Selecteer een pagina

Kamervragen Omtzigt over kortingen door pensioenfondsen

sep 4, 2019

2019Z15691 (ingezonden 13 augustus 2019) Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister-President over de enorm gevolgen van langdurig lage en negatieve rente voor de Nederlandse pensioenfondsen.

Datum 2 september 2019 Betreft Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) 2019Z15691

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over de “gevolgen van een langdurig lage en/of negatieve rente voor Nederlandse pensioenfondsen”.

de Minister van Sociale Zaken     de Minister van Financiën, en Werkgelegenheid Koolmees W.B. Hoekstra

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het feit dat een groot deel van de grote Nederlandse pensioenfondsen een actuele dekkingsgraad heeft van onder de 100 procent en dat kortingen dreigen?

Antwoord Ja.

Vraag 2 Kunt u aangeven hoeveel euro een pensioenfonds in kas moet hebben om over 20 jaar een eenmalige uitkering te doen van 100 euro?

Vraag 3 Kunt u dat per jaar aangeven voor elk van de afgelopen 25 jaar, dus hoeveel geld een fonds in kas moest om die 100 euro uitkering te doen precies 20 jaar later (per 31 december)?

Antwoord op vraag 2 en 3 Hoeveel euro een pensioenfonds in kas moet hebben om in de toekomst een eenmalige uitkering te kunnen doen, is voor een groot deel afhankelijk van de rentetermijnstructuur. Als de rentetermijnstructuur daalt, dan zal een pensioenfonds meer in kas moeten hebben om een toekomstige uitkering te kunnen doen. De grafiek hieronder laat voor de jaren 1999 tot en met heden het 20-jaarspunt van de rentetermijnstructuur zien en de daarbij corresponderende bedragen die een pensioenfonds in kas moet hebben om over 20 jaar een eenmalige uitkering van 100 euro te kunnen doen. Zoals uit de grafiek volgt, moest een pensioenfonds op 31 december 1999 daarvoor een bedrag van 29 euro in kas hebben en op 31 juli 2019 is dit een bedrag van 91 euro. Dit heeft ook tot gevolg dat de premies de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. De huidige gepensioneerden hebben in het verleden dus een veel lagere premie betaald voor hetzelfde pensioen dan de huidige werkenden nu betalen.

Lees verder over deze kritische vragen op : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/02/beantwoording-kamervragen-over-gevolgen-lage-renten-voor-pensioenfondsen

15 Reacties

 1. Kort samengevat, we gaan op dezelfde heilloze weg verder, er gaat gekort worden op pensioenen, omdat de honderden miljarden euro´s die in pensioenfondsen zitten, niet bedoeld zijn om uit te keren aan pensioengerechtigden.
  Dat verdelen we liever zelf in ons exclusieve clubje

  Antwoord
 2. Wanneer houden ze eens op met die waanzin. Kijk naar het werkelijk gemiddeld rendement over zeg de laatste 5 jaar en pas daar de “rekenrente” op aan. Er zijn niet alleen beleggingen in rentecertificaten. Een groot deel van het rendement is huuropbrengst uit onroerend goed beleggingen (vaste waarde per 5 jaar) en beleggingen in aandelen die bij een lage rentestand altijd hogere dividend en koerswinst opleveren.
  We worden om de een of andere reden die we binnenkort gaan zien gewoon voorgelogen!

  Antwoord
 3. Toen de reserves te hoog werden stelde de minister van Financien voor om belasting te heffen over de “overwaarde”.
  Ik kan niet overzien hoe hoog de reserve van een pensioenfonds werkelijk moet zijn. Maar het zou me niet verbazen als de veiligheidsnorm veel te hoog wordt gesteld. Het is wel zo dat het besteedbaar inkomen in de laatste 10 jaar bij de meeste gepensioneerden fors is achteruit gegaan. Het feit dat we te maken hebben met een generatie die gewend is de broekriem aan te halen, rechtvaardigt nog niet het Nederlandse pensioenbeleid.

  Antwoord
 4. Denk eens na over wie er profiteert van de overdreven lage rekenrente en hoe en waarom die zo is vastgesteld en vooral door wie.
  Het verborgen mechanisme achter reze rekenrente is een gevaar voor de pensioenfondsen zelf en die van de “members”, de huidige en de toekomstige gepensioneerden.
  Wellicht dezelfde drijfveer als die gold voor de afschaffing van de VUT en/of de blokkering van vervroegde pensioneringsregelingen, die niet ten koste gingen van de staatskas maar werden bekostigd door de werkgevers en werknemers samen.
  Sommigewerkgevers bekostigden een Tijdelijk Ouderdoms Pensioen (TOP) tot aan de ingangsdatum van de AOW !
  Dat werd geblokkeerd door de Min.Fin. die de aftrekbaarheid van die TOP betalingen van de bedrijfswinsten niet langer wilde “bekostigen” maar vergat te vermelden dat er dus géén aanspraak op WW-betalingen mogelijk waren die dus weer geld bespaarden voor de overheid, M.v.Fin. die ook weer hogere IB en SV premies kon blijven innen van de vervroegd gepensioneerden.
  Manipulatie van hogere orde dus.

