Selecteer een pagina

Achteraf ZVW-en WLZ-verzekerd naar Nederlands recht door geringe grensarbeid

Ons bereiken berichten over in België wonende gepensioneerde verdragsgerechtigden die door aanvaarden van tijdelijke kleine nevenwerkzaamheden in Nederland in moeilijkheden zijn gekomen.

Het zou gaan om surveillance-werkzaamheden voor examens bij een onderwijsinstelling in Nederland, niet het gehele jaar door, maar tijdelijk. Op een laat moment is de Nederlandse belastingdienst geïnformeerd  daarover en over de daaruit voortvloeiende inkomsten en deze stelt nu voor 5 jaren terug WLZ-verzekering en ZVW verzekeringsplicht vast. De daaruit voortkomende WLZ premies en ZVW bijdragen zijn opgelegd. Uiteraard betekent dit ook dat de door betrokkenen betaalde CAK bijdrage moet worden gerestitueerd door het CAK, want met terugwerkende kracht vervalt verdragsrecht onder art. 24 vo883/2004. Deze procedures zouden niet soepel verlopen, maar nogal wat bureaucratie met zich brengen (verrekening  tussen beide instanties is waarschijnlijk momenteel wettelijk niet mogelijk). Op het oog lijkt het dat in België gemaakte ziektekosten in Nederland in rekening kunnen worden gebracht op grond van  hoe dan ook bestaan van verdragsrecht (dat geldt zowel voor in België werkende ZVW verzekerden/verzekeringsplichtigen als voor gepensioneerden). Maar ook hierover kan ik me administratieve problemen i.v.m. claimen en terugbetalen voorstellen.

Betrokkenen zouden hun nevenwerkzaamheden in Nederland gestaakt hebben: de inkomsten zijn mogelijk lager dan het verschil tussen de aan Nederland te betalen WLZ en ZVW bijdragen en een CAK bijdrage.

Zijn er lezers met vergelijkbare ervaringen?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.