Selecteer een pagina

België en toenemend telewerken door Coronavirus

mrt 20, 2020

Zie dit bericht van de Belgische overheid:

Het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus zal niet in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan en de volksgezondheid te beschermen, heeft de Belgische federale regering, zoals andere lidstaten van de Europese Unie (EU), sociale afstandsmaatregelen genomen, waaronder het toegenomen gebruik van telewerken.

Het toegenomen gebruik van telewerk kan echter een bron van zorg zijn voor grensarbeiders en bedrijven met betrekking tot de sociale zekerheid. De plotselinge toename van de beroepsactiviteiten die vanuit huis worden verricht, kan in sommige gevallen namelijk leiden tot een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Krachtens Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels is een grensarbeider die in een EU/EER-land of in Zwitsersland woont en in een ander land werkt, onderworpen in het land waar hij werkt. In geval van een substantiële activiteit in de lidstaat van verblijf (d.w.z. ten minste 25% van de arbeidstijd) wordt deze laatste staat echter bevoegd. Door het toegenomen gebruik van telewerk kan de activiteit van een grensarbeider echter substantieel worden in het woonland.

Gezien de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden, hebben de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, en de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, Denis Ducarme, besloten dat de periodes van telewerk die op Belgisch grondgebied door grensarbeiders worden verricht ten gevolge van het coronavirus bij wijze van uitzondering niet in aanmerking zullen worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en dat zij dus geen enkele invloed zullen hebben op hun aansluiting bij de sociale zekerheid.

De neutralisatie van de gewerkte telewerkperiodes als gevolg van het coronavirus zal de betrokken werknemers en bedrijven ook besparen extra administratieve formaliteiten te moeten vervullen in deze reeds moeilijke tijden.

Deze maatregel is van toepassing vanaf 13 maart 2020 (middernacht) en zolang de dringende maatregelen van de Federale Staat om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van kracht zijn. Op 18 maart 2020 wordt er voorzien dat de maatregelen die in het kader van de federale fase van het nationale noodplan zijn genomen, van kracht zullen blijven tot en met 5 april 2020.

Meer informatie?

U bent werknemer of werkgever: contactRSZmigr@rsz.fgov.be

U bent zelfstandige ondernemer: Int@rsvz-inasti.fgov.be

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

4 Reacties

 1. Zo wordt de wetgeving noodgedwongen aangepast aan de reeds lang bestaande realiteit!

  Antwoord
 2. Question for written answer E-004637/2020
  to the Council
  Rule 138
  Tanja Fajon (S&D), Klemen Grošelj (Renew), Irena Joveva (Renew), Milan Brglez (S&D)
  Subject: Restrictions on travel between EU Member States
  In connection with efforts to tackle the consequences of the coronavirus pandemic, the President of the European Council, Charles Michel, and the President of the Commission, Ursula von der Leyen, issued a communication on 15 April emphasising the European approach in the gradual lifting of restrictions. The measures should be based on scientific knowledge and focused on public health, and must be consistent across the Member States and based on respect and solidarity.
  In practice, however, national measures (based on a traffic-light system) vary widely, which is in breach of the fundamental principles of a prohibition against discrimination on grounds of nationality (Article 18 TFEU) and free movement of EU citizens (Articles 20 and 21 TFEU). Applying the principle of reciprocity, some Member States (e.g. Denmark) are treating citizens as an epidemiological risk even if they come from a country which, according to the health criteria, does not present an epidemiological risk.
  Consequently, the same country is on the red list for some countries and on the orange or green list for others.
  1. Is the Council aware of the travel restriction measures taken by the individual Member States?
  2. Do such restrictions constitute a violation of the principles of non-discrimination on grounds of nationality and freedom of movement of EU citizens?
  3. Does the Council intend to take action – and if so, what action – in cases where European law and fundamental principles have been violated?

  Antwoord
 3. https://presse.economie.gouv.fr/22122022-la-suisse-et-la-france-saccordent-sur-un-regime-fiscal-perenne-en-matiere-de-teletravail/
  daaruit:
  La Suisse et la France sont convenues d’une solution pour l’imposition des revenus du télétravail : dès le 1er janvier 2023, le télétravail sera possible jusqu’à 40% du temps de travail par année sans remettre en cause l’Etat d’imposition des revenus d’activité salariée, notamment pour le personnel frontalier.
  Zwitserland en Frankrijk zijn het eens geworden over een oplossing voor de belastingheffing op inkomsten uit telewerken: vanaf 1 januari 2023 is telewerken mogelijk tot 40% van de werktijd per jaar zonder dat de staat van belastingheffing op inkomsten uit loondienst in twijfel wordt getrokken. speciaal voor grenspersoneel.

  NB. Zo’n percentage is ook wel in discussie geweest in de verhouding tussen België, Nederland en Duitsland voor telewerkende grenswerkers. Maar tot nu toe is dat er niet van gekomen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.