Selecteer een pagina

Belgische behandeling van Nederlands pensioen in eigen beheer

okt 28, 2019

Deze circulaire vervangt de circulaire 2017/C/87 betreffende pensioenen in eigen beheer

 

Circulaire Circulaire 2019/C/109 betreffende pensioenen in eigen beheer

Bepalingen betreffende de Nederlandse uitfasering van pensioenen in eigen beheer.

Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag ; pensioenen in eigen beheer

FOD Financiën, 18.10.2019
Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Internationale Betrekkingen – Personenbelasting

  1. Algemeen
  2. In deze circulaire zal de Belgische behandeling van de uitfasering van het Nederlandse ‘pensioen in eigen beheer’ besproken worden. Nederlandse directeur-grootaandeelhouders (dga), in België te vergelijken met bedrijfsleiders, worden in Nederland, anders dan in België, geacht hun werkzaamheden in dienstbetrekking uit te oefenen. Daarom mag die dga, net als alle andere werknemers in Nederland, een fiscaal gefacilieerd pensioen opbouwen waarbij er geen belastingheffing is in de opbouwfase, maar wel belasting bij de uitkeringen. In Nederland konden zij tot 01.07.2017 een pensioen opbouwen ‘in eigen beheer’. Dit wil zeggen dat het beheer van de pensioenbijdragen en de uitbetaling van de pensioenen niet gebeurt door een professionele verzekeraar of pensioenfonds, maar door de eigen onderneming of een ander eigenbeheerlichaam (zoals bijvoorbeeld een Nederlandse pensioen-BV).
  3. Met een wet van 01.04.2017 heeft Nederland besloten tot een uitfasering van deze pensioenen in eigen beheer (Wet Uitfasering Pensioenen in eigen Beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen). Het uitfaseren van de pensioenen in eigen beheer in Nederland houdt samengevat het volgende in:

–        Dga’s kunnen vanaf 01.07.2017 geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer

–        Dga’s kunnen kiezen om het bestaande reeds opgebouwde pensioen ofwel

* Volledig af te kopen (met een korting op de belastbare grondslag van 34,5 % in 2017, 25 % in 2018 en 19,5 % in 2019). Na 2019 is een voordelige afkoop niet meer mogelijk.

* Volledig om te zetten in een Nederlandse oudedagsverplichting (ODV). Na 2019 is omzetting in ODV niet meer mogelijk.

* Te bevriezen: de bestaande tot 01.07.2017 opgebouwde pensioenen blijven dan onaangeroerd. De wetgeving van voor de inwerkingtreding van de Wet Uitfasering Pensioenen in eigen beheer blijft op deze pensioenen van toepassing.

  1. Voor deze toelichting wordt ervan uitgegaan dat de dga inwoner is van België en dat de pensioen BV inwoner is van Nederland.

 

Lees verder op:

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.