iets ontvang. Gelukkig worden deze formulieren digital opgestuurd. Dat is niet voor andere post van de SVB altijd het geval. Ik vraag hier al jaren om maar nog steeds komen er brieven per post. Ik kreeg een brief van de SVB met daarin dat dit van nu af per internet zou gebeuren doch de volgende brief was al weer per post.

   Antwoord
 10. Ik ben het helemaal eens met de teneur van de reacties: goed plan – hoe minder administratieve rompslomp deste beter. Al is dit nu wel weer één van de mindere lasten van een gepensioneerde in het buitenland, lijkt me.

  Misschien kan de VBNGB nog eens goed naar het Servicedocument kijken (en een linkje opnemen). Vooral de plek van het RNI (het Register Niet Ingezetenen) verdient aandacht.

  Als het RNI in bepaalde zaken (zoals het levensbewijs) juridische gelding rkijgt, dan kan dat ook in andere zaken (zoals deelname aan bevolkingsonderzoek in Nederland, of een auto in NL op eigen naam, of een centrale registratie voor het uitoefenen van het kiesrecht) interessant worden. Ik dacht tot nu toe dat het RNI iets vrijwilligs was, een soort register-voor-zoete-koek. Door dat RNI serieuzer te maken is volgens mij op allerlei terreinen winst te boeken.

  In het rapport staat:
  “2.2. Registratie Niet-Ingezetenen
  Sinds 6 januari 2014 is de RNI operationeel. In de RNI worden personen opgenomen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Het gaat hier in de eerste plaats om personen die in Nederland als ingezetene bij een gemeente waren ingeschreven en nu door emigratie geen ingezetene meer zijn. Maar ook grensarbeiders, die bijvoorbeeld in Duitsland of België wonen maar in Nederland werkzaam zijn, worden opgenomen in de RNI.
  De initiële vulling van de RNI vond plaats vanuit gemeenten en de aangewezen bestuursorganen (ABO’s), zoals de SVB, de Belastingdienst en het UWV. Bij een verhuizing naar het buitenland (emigratie) wordt vanuit de gemeente de persoonslijst overgezet naar de RNI. Een persoon kan zich ook zelf bij een RNI-loket laten inschrijven en de wijziging in zijn persoonsgegevens (zoals adres) doorgeven.
  Daarnaast zijn de ABO’s verplicht om de door hun ontvangen wijziging te plaatsen in de RNI.”
  Laat een ieder dit in de gaten houden. Want dit gaat over veel meer dan alleen maar het levensbewijs …

  Antwoord
 11. RNI is niet alleen vrijwillig voor niet-ingezetenen. Er zijn ook procedures voor bestuursorganen om betrokken niet-ingezetenen in het RNI in te schrijven.

  Antwoord
  • Geachte Jan,

   Ik woon in een EU-land en schrijf het nog een keertje:

   Éénmaal jaarlijks ontvang ik van de SVB een in te vullen “In leven verklaring” en dat kan binnen de EU bij het Gemeentehuis, een Notaris, een Politie-beambte of Advocaat. Naast mijn AOW ontvang ik ook van het ABP en PGGM een pensioen. De SVB stuurt zijn bevindingen netjes naar hen door en dus behoef ik voor hen geen verklaringen meer af te geven.

   Dus samengevloeid in één verklaring.

   Bij invaliditeit kunt u iemand bij u thuis bestellen in mijn huidige woonland.

   Mvrgr

   Antwoord
 12. Een heel goed initiatief. Alleen de AOW heeft de alom geprezen emancipatie van man en vrouw op dit punt niet doorgevoerd. Het aantal keren dat ik onze burgemeester moet lastigvallen is daardoor beperkt tot “slechts” 5!

  Antwoord
 13. De SVB controleert niet alleen of een persoon nog in leven is. Het formulier houdt ook in dat men toetst of het adres is nog juist, of je nog steeds samenwoont en met dezelfde partner. De partner moet mee ondertekenen als voor deze een toeslag wordt betaald. De SVB noemt het formulier ook niet bewijs van leven maar controleert of de gegevens nog juist zijn.
  Wachten met veranderingen doorgeven totdat dit formulier komt is niet toegestaan. Iedere verandering moet direct worden doorgegeven. Bovenstaande geldt niet alleen voor EU landen maar voor alle landen waar de SVB een verdrag om de uitkeringen te controleren, mee heeft.
  Als de controle digitaal is, zouden er geen restricties meer moeten gelden waar het is toegestaan om te wonen. Minister President Willem Drees zei het bij de introductie van de AOW ‘waar ook ter wereld’ in ?1957. De wet op de AOW is in de jaren dat deze bestaat veranderd en niet ten goede voor de gerechtigen. De vraag is of de gedachte die leidde tot deze wet niet te veel is aangepast zodat het idee van onafhankelijkheid is verkwanseld. Onafhankelijk wonen, onafhankelijk financieel. Met de partnertoeslag en het zelfs afschaffen in 2015 is van onafhankelijkheid geen sprake meer. En dat was wel de geest van de wet en niet alleen het opheffen van de armoede onder ouderen. Ik vraag mij af of de wet op beperking export uitkeringen dan ook nog kan worden toegepast op de AOW.

