Selecteer een pagina

Gepensioneerden aangesloten bij pensioenfonds ABP hebben mogelijk nog recht op een aanvulling op hun pensioen

feb 1, 2020

Duizenden ABP-gepensioneerden hebben mogelijk recht op een hoger pensioen.

Op 24 januari 2020 meldt het programma Meldpunt van Omroep Max dit op basis van eigen onderzoek.

Duizenden ABP-gepensioneerden hebben recht op een hoger pensioen. Het gaat om een compensatie voor een te lage pensioenopbouw door tweeverdieners. Deze compensatie moet u zelf aanvragen. Dat is verstandig om te doen, want de bedragen waar het om gaat kunnen oplopen tot een nabetaling van duizenden euro’s en een maandelijkse pensioenverhoging van een paar tientjes. We zetten op een rij aan welke voorwaarden u moet voldoen om een aanvraag te starten.

✔ U en uw partner werkten voor 1995

✔ U bouwde toen tegelijkertijd met uw partner pensioen op

✔ Eén van u deed dat in die jaren bij het ABP

✔ Inmiddels hebt u beiden AOW

✔ Of de jongste partner bereikt bijna de AOW gerechtigde leeftijd

Kijk voor meer informatie op:

7 Reacties

 1. Formulieren twee weken geleden opgestuurd, maar (nog) niets gehoord. Ben zeer benieuwd! Regeling is zeker op ons van toepassing. Wordt vervolgd.

  Antwoord
 2. Wij hebben het vandaag opgestuurd. Dus afwachten.

  Antwoord
  • Volhouden maar.

   Antwoord
 3. Dit was al langer bekend bij het ABP. In oktober 2017 na het overlijden van mijn vrouw werd ik telefonisch in kennis gesteld van de foute berekening. Dat was best een flinke misrekening,want ik kreeg over 2 1/2 jaar pensioen een nabetaling van 4000 euro en ruim 100 euro meer pensioen (niet het nabestaande pensioen).

  Antwoord
 4. Ik heb samen met mijn man pensioen. Ik bij Zorg en Welzijn en mijn man bij het ABP. We hebben beide nog geen AOW. Ik heb het ABP gevraagd of wij ook in aanmerking komen voor deze compensatie. Volgens het ABP komen wij pas in aanmerking als we daadwerkelijk AOW ontvangen. Gevraagd waarom dit zo is. Omdat AOW en Pensioen los staan van elkaar was mijn redenatie. Daarvoor hebben wij gekozen was hun antwoord. Ik vond dat een bijzonder antwoord. Zijn er meer gepensioneerden die zo’n antwoord hebben gehad?

  Antwoord
  • Geachte mevrouw van Anrooij,

   Hartelijk dank voor uw bericht inzake aanvulling “Samenvallende Diensttijd”.
   Ook ik heb mijn pensioen opgebouwd bij het ABP. Mijn echtgenoot voor een deel van haar werkzame leven.
   Afgelopen periode heb ik zo’n zes keer hierover mailcontact gehad met Medewerkers Generiek Deelnemer Contact APG.
   Elke keer weer kreeg ik een reactie van een andere medewerker van het ABP.
   Samenvattend heb ik verschillende vragen gesteld aan het ABP, waarvan de antwoorden onvoldoende, tegenstrijdig en dus voor mij zeer teleurstellend waren.
   De medewerkers reageerden vriendelijk, volgens een protocol maar niet of nauwelijks inhoudelijk adequaat.
   Naar aanleiding hiervan heb ik een mail gestuurd naar de heer P. Omtzigt en de ombudsman van Meldpunt Max.
   Genoemden hebben aan dit onderwerp veel aandacht besteed en P.Omtzigt heeft over dit onderwerp 16 Kamervragen (zie hieronder) gesteld.

   Omroep Max legt helder uit op haar website wie recht heeft op deze aanvulling
   https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/aanvulling-tweeverdieners-abp-aanvragen/

   Het ABP heeft zelf ook een aantal vragen beantwoord op de site:
   https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/veelgestelde-vragen-over-de-aanvulling-samenvallende-diensttijd-met-pensioen-van-uw-partner.aspx
   Hier kunt u het formulier ook downloaden om de toeslag aan te vragen

   Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van sociale zaken en werkgelegenheid over een toeslag vanwege samenvallende diensttijd voor gepensioneerden bij het ABP.

   1. Bent u ervan op de hoogte dat het ABP tot 1995 een toeslag toekende voor deelnemers, wiens partners ook pensioen opbouwden, omdat de franchise geënt was op de
   kostwinnerssituatie? (bron: https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/consument/meldpunt-aanvulling-op-pensioen-voor-tweeverdieners/)
   2. Bent u ervan op de hoogte dat het ABP in die tijd ook geen zelfstandige organisatie was, maar onderdeel van de rijksoverheid?
   3. Kunt u beschrijven op welke wijze het ABP de deelnemer die pensioen opbouwde de afgelopen 25 jaar heeft geïnformeerd over de toeslag?
   4. Kunt u beschrijven welke mensen die met pensioen gingen automatisch deze toeslag uitbetaald kregen? (en over welke periode)
   5. Kunt u beschrijven welke mensen die met pensioen gingen een formulier kregen om deze toeslag aan te vragen? In welke jaren kregen alle mensen tijdig het formulier en in
   welke jaren niet?
   6. Wat is het maximum bedrag dat iemand aan toeslag kan krijgen per maand?
   7. Indien partner A bij het APB pensioen opbouwde en partner B bij een ander fonds en partner A op enig moment het pensioen heeft overdragen naar een ander pensioenfonds, is
   dan het recht op de toeslag vanwege samenvallende diensttijd dan ook overgedragen en heeft het ABP daarvoor geld overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds?
   8. Indien het ABP geen overdracht gepleegd heeft van de toeslag, wist de deelnemer die besloot om het pensioen over te dragen, dan dat zij/hij het recht op toeslag zou
   verliezen?
   9. Indien partner B het pensioen heeft overgedragen naar een ander fonds en dat andere fonds heeft wel de overdrachtswaarde geregistreerd maar niet de diensttijd, hoe kan
   partner B dan bewijzen dat haar/zijn partner recht heeft om de toeslag vanwege samenvallende diensttijd?
   10. Indien een deelnemer nu een andere partner heeft dan in 1994, geldt de toeslag dan indien de huidige partner werkte in 1994 of de toenmalige partner?
   11. Heeft een weduwe, die een nabestaandenpensioen van het ABP ontvangt, ook recht op de toeslag vanwege samenlopende diensttijd (indien zij zelf pensioen opbouwde, toen haar
   partner pensioen bij het ABP opbouwde). Zo ja, hoe kan zij dan aanspraak maken op dat recht?
   12. Zijn bij de privatisering van de PTT en de overdracht uit het ABP naar het nieuwe pensioenfonds de rechten op de toeslag samenvallende diensttijd overgedragen? Zo nee, waar
   zijn de rechten en de bijbehorende gelden gebleven en hoe kunnen oud-PTT’ers dan aanspraak maken op deze rechten?
   13. Hoeveel mensen hebben in 2019 volgens de actuariële berekeningen die het ABP gemaakt heeft om haar verplichtingen te berekenen voor de dekkingsgraad, een toeslag vanwege
   samenvallende diensttijd?
   14. Hoeveel ontvingen van het ABP in 2019 een toeslag vanwege samenvallend diensttijd?
   15. Hoeveel mensen hadden in 2019 recht op de toeslag vanwege samenvallende diensttijd maar ontvingen die toeslag niet?
   16. Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.