Selecteer een pagina

Europese gehandicaptenkaart

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001053/2020

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Katrin Langensiepen, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Isabel Carvalhais, Lefteris Christoforou, Pascal Durand, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, José Gusmão, Kateřina Konečná, Aurore Lalucq, Radka Maxová, Tilly Metz, Anne-Sophie Pelletier, Alfred Sant, Sylwia Spurek, Kim Van Sparrentak, Chrysoula Zacharopoulou

Betreft:        De EU-gehandicaptenkaart

In 2015 lanceerde de EU in acht lidstaten een proefproject in verband met de EU-gehandicaptenkaart, een initiatief dat bij personen met een handicap op grote waardering kan rekenen. In zijn huidige vorm blijft de reikwijdte van het project echter heel beperkt. Ten eerste is er een geografische beperking, aangezien momenteel slechts acht lidstaten deelnemen. Bovendien gelden de kortingen en andere voordelen die houders van de kaart genieten slechts voor bepaalde sectoren, namelijk cultuur, ontspanning, sport en – in beperkte mate – vervoer. Tot slot gaat het om een vrijwillige regeling en kan elke lidstaat zelf bepalen wie in aanmerking komt voor de kaart.

1     Is de Commissie van plan het project uit te breiden naar alle lidstaten, zodat het kan uitgroeien tot een echt EU-breed initiatief?

2     Zal er wetgeving worden ontwikkeld op andere belangrijke beleidsgebieden die verband houden met de kaart, zoals wetgeving om de meeneembaarheid van socialezekerheidsrechten en invaliditeitsuitkeringen in het geval van verplaatsingen tussen de lidstaten vast te leggen?

3     Zal de Commissie middelen vrijmaken om het project mogelijk te maken?

5 Reacties

 1. Een mooi initiatief om een EU invalidenkaart te realiseren. Dat dit op veel problemen zou stuiten kon door een ieder worden voorzien. Het zou naïef zijn te geloven dat dit onderwerp simpel te regelen zou zijn. Immers ook in Nederland wordt deze kaart te pas en zeker ook te onpas gebruikt. Een zeer kritische opstelling voor de uitgifte van een dergelijke kaart en diens voordelen zou zeer gewenst zijn. Zo kan een persoon afgekeurd zijn om te werken, maar kennelijk zeer goed in staat zijn om met diens partner in de stad de gaan shoppen. Kennelijk daarvoor geen last van zijn handicap. Is een invalidenkaart met diens voordelen dan gepast?

  Antwoord
  • En waarom zou iemand in een rolstoel niet met zijn echtgeno(o)t(e) mogen gaan shoppen? Hetzelfde geldt voor iemand met een geestelijke beperking.

   Antwoord
   • Beste Rutten.
    Ik ben teleurgesteld in uw opmerking. Gelieve mijn opmerking wel goed te lezen!! Iemand in een rolstoel is invalide en dus heeft die persoon recht op een invalidenkaart. Heeft hij of zij dan iemand ( hoeft niet eens de levenspartner te zijn) die met hem of haar de stad in wil gaan en de rolstoel b.v. duwt, dan wens ik hen een hele fijne dag toe. Ik heb het niet over deze personen. Goed lezen dus! In mijn werk heb ik in 35 jaar genoeg misbruik gezien om mijn opmerking op schrift te stellen.

 2. Ik heb liever een Europees rijbewijs …..

  Antwoord
  • Een Europees rijbewijs bestaat reeds langer.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.