  Antwoord
 14. Ach in het kader van de KBB moet weer iedereen aangifte doen anders loop je heffingskortingen mis. Dus aan de ene kant iets er af en aan de andere kant een hoop gerompslom erbij.

  Antwoord
 15. Indien een en ander digitaal ingericht gaat worden, zou het goed zijn ook rekening te houden met het feit dat niet overal ter wereld, ook niet binnen de EU, snel (mobiel 4G en ‘vast’ breedband) internet toegang bestaat. Dus weglaten van allerlei zinloze tussenstappen en franje.
  Bijvoorbeeld, op dit moment heb ik alleen mobiel Edge. Alle dataverkeer duurt dus relatief lang. Om een nieuw bericht via ‘mijn overheid’ in te zien moet ik na het inloggen allerlei overbodige stappen door voor ik eindelijk dat bericht op het schermpje heb. Dat kan korter!

  Antwoord
 16. Geen last meer van de afgelopen jaren, maar misschien een tip. Ieder jaar begin april gingen mijn man en ik naar het Registro Civil in Sant Feliu voor een uittreksel uit het register, het z.g. Fe de Vida. Vervolgens gingen we hiermee naar de copyshop en lieten bijna niet van het origineel te onderscheiden kleuren kopies maken (het stempel is altijd blauw). De kopie was mooier dan het origineel op gerecycled papier😊. Iedere keer als er een verzoek voor een levensbewijs kwam, stuurde ik een kopie naar de betreffende verzoeker met de vermelding dat deze slechts één keer per jaar werden uitgegeven door het Registro. Het origineel hield ik zelf in het dossier. Nooit een probleem mee gehad. Iedereen happy.

  Ik heb ooit aan de pensioenfondsen gevraagd om genoegen te nemen met een kopie van het levensbewijs dat naar de SVB ging, maar dat bleek moeilijk, moeilijk. Waarom moeilijk, moeilijk kon niemand me vertellen. Vandaar mijn eigen oplossing voor het heen- en weer geloop.

  Antwoord
 17. Ik woon sinds 1 maand in Belgie en krijg mijn wao en een pensioen uit Nederland. Het UWV neemt genoegen met een copie id/paspoort naast het formulier in leven zijn maar dat hoeft nu nog niet. Het pensioenfonds detailhandel daarentegen wil nu al een ondertekend en afgestempeld in leven formulier van mij wat ik belachelijk vind na net 1 maand in Belgie te wonen maar volgens hun moet dat door een autoriteit, notaris of door het consulaat worden gedaan. Klopt dit en mogen ze dit nu al eissen?

  Antwoord
  • Dat hangt van het reglement van het pensioenfonds af.

   Antwoord
  • Wij wonen in Spanje en ons levens bewijs wordt getekend door de gemeente waar wij wonen en wordt ieder jaar geaccepteerd zonder enig probleem .ben het wel met U eens dat het een vervelende situatie is mvg Jac Jeroense

   Antwoord
 18. https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/pensioenfonds-abp-geeft-navolging-aan-item-aanbeveling
  Pensioenfonds ABP geeft navolging aan ITEM-aanbeveling
  Gepensioneerden die binnen de EU emigreren en hun Nederlands pensioen willen blijven ontvangen, moeten periodiek een levensbewijs insturen naar verschillende uitbetalende instanties. Dit om te voorkomen dat het pensioen onterecht wordt uitbetaald na overlijden. In de praktijk betekent dit dat een gepensioneerde, al dan niet met verminderde mobiliteit, meerdere keren per jaar op eigen kosten naar bevoegde autoriteiten moet reizen om de juiste documenten voor te leggen.
  Expertisecentrum ITEM heeft zich ingespannen voor het wegnemen van deze onnodige administratieve lasten en beperking van het vrij verkeer van personen door het doen van oplossingsrichtingen. Pensioenfonds ABP heeft onlangs bericht dat aan het eind van dit jaar een app wordt verwacht, die identificatie op afstand mogelijk zal maken.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.