  N.B. Let op dat landen als Italie/Frankrijk e.d. er niet met onze centen in de pensioenfondsen vandoor gaan via een EU-geforceerde overdracht aan een “EU” fonds waar dan lieden uit die landen van kunnen profiteren ( ECB-gedachte van Draghi ).
  Daar wordt al langer naar gekeken met een begerig oog vanuit Frankfurt : die “poet” uit Nederland is wel een zwendeltje waard : Honderden miljarden Euros !

  Antwoord
  • Wouter Boer,
   6 september 2019′.

   We kijken ver van huis wat men denkt daar te kunnen gaan doen met onze NL pensioenpot. Draghi, EU Brussel, Frankfurt etc.

   Het gevaar kan wel eens van zeer dichtbij komen, van wederom een greep in/uit de pensioenpot door onze eigen overheid. En daarnaast meer druk uitoefenen om pensioengelden binnen NL in verliesgevende projecten te stoppen. [er is wettelijk daaromtrent al iets geregeld].

   Want die weten niet waar ze het geld voor de toekomstige projecten vandaan moeten halen.[Klimaat, van het gas af, windmolen parken, elektrische auto/vervoer, etc. Misschien toch richting de duizend miljard.

   Antwoord
 5. 32 043 Toekomst pensioenstelsel
  Nr. 491 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S.
  Voorgesteld 5 september 2019
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  overwegende dat je zeker wilt zijn van een ontspannen oude dag;
  constaterende dat er op dit moment sprake is van een ongekende economische situatie met lage en mogelijk zelfs negatieve rentes;
  overwegende dat in het pensioenakkoord is afgesproken dat er eerder perspectief komt op een geïndexeerd pensioen;
  verzoekt de regering, onnodige pensioenkortingen te voorkomen en hiervoor zo snel mogelijk handelingsperspectieven te ontwikkelen waarbij de houdbaarheid van het stelsel op de korte en de lange termijn in ogenschouw wordt genomen en dit in ieder geval voor de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken naar de Kamer te sturen,
  en gaat over tot de orde van de dag.
  Gijs van Dijk
  Smeulders
  Stoffer

  Antwoord
 6. 32 043 Toekomst pensioenstelsel
  Nr. 487 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S.
  Voorgesteld 5 september 2019
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  verzoekt de regering, in te grijpen en pensioenkortingen te voorkomen,
  en gaat over tot de orde van de dag.
  Van Brenk
  De Jong
  Van Kent

  Antwoord
 7. 21 501-20
  Europese Raad
  Nr. 1472
  MOTIE VAN HET LID OMTZIGT
  Voorgesteld 4 september 2019
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  constaterende dat er plannen liggen voor tiering van rentes, waardoor banken effectief een hogere – lees: minder negatieve – rente krijgen wanneer zij geld stallen bij de ECB, maar dat deze plannen niet voorzien in deze mogelijkheid voor pensioenfondsen en pensioenverzekeraars;
  spreekt uit dat er onder neutraal monetair beleid geen verschil mag zijn in compensatie van mensen die via een bankrekening voor een pensioen sparen en mensen die via een pensioenfonds sparen voor hun pensioen,
  en gaat over tot de orde van de dag.
  Omtzigt

