Selecteer een pagina

Kamervragen over fiscale problemen voor Nederlanders in V.S.

aug 26, 2019

Vragen van de leden van Weyenberg en Sjoerdsma (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Financiën over Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving (2019Z15128).

Vraag 1.Bent u bekend met de gevolgen van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) voor Nederlandse burgers? Antwoord 1  ja.

Vraag 2 Bent u bekend met de beantwoording van schriftelijke vragen die eerder zijn gesteld, onder andere over het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’ 1), vragen over ‘de uitwerking van FATCA’ 2) en vragen over ‘Amerikaanse belastinghervorming’ 3)?  Vraag 2  Ja.

Vraag 3 Bent u, in het verlengde van bijvoorbeeld de inzet van president Macron, bereid het gesprek met president Trump van 19 juli a.s. te gebruiken om het belang van een oplossing voor deze groep, eventueel door middel van een brief, over te brengen?   Antwoord 3  Voor de problematiek van deze groep Nederlandse burgers die tevens Amerikaan zijn is tijdens het bezoek van de minister-president aan Washington, D.C. door Nederland aandacht gevraagd. Ik heb zelf in mei van dit jaar tijdens mijn bezoek aan het Department of Treasury deze problematiek ook opgebracht. Het kabinet zal zich blijven inzetten voor deze groep mensen.

Vraag 4  Welke vooruitgang is sinds mei geboekt bij het werken aan een oplossing voor de duizenden gedupeerden?  Antwoord 4  In de antwoorden op de Kamervragen gesteld op 19 juni jl. en beantwoord op 4 juli is reeds een terugkoppeling gegeven van de door hem in de VS gevoerde gesprekken.[1] Vlak na het verzenden van die antwoorden is het onderwerp weer besproken tijdens een raadsvergadering in Brussel. Daarbij is vanuit Nederlandse zijde terugkoppeling gegeven van mijn recente bezoek aan de VS. Daarbij heeft Nederland ook nieuwe oproep gedaan voor een gecoördineerde actie in Europees verband richting de VS. De komende weken zal daar verder aan worden gewerkt.

Vraag 5  Bent u bereid om net als de staatssecretaris van Financiën in gesprek te gaan met belangenorganisaties van Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben?  Antwoord 5  De problematiek staat reeds scherp op het netvlies van het kabinet. Vanuit het ministerie van Financiën is er frequent contact met belangenorganisaties van Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben. Daarbij heeft de staatssecretaris van Financiën als vertegenwoordiger van het kabinet ook persoonlijk met betrokkenen gesproken.

Vraag 6  Bent u bekend met het feit dat het kabinet heeft aangegeven dat de afwezigheid van het Social Security Number (SSN) geen weigeringsgrond kan zijn voor banken om een betaalrekening aan te vragen of te behouden?   Antwoord 6  Het kabinet is bekend met de verplichtingen die financiële instellingen hebben op het gebied van basisbetaalrekeningen (op grond van een geïmplementeerde Europese richtlijn). Op grond hiervan zijn banken in Nederland – kort samengevat – verplicht om een basisbetaalrekening aan te bieden, tenzij er een weigeringsgrond van toepassing is. Een basisbetaalrekening is – kort gezegd – een betaalrekening waarbij geen debetstand mogelijk is. Het enkel ontbreken van een US TIN/SSN vormt voor de toepassing van deze wetgeving geen weigeringsgrond en kan daarmee geen aanleiding zijn om een basisbetaalrekening te weigeren of op te zeggen. Ik verwijs voor een nadere duiding naar de antwoorden op de Kamervragen van 18 maart jl.[2] en de hiervoor genoemde antwoorden op de Kamervragen van 4 juli jl.

Vraag 7  Wat vindt u van de signalen dat banken zich daar nog over beraden en op dit moment aanvragen van klanten met een Amerikaanse nationaliteit zonder SSN niet honoreren?  Antwoord 7  Ik kan mij voorstellen dat Nederlandse banken zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen van het niet voldoen aan Amerikaanse regelgeving, zoals FATCA. Tegelijkertijd deelt het kabinet de angst dat onverwijld forse Amerikaanse sancties op grond van FATCA worden opgelegd niet. Het kabinet vindt het echter onwenselijk – zoals ik ook aangaf in beantwoording van de Kamervragen van 4 juli jl. – als er in strijd wordt gehandeld met de Europese betaalrekeningenrichtlijn en de Nederlandse implementatie daarvan. Zie ook het antwoord op vraag 6.

