Selecteer een pagina

Consultatie over Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

nov 19, 2019

Zie https://www.internetconsultatie.nl/besluitpensioenverdelingbijscheiding

Het doel van de AMvB is dat het pensioen bij een scheiding uniform en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Door op een eenvoudige manier (via Mijnpensioenoverzicht.nl) inzicht te bieden in de gevolgen van een scheiding voor pensioen, kunnen mensen na een scheiding hun financiële planning beter vormgeven. De ene partner ziet niet een te hoog pensioen, en de ander ziet niet een te laag pensioen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Stellen die vanaf inwerkingtreding van het wetsvoorstel (beoogd 1-1-2021) gaan scheiden, verdelen standaard het pensioen conform de wettelijke verdeelregels, tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt. De informatievoorziening via Mijnpensioenoverzicht.nl wordt voor een bredere doelgroep verbeterd, ook stellen die voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel zijn gescheiden, een formulier voor verdeling aan de betreffende pensioenuitvoerder(s) hebben gestuurd en waar nog geen sprake is van pensionering krijgen inzicht in de gevolgen van hun scheiding.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
Verbetering van de pensioenverdeling (uniform en eerlijker), en verbetering van het inzicht in het pensioeninkomen en handelingsperspectief van partners na een scheiding.
Waarop kunt u reageren

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Iedereen te informeren over het voorontwerp
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorontwerp

1 Reactie

 1. Zie deze nota met beantwoording vragen over het wetsvoorstel , vooral van CDA –zijde. Er staan geen specifieke buitenland aspecten in:

  35 287 Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

  De regering heeft met belangstelling kennisgenomen van het nader verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze nota, die is opgesteld mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, wordt bij de beantwoording in beginsel de volgorde van het nader verslag gevolgd. Voor de leesbaarheid van deze nota is de volgorde op een paar plaatsen aangepast.
  Lees verder op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/09/nota-nav-nader-verslag

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.