  Antwoord
 8. Uit het Algemeen Dagblad van 13 september:
  FNV: pensioenkorting moet van tafel
  Vakcentrale FNV wil dat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) voorkomt dat pensioenen worden gekort. Doet hij dat niet, dan wordt het moeilijk om het pensioenakkoord overeind te houden, stelt voorzitter Han Busker.
  Volgens Busker heeft hij zijn handtekening gezet onder een akkoord waarin staat dat de kans op kortingen ‘substantieel kleiner’ wordt. Door strengere rekenregels en dalende dekkingsgraden dreigt het tegendeel te gaan gebeuren. ,,Daar hebben wij niet voor getekend”, zegt de vakbondsbaas in een interview met deze krant.
  (..)
  Wie pakt dan wat af volgens u? De overheid keert geen aanvullend pensioen uit, dat doen de fondsen.
  ,,Nou, de sleutel voor de korting op de pensioenen ligt echt bij het kabinet, bij minister Koolmees. Hij maakt de spelregels én heeft de wettelijke bevoegdheid om de kortingen niet door te laten gaan. Zo simpel is het.”
  In het pensioenakkoord heeft u afgesproken dat er sneller wordt geïndexeerd maar ook eerder wordt gekort. Maar telkens als die kortingen aanstaande zijn, loopt de vakbond daarvoor weg.
  ,,Zoiets zei Jeroen Dijsselbloem onlangs ook, al is dat helemaal niet zijn taak. Kijk, toen we in juni onze handtekening zetten, wisten we dat er ook een kans op korten was. Dat hebben we ook gecommuniceerd naar onze leden. Maar we hebben ook steeds gezegd: de doelen staan voorop, en dat is een beter pensioenstelsel, met meer kans op indexatie. In de nieuwe situatie is de kans op indexatie 7 en de kans op korten 3. Nu de uitwerking van het nieuwe akkoord gaat beginnen, is de werkelijkheid van kortingen binnen het huidige systeem opeens vele malen groter. Als je het vertrouwen in het pensioenstelsel wilt vergroten moet je zulke grote kortingen niet als een zwaard van Damocles boven de uitwerking van het nieuwe contract laten hangen.”
  Ook onder het vorige kabinet werden kortingen uitgesteld. Nu weer?
  ,,Is dat zo onredelijk dan? Ik vind van niet. We hebben na tien jaar onderhandelen eindelijk iets te pakken. Dat maakt wel een verschil.”
  (..)
  Dreigt u steun aan het pensioenakkoord in te trekken als Koolmees niet luistert?
  ,,Koolmees weet dondersgoed dat de ruimte beperkt wordt als de kortingen als een donderwolk boven het pensioenakkoord hangen. Wij hebben nooit getekend voor kortingen. Toen we onze handtekening zetten zaten er twee fondsen, die in de metaal, in de gevarenzone. Een paar dagen na het akkoord kwam de commissie-Dijsselbloem met het advies over de rekenrente, waardoor de problemen nu plots groter zijn. Daar hebben wij niet voor getekend. In het pensioenakkoord staat letterlijk dat de kans op kortingen ‘substantieel kleiner’ is geworden. Nou, vervolgens komt Dijsselbloem en is de kans op korten in het huidige contract substantieel groter. Minister Koolmees moet nu zorgen dat er draagvlak blijft.”

  Antwoord
 9. 1. Prive-Pensioenfondsen behoren NIET door de overheid te worden gemanipuleerd, omdat ze er geen directe zeggenschap in hebben.
  De zeggenschap ligt bij de beheerders en raad van toezicht van dat Prive-pensioenfonds.
  De prive-Pensioenfondsen zijn opgezet als een zaak tussen werkgevers en werknemers waarin de overheid directe geen rol in mag spelen.
  Dat “Dijsselbloem & Co” ( lees regeringen ) daar alsnog en toch weer bemoeizuchtig de hand mee lichten (opgelegde rekenregels) is een zaak die eens mag worden aangepakt onder het motto “wegwezen en handen thuis”.
  Die rekenregels had het parlement nooit goed mogen keuren, want dat lag buiten hun competentie versus de prive-pensioenfondsen.

  2. Hetzelfde geldt op supra-nationaal niveau.
  Lees : de EU en de Draghi-manipulaties die gericht zijn op het zich inwurmen bij Prive-Pensioenfondsen en zich t.z.t. de zeggenschap daarover willen toeeigenen en dan aldaar een greep in de kas plannen onder valse voorwendsels (sociaal, delen, armoede bestrijding in Italie, etc.).
  Ued. Draghi : “wegwezen en handen thuis” !
  Dat in Italie de meeste mensen een eigen pensioenpotje hebben, gebaseerd op het kopen van vooral bonds & stocks in de lokale/Eigen banken (!), is de achtergrond voor het niet laten omvallen van de italiaanse banken en telkens weer staatssteun aan die banken toelaten ter vermijding van “sociale onrust” in Italie.
  ( Waar blijf je nou Dijsselbloem ? Je had staatssteun aan banken toch verboden ? ).

  3. Dat de NL overheid zich mag bemoeien met staats-pensioenfondsen en daar de dienst uit maakt is een gegeven en hun zaak.
  Maar die overheid maakt er zelf een gepolitiseerd rommeltje van, zie de vroegere grepen in kassen van ABP en AOW.
  Die ladenlichterij (Lubbers, Kok c.s.), die wordt nu heftig betreurd bij ABP-fonds-leden en de “benodigde” verhoging van de AOW-leeftijd bij “gebrek aan geld”.
  Smoesjes over “vergrijzing” worden maar al te graag aaangedragen om eerdere fouten te verdoezelen en af te wentelen op de “begunstigden” ofwel “rentetrekkers” zoals dat zo snerend wordt aangeduid door sommigen (en in wetsartikelen).
  De AOW-pot had al vele jaren geleden moeten zijn omgevormd van “een rekening courant onder beheer van de SVB naar een apart opgezet landelijk staatspensioenfonds dat via beleggingen en investeringen met dat geld renderend beleid had kunnen Voeren en daarmee de toekomstige betalingen van de AOW had kunnen veiligstellen.

  4. J’accuse alle regeringen van nu en in het verleden , de rechtspraak-instanties van Hoge Raad en CRvB incluis, van gebrek aan kennis, interesse, eenzijdige visie, onwil om de zaken in en juist perpectief te plaatsen en de juiste (business-) maatregelen te treffen op het hen toegegeigende terrein (staatspensioene) terwijl ze zich verre moeten houden van inmenging in Prive-Zaken als PRIVE-PENSIOENFONDSEN volgens de europese IORP verordening !

  5. Het is hoog tijd dat Minister Koolmees de “renteregel” terugtrekt en zich verder onthoudt van verdere inmenging in Prive-Pensioenfondsen die hun Eigen Boontjes best kunnen doppen en voor hun Eigen beleid aansprakelijk zijn.
  Niet ene Koolmees & Co en hun eigenmachtige “rekenregeltjes-bemoeizucht-syndroom”.
  Plus dat het M.v.Fin & Soza het eens worden over het z.s.m te creeeren AOW-PENSIOENFONDS dat gevoedt wordt uit IB heffingen en waarvan de gelden beheerd en belegd worden door een onafhankelijk bestuur en RvToezicht waar ze dan mede WEL in mogen zitten namens de regering en vakbonden en gekozen afgevaardigden “uit het volk” om toe te kijken en verdere ingrepen in de kas te voorkomen.

  Sterkte Koolmees, vooral met het hellende draagvlak.

  Antwoord
 10. Hierbij moge ik U wijzen op de colomn van Jaap van Duyn van Zaterdag 21-09-2019 in de Telegraaf over Draghi en de lange lijst van aanklachten (8) tegen hem en de schade die hij aan de Europese economie heeft berokkend. Qutes :
  “Draghi werd de belichaming van van wat fout is aan Europa”.
  1. Het voor miljarden beroven van spaarders en gepensioneerden
  2. Het aanzetten van bedrijven en burgers tot het aangaan van schulden
  3. Het susidieren van overheden en grote bedrijven ten koste van de burgers
  4. Het ontwrichten van het financiele stelsel
  5. Het vergroten van de inkomens- en vermogensongelijkheid
  6. Het opblazen van zeepbellenop financiele markten met het risico van een crash
  7.Het ondermijnen van het consumentenvertrouwen door in yijden van hoogconjunctuur een crisisbeleid te Voeren
  8. Het armer maken van burgers door permanente pogingen de inflatie aan te wakkeren.
  Het begint nu pas te dagen hoeveel schade Draghi heeft aangericht.
  Terwijl de centrale banken van NEDERLAND, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Estland tegen zijn beleid zijn.
  Zijn geclaimde brede overeenstemming over zijn beleid was dus een leugen.”
  Einde citaten.

  Het is dus de hoogste tijd dat de betweters en manipulators à là Draghi in NL voor eens en voor altijd de mond wordt gesnoerd.

  WEG MET DE REKENRENTE (1,2 %).
  Bemoei je met je eigen zaken, daar ben je zelf nauwelijks toe in staat (ABP, AOW).
  Bemoei je niet met de zaken van de Privé Pensioenfondsen.
  Weg dus met de opdringerige bemoeizucht van lieden als (ex-) ministers van Fin. als Dijsselbloem & die van SoZa, die niets anders doen dan de zaak verpesten en regeltjes opleggen die een normaal mens niet zou willen (dan wel accepteren onder dwang).

  Nog een citering, ditmaal van de schrijfster Donna Leon :
  “Er is geen overheid die wetten uitvaardigt waarin ze zichzelf niet beschermt in de eerste plaats.”.

  Adieu Drahi : Ik kan haast niet wachten tot 1 october en je dan veilig WEG bent !
  Hopelijk doet zijn opvolgster het beter met alle IMS-kennis in de rugzak.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.