Vraag 8  Welke stappen neemt u tegen banken om te voorkomen dat betaalrekeningen van Nederlandse inwoners worden geblokkeerd?  Antwoord 8  In eerdere antwoorden op Kamervragen heb ik de visie van het kabinet over de toepassing van de Europese richtlijn over basisbetaalrekeningen uiteengezet. Deze uitleg is gecommuniceerd met de NVB. Het is uiteindelijk aan de toezichthouders om passende maatregelen te nemen als er wordt gehandeld in strijd met de Europese richtlijn over toegang tot een basisbetaalrekening.

Vraag 9  Kunt u bevestigen dat Nederlandse inwoners met een Amerikaanse nationaliteit altijd toegang moeten hebben tot een betaalrekening?  Antwoord 9   Alle inwoners van Nederland hebben – binnen de kaders van de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn over basisbetaalrekeningen – recht op toegang tot een basisbetaalrekening. Zie ook de antwoorden op de vragen 6, 7 en 8.

Vraag 10  Herinnert u zich dat het kabinet heeft aangegeven dat in juli in Brussel in een raadsvergadering weer wordt gesproken over de problemen als gevolg van FATCA?  Antwoord 10  Ja.

Vraag 11  Is het gelukt om te komen tot een gecoördineerde actie in Europees verband? Zo ja, op welke wijze wordt deze actie nu uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?   Antwoord 11 Het onderwerp is besproken tijdens een raadsvergadering waarbij Nederland landen heeft opgeroepen voor een gecoördineerde actie in Europees verband. Ik verwacht uw Kamer na de zomer nader te informeren over het vervolg.

Vraag 12  Bent u voornemens om bijvoorbeeld samen met president Macron, die voor zover bekend in zijn gesprekken met president Trump aandacht heeft gevraagd voor de zogenaamde Accidental Americans, op te trekken om tot een oplossing voor deze groep te komen?  Antwoord 12  Het kabinet denkt dat een gecoördineerd signaal in Europees verband het sterkst is, waarbij naast Nederland en Frankrijk ook andere Europese landen zich aansluiten.

Vraag 13  Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?  Antwoord 13  Ja.

Vraag 14 Kunt u deze vragen beantwoorden voor uw bezoek van 19 juli 2019 aan president Trump?  Antwoord 14  Het is niet gelukt deze vragen te beantwoorden voor het bezoek van de minister-president aan president Trump.

[1] Kamerstukken II, 2018/19, Aanhangsel van de Handelingen, 3382.

[2] Kamerstukken II, 2018/19, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1927

13 Reacties

   • Ik kan nog steeds het probleem niet zien. Een halve eeuw geleden toen wij in de US woonden moesten Amerikanen waar ook ter wereld ‘filen’ bij de IRS. Kennelijk hebben Amerikanen met een dubbele nationaliteit bijv. Nederlandse een probleem met het belastingverdrag. Eenvoudige oplossing (Trumpiaans) dan geeft u uw US nationality toch gewoon op. Case closed. Wat ik mis in het verhaal is dat jaren geleden met de EU al is overeengekomen dat “al” onze bankgegevens automatisch overgeseind worden naar de Amerikaantjes onder het mom van “homeland security”. De bankgegevens van Amerikanen worden naar Europa niet overgeseind. Alleen Sophie van D66 heeft getracht aan deze waanzin een einde te maken. Derhalve de Amerikaantjes hebben alle gegevens al, inkluis die van de majesteit. Laat de Kamer zich druk maken over het laatste en een einde maken aan de ‘big brother’ waanzin toestanden.

  • De belastingplicht in Nederland berust niet op de Nederlandse nationaliteit (i.t.t. tot die van de V.S. die wel op de Amerikaanse berust).

   Antwoord
 1. Dank. Ik kan er geen onredelijke dingen in ontdekken. Het hele fiscale traject was een vijftig jaar geleden ongeveer net zo. Derhalve klagers moeten niet moeilijk doen. Van ernstiger aard vind ik dat zonder mijn toestemming en ongevraagd mijn bankgegevens aan de US worden overhandigd. Daar komt die idiote sleepwet nog bij en wordt een ieders e-mail en telefoonverkeer eveneens opgeslagen. Waar moet het naar toe?
  Mijn zus (al meer dan vijftig jaar in de US en dual citizinship) en NL bankrekening en een klein AOW pensioentje geeft alles netjes op aan de IRS. Krijgt dubbele belasting van de IRS terug heeft nimmer problemen. Derhalve ik begrijp het probleem nog steeds niet.

  Antwoord
  • Uw zus woont in de V.S. Hier gaat het echter om bureaucratische en sterke financiële belemmeringen opgeworpen voor personen met (ook) de V.S. nationaliteit, die buiten de V.S. wonen en soms ook nooit in de V.S. gewoond hebben, in verband met de Amerikaanse inkeerregeling. Vergelijk bijv. de Nederlandse inkeerregeling voor aangifte vermogens in het buitenland. Daar kon je kostenloos aangifte van doen. Dat lijkt me ook een wat zinvoller uitgangspunt als de fiscus achterstallige belastingen zo veel mogelijk wil heffen.

   Antwoord
 2. Question for written answer E-000816/2020
  to the Commission
  Rule 138
  François-Xavier Bellamy
  Subject: Accidental Americans
  ‘Accidental Americans’ is the term used to describe 300 000 Europeans who, while born in the United States, only lived there for a very short while or not at all.
  Ever since the vote on the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in 2014, they have been targeted by the US Government, which is demanding they pay US taxes on income that is paid to them outside of America. ‘Accidental Americans’ who declare their income in the countries of which they are citizens and where they reside have even had to face the prospect of having their bank accounts closed. Banks have been threatened with having to pay almost 30 % in taxes on all their financial flows transiting through the United States. This state of affairs was placed on hold by an 18-month moratorium.
  Will the Commission take action to defend its fellow citizens by guaranteeing them access to a bank account and fair treatment on tax, in order to protect them from the arbitrary extraterritorial application of this law? Are there plans to renegotiate the agreement on implementation of FATCA on an EU-wide basis, with identical reciprocal sharing obligations for both sides of the Atlantic?
  EN E-000816/2020 Answer given by Mr Gentiloni on behalf of the European Commission (7.4.2020)

  The bilateral agreements between EU Member States and the United States (US) implementing the Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) are not within the remit of the Commission unless they breach EU law. To date, there is no evidence of any such breach. Nationality ties, even when acquired by “accident”, come together with the existence of reciprocal rights and duties, including paying taxes in the United States for US citizens.

  The impact of FATCA on individuals and financial institutions and the lack of full reciprocity have been raised with the US Authorities by Members of the Commission and their competent Services on a number of occasions. We have seen improvements on the first two issues, i.e., the impact on citizens and financial institutions, with additional guidance and information published on US administrations websites, and new “relief procedures” for individuals who wish to relinquish their citizenship.

  Concerning the respect of the Payment Accounts Directive, the Commission has looked into the alleged infringements of the right to a basic bank account as prescribed, but has found no evidence of violation of the EU legal framework in the national measures transposing the Directive.

  The negotiation on an EU agreement with the US on automatic exchange of information would be conditional to a mandate by the Council. So far, the Commission has not received any indication that such a mandate is being considered.

  Antwoord
 3. Nederlanders verliezen bankrekening na druk VS
  Onbedoelde Amerikanen Banken sluiten rekeningen af van Nederlanders die weigeren mee te werken met Amerikaanse belastingheffing.

  Tientallen Nederlandse burgers die ook Amerikaan zijn, hebben de afgelopen weken gehoord dat hun rekening bij Nederlandse banken wordt afgesloten. Zij zijn daarmee slachtoffer van zeer strenge Amerikaanse belastingwetgeving en afspraken over de handhaving daarvan met de Nederlandse overheid. Voor de gevolgen hiervan wordt al jaren gewaarschuwd.
  Lees verder op: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/15/nederlanders-verliezen-bankrekening-na-druk-vs-a4016208

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.