Selecteer een pagina

Hoofdlijnenbrief over opname van een pensioenbedrag ineens op pensioeningangsdatum

jun 28, 2019

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum 27 juni 2019 Betreft Hoofdlijnenbrief inzake het mogelijk maken van opname bedrag ineens op pensioeningangsdatum

Daaruit:

Vervolg

De mogelijkheid om bij pensionering een bedrag ineens op te nemen biedt mensen (meer) flexibiliteit in de aanwending van hun pensioenvermogen, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens om meer aan te sluiten bij persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van mensen. Het huidige stelsel kent geen juridische bezwaren tegen de mogelijkheid om de opname van een bedrag ineens op pensioeningangsdatum wettelijk te faciliteren. Wel is het wenselijk om aan deze keuzemogelijkheid voorwaarden te verbinden om bijkomende risico’s zo veel mogelijk te mitigeren. In deze brief zijn drie voorwaarden geschetst die vanuit beschermingsperspectief in het bijzonder interessant lijken. Daarnaast zijn enkele andere aandachtspunten aangestipt die bij de uitwerking van de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen relevant zijn.

De sociale partners en het kabinet hebben afgesproken het voorstel verder uit te werken. De komende periode wil ik dan ook graag aan de slag met het voorbereiden van de wetgeving.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

2 Reacties

 1. En ook:
  Bedrag ineens in derde pijler
  De afgelopen periode is ook bekeken of opname van een bedrag ineens toepasbaar is ten aanzien van oudedagsvoorzieningen opgebouwd in de derde pijler.21 Achtergrond hiervan is de ambitie van het kabinet om voor oudedagsvoorzieningen opgebouwd in de derde pijler dezelfde flexibiliteit in de uitkeringsfase te bieden als in de tweede pijler, zodat er geen onderscheid ontstaat tussen de mogelijkheid een bedrag ineens op te nemen tussen een pensioen opgebouwd in de tweede pijler en een oudedagsvoorziening opgebouwd in de derde pijler. Ook ten aanzien van de derde pijler is geconcludeerd dat er geen juridische bezwaren zijn om de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen wettelijk te faciliteren. Voor wat betreft de voorwaarden van de keuzemogelijkheid in de derde pijler kan zoveel mogelijk worden aangesloten bij de voorwaarden die worden gesteld aan deze keuzemogelijkheid in de tweede pijler.

  Antwoord
 2. Kamerbrief uitstel inwerkingtreding bedrag ineens ouderdomspensioen
  Kamerstuk | 05-07-2023
  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het uitstel van de inwerkingtredingsdatum van het keuzerecht bedrag ineens van het ouderdomspensioen. De Eerste Kamer heeft een vergelijkbare brief gekregen.
  Zie: https://open.overheid.nl/documenten/2444cf9d-1400-4329-a725-fd0eb86b8b33/file

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.