Selecteer een pagina

Hypotheekrente Belgische woning aftrekbaar naar rato netto inkomsten

apr 18, 2020

Van ons bestuurslid, Cees Vermeeren, kregen op 17 april 2020 we het verzoek om onderstaand bericht te plaatsen.

Hypotheekrente Belgische woning aftrekbaar naar rato netto inkomsten.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X 67,6% van de hypotheekrente in aftrek kan brengen. Op grond van de huwelijkse voorwaarden moeten X en Y namelijk naar rato van hun netto inkomsten bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding.
Belanghebbende, X, en haar echtgenoot, Y, zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd en wonen in België. De echtelijke woning is eigendom van X en Y, ieder voor de onverdeelde helft. In 2015 geniet X loon uit dienstbetrekking, dat in Nederland is belast. Het inkomen van Y is in 2015 nagenoeg geheel opgekomen in Nederland en is deels belast in Nederland en deels in België. In geschil is de aftrek van de hypotheekrente. X kan worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, Y niet. Hierdoor kunnen X en Y niet als fiscaal partners worden aangemerkt. X is van mening dat zij de volledige hypotheekrente in aftrek kan brengen. De inspecteur is van mening dat X slechts de helft van de hypotheekrente kan aftrekken.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X 67,6% van de hypotheekrente in aftrek kan brengen. Op grond van de huwelijkse voorwaarden moeten X en Y namelijk naar rato van hun netto inkomsten bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Nu het aandeel van X in het gezinsinkomen 67