Selecteer een pagina

Bericht Kiezers buiten Nederland: “Zorg voor een juiste registratie stemmen vanuit het buitenland”

mei 8, 2019

Vandaag kregen mogelijk sommige Nederlanders woonachtig in het buitenland, en zich hebben geregistreerd, een bericht betreffende een juiste registratie inzake stemmen vanuit het buitenland voor de EP verkiezing.

Hier kunt u het bericht in zijn geheel lezen.

Meer informatie of vragen hierover:

Neem gerust contact op via kbn.verkiezingen@denhaag.nl of via telefoonnummer 0031 70 353 4400. Ze zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur Nederlandse tijd.
Zie de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl voor meer informatie over stemmen vanuit het buitenland en het stemmen per brief.

5 Reacties

 1. Alweer zo’n muggezifterij. Dat gaat ze daar in Den Haag eigenlijk geen bal aan op wie ik stem of op een candidaat uit welk land dan ook !
  De stemming is voor het EUROPESCHE Parlement, niet voor dat dorp-aan-zee in ZH.

  Antwoord
  • Dit bericht gaat over de situatie dat men niet vanuit twee Europese landen mag stemmen voor het Europese Parlement.
   Oftewel, dat men niet twee keer een stem uit mag brengen.

   Antwoord
   • Dat lijkt inderdaad niet netjes: twee keer stemmen, terwijl een niet-migrant maar één stem kan uitbrengen. Erkend moet worden dat het in de praktijk niet gecontroleerd wordt, en misschien ook niet te controleren is bij de huidige stand van zaken.

   • Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 21 mei 2019 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen 2019Z09597 en vraag Vaste commissie Binnenlandse Zaken over dubbel stemmen

    Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van Gent en Koopmans (beiden VVD) over het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het buitenland. Deze vragen werden ingezonden op 15 mei 2019, met kenmerk 2019Z09597. De antwoorden treft u als bijlage bij de brief aan.

    Verder geef ik met deze brief gevolg aan het verzoek (gedaan in de procedurevergadering van 16 mei jl.) van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie te geven op het bericht1 van de NOS dat dubbel stemmen bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement niet is toegestaan maar wel mogelijk is.
    Stelsel om dubbel stemmen bij EP-verkiezingen te voorkomen
    De Europese regelgeving laat onderdanen van een EU-lidstaat de keuze of zij bij de verkiezing van leden van het Europees Parlement stemmen in de EU-lidstaat van verblijf of in de EU-lidstaat waarvan men de nationaliteit heeft. De regelgeving verbiedt dat in beide EU-lidstaten een stem wordt uitgebracht.
    Om dubbel stemmen te kunnen voorkomen, wisselen lidstaten in de weken voor de verkiezing gegevens2 uit. Nederland laat de andere lidstaten weten welke EU-onderdanen in Nederland een verzoek hebben ingediend om hier te stemmen. Nederland ontvangt van de andere lidstaten gegevens over Nederlanders die in die lidstaten hebben aangegeven daar te willen stemmen.
    Deze uitwisseling van gegevens is, zoals achtereenvolgende bewindslieden van BZK hebben gesteld in brieven aan de Tweede Kamer, niet sluitend.
    (..)
    Het kabinet heeft in de Raad van de EU altijd het standpunt ingenomen dat het de voorkeur zou hebben dat de kiezer zijn stem slechts zou kunnen uitbrengen in de lidstaat van verblijf. In dat geval is het uitwisselen van gegevens tussen de lidstaten niet noodzakelijk en dubbel stemmen ook niet mogelijk. Na de vorige verkiezing van de leden van het Europees Parlement in 2014 heeft het kabinet dit punt wederom in EU-verband aangekaart, zoals de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook in zijn brief van 19 mei 20143 aan de Tweede Kamer had toegezegd. Voor dit standpunt van het kabinet is evenwel onvoldoende steun te vinden bij de andere lidstaten.
    (..)
    De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren

    https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/21/beantwoording-kamervragen-over-te-laat-ontvangen-stemdocumenten-door-kiezers-in-het-buitenland-en-reactie-over-dubbel-stemmen

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.