Selecteer een pagina

Problemen vanuit geregistreerd partnerschap omgezet huwelijk

mrt 25, 2020

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de erkenning van een Nederlands huwelijk in het buitenland (ingezonden 12 februari 2020), die worden beantwoord door de Minister voor Rechtsbescherming (Ingezonden 12 februari 2020, nr. 2020Z02780)

Vraag 1 Is het waar dat, zoals op veel gemeentesites te lezen valt, niet alle landen een huwelijk, dat door het omzetten van een geregistreerd partnerschap tot stand is gekomen, erkennen?1

Antwoord vraag 1 Ja.

Vraag 3 Hoe kan een buitenlandse overheid weten dat een huwelijk al dan niet vooraf is gegaan door een geregistreerd partnerschap?

Antwoord vraag 3 Bij de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting op. Deze akte van omzetting geldt als bewijs van het huwelijk. Op het afschrift of het uittreksel van de akte, om overlegging waarvan een buitenlandse autoriteit kan verzoeken, staat naast het woord “Nederland” en de letters (NL) de aktesoort. In het geval van een geregistreerd partnerschap dat is omgezet in een huwelijk is de aktesoort de omzetting van een registratie van een partnerschap. Daarnaast staat in het afschrift of uittreksel van de akte de dag van de omzetting van de registratie van het partnerschap in een huwelijk vermeld.

Vraag 4 Wat moeten Nederlanders die in het buitenland wonen doen om er voor te zorgen dat hun geregistreerd partnerschap beëindigd wordt en een officieel en erkend huwelijk wordt aangegaan? Is het daarvoor nodig dat hun partnerschap eerst ontbonden wordt, hetgeen in het geval er kinderen zijn via de rechter moet lopen, en dat de dan ex-partners vervolgens met elkaar moeten trouwen? Zo ja, deelt u de mening dat dit veel te omslachtig is? Zo nee, hoe moet in deze situatie het aangaan van een huwelijk dan wel plaatsvinden?

Antwoord vraag 4 Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, bestaat de mogelijkheid om hun geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag om te zetten in een huwelijk. Niet alle landen die het geregistreerd partnerschap (er)kennen, (er)kennen echter ook de mogelijkheid van omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Als Nederlanders verhuizen naar of wonen in een land dat niet een huwelijk erkent dat is voortgekomen uit een omgezet geregistreerd partnerschap, kunnen zij het geregistreerd partnerschap laten ontbinden wegens duurzame ontwrichting (als de partners kinderen hebben, via de rechter) en daarna met elkaar in het huwelijk treden (Vgl. Rb. Midden-Nederland 15 mei 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2079). Deze wijze van beëindiging van het geregistreerd partnerschap vind ik omslachtig. Om hun huwelijk in het buitenland voor erkenning vatbaar te maken, moeten mensen op een oneigenlijke manier een einde maken aan hun geregistreerd partnerschap en met inachtneming van alle formaliteiten in het huwelijk treden, terwijl de Nederlandse wet een ”geruisloze” omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk kent

Vraag 5 Deelt u de mening dat er voor Nederlanders die in een buitenland wonen waar het omzetten van een partnerschap in een huwelijk niet erkend wordt, een eenvoudige procedure zou moeten komen waarbij het partnerschap eerst administratief wordt ontbonden en een huwelijk snel en goedkoop kan worden aangegaan? Zo ja, hoe gaat u dit regelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 5 Zoals opgemerkt, kent de Nederlandse wet, ook voor Nederlanders in het buitenland, de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap geruisloos om te zetten in een huwelijk. Ik kan niet treden in de erkenningsregels van deze wijze van totstandkoming van het huwelijk in het buitenland, omdat deze binnen het internationaal privaatrecht van ieder afzonderlijk land liggen.

Een passende oplossing voor burgers die hun huwelijk in het buitenland moeten bewijzen, is de afgifte van een internationaal uittreksel van de huwelijksakte. Dit betreft een uittreksel uit de huwelijksakte waarop de datum van het huwelijk wordt vermeld zonder enige verwijzing naar het geregistreerd partnerschap waaruit het huwelijk is voortgekomen. Dit internationale huwelijksuittreksel wordt in veel landen doorgaans erkend. Bij de Nederlandse burgerlijke stand is het geen standaardpraktijk om burgers een internationaal uittreksel van de huwelijksakte te geven, mede omdat vaak niet duidelijk is dat burgers een afschrift of uittreksel nodig hebben om hun in een huwelijk omgezette geregistreerd partnerschap in het buitenland te bewijzen. Door middel van voorlichting op de website van de Rijksoverheid en via de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVvB) breng ik bij burgers en ambtenaren van de burgerlijke stand onder de aandacht dat de afgifte van een internationaal uittreksel van de huwelijksakte kan worden afgegeven als het huwelijk is ontstaan door de omzetting van een geregistreerd partnerschap. Daarnaast heb ik naar aanleiding van deze Kamervragen de Commissie van Advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit gevraagd of zij hierin aanleiding ziet voor het uitbrengen van een Officiële Mededeling aan de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Lees verder op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/23/antwoorden-kamervragen-over-de-erkenning-van-een-nederlands-huwelijk-in-het-buitenland

12 Reacties

 1. Hoe zit het met samenwonen in het buitenland, zonder een partnerschap overeenkomst en waar ligt die grens?

  Antwoord
  • Wat bedoelt u met “grens”? En wat wilt u nu precies weten over samenwonen in het buitenland? Voor welk doel ? Uitkeringen uit Nederland, regelingen van het woonland, en zo ja ,welke, of wat dan ook?

   Antwoord
 2. Toevallig zitten wij nu in de boven beschreven situatie dat wij in België wonen met een in Nederlands geregistreerd partnerschap. Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat dit geen problemen zou opleveren. Wij hebben gisteren contact gehad met Gemeente Den Haag, en hier kregen wij het advies om te scheiden en dan weer opnieuw te trouwen. Aangezien ik en mijn partner niet in aanmerking komen voor subsidie zijn hier dus aanzienlijke kosten aan verbonden, en dan hebben we het nog niet gehad over de administratieve rompslomp. Nu wordt in vraag 5 de mogelijkheid van een internationaal uittreksel gesuggereerd. Is dit een realistische optie?

  Antwoord
  • Het advies Den Haag BS wijkt af van wat hierboven staat: geruisloze omzetting geregistreerd partnerschap in ene huwelijk (plus een passend huwelijksdocument dat int. aanvaardbaar is). Ik zou dus in overleg gaan over die geruisloze omzetting. Overigens is de vraag of een geregistreerd partnerschap in België moeilijkheden zou ondervinden.

   Antwoord
   • Daarnaast vergeten ze te melden dat dit uittrek niet valt onder de internationale afspraken voor akten. Die afspraken zijn in 1976 in Wenen gemaakt (de CIEC-overeenkomst).

    Daardoor erkennen sommige landen het uittreksel niet en vereisen ze een kopie / vertaling van de akte. Ik zit zelf in deze situatie en daarom is het nog steeds nodig dat ik onze partnerschap moet ontbinden omdat het “duurzaam is ontwricht” om dan opnieuw te trouwen.

    Helaas zal dit probleem blijven bestaan tot dat Nederland een een huwelijksakte geeft bij een omzetting in plaats van een akte van omzetting. De akte van omzetting is een problematisch document in het buitenland

 3. Wij zitten ook in dezelfde situatie, en zouden ons partnerschap graag omzetten in een huwelijk in een gemeente naar keuze. Nu blijkt dit niet mogelijk te zijn (maar zijn zo destijds wel geïnformeerd) en kan dit alleen maar in de gemeente Den Haag. Waarom wordt dit niet ondersteund? het lijkt mee een kleine moeite om de betreffende stukken door te sturen naar een andere gemeente om het daar door een ambtenaar te laten ondertekenen. in onze situatie zou dit al een enorme toevoeging voor de dag zijn als we de akte in een vorm van ceremonie in de door ons gewenste gemeente kunnen ondertekenen. Dit geeft meer gevoel en waarde aan de akte dan dit aan de Balie in de gemeente Den Haag te doen.

  Antwoord
  • Beste Meijer,
   Mag ik u vragen of het gelukt is uw partnerschap in een Nederlandse gemeente om te zetten in een huwelijk? Wij zijn hetzelfde van plan (eerst GPS en volgend jaar bij de bruiloft omzetting naar huwelijk). Ik had mijn gemeente aan de telefoon die aangaven dat het in elke gemeente zou moeten kunnen, maar aangezien u aangegeven heeft dat u ook zo geïnformeerd bent, ben ik benieuwd of het gelukt is. Alvast vriendelijk bedankt!

   Antwoord
   • Hoi Annique,

    Bij ons is het niet gelukt. Omdat we in het buitenland wonen is het omzetten van het partnerschap alleen mogelijk in den haag. Voor ons geen optie dus hebben we voor nu nog geen actie ondernomen.

    We zien het niet zitten om alleen voor de handtekening naar den haag te gaan. Snap ook nog steeds niet waarom dit niet bij een andere gemeente mag.

   • Beste Meijer,
    Hartelijk bedankt voor uw antwoord. Bij ons is de situatie wat anders, omdat ik weliswaar in het buitenland woon maar mijn partner niet en ik ben dan ook zeer regelmatig in Nederland. Ik hoop dat u binnenkort een goede oplossing kunt vinden!
    Mvg, Annique

 4. Iemand enig idee hoe dat zit op Aruba? Geregistreerd partnerschap wordt hier niet erkend. Mijn zoon: nou, laat ons dan maar trouwen! Nee, kan niet, u heeft geregistreerd partnerschap! Ja, maar dat erkent u niet??? Vicieuze cirkel.

  Kan er iets geregeld worden via de Vertegenwoordiging van NL op Aruba? Zoon en schoondochter hebben geen geld om naar Den Haag af te reizen met het hele gezin, laat staan dat ze de kosten van een scheiding met rechter etc. kunnen betalen. Moedeloze situatie.
  Wie weet raad?

  Antwoord
 5. Goedendag, graag wil ik weten of een huwelijk waaraan geregistreerd partnerschap is voorafgegaan (omgezet huwelijk), wordt erkend in Turkije.

  Geantwoord op 4-6-2023:
  Geachte Jacqueline Öncel-de Moulin,

  Hartelijk dank voor uw bericht op onze site.
  Deze hebben wij inmiddels geplaatst.

  Aangezien wij geen landencoördinator hebben in Turkije kunnen wij uw vraag hier niet voorleggen.
  Daarnaast zijn wij een vereniging, gerund door vrijwilligers, die in eerste instantie hun tijd steken in vragen en verzoeken van leden.

  Ondanks het feit dat we iedereen graag willen helpen en ondersteunen, zult u begrijpen dat we onze tijd en aandacht moeten prioriteren.
  Hopelijk zijn er bezoekers op onze site die een reactie op uw bericht kunnen geven.

  Onze excuses dat we u op dit moment niet verder kunnen helpen.

  Met vriendelijke groet,

  Ed Roosen
  VBNGB

  • Hoedanigheid: - Niet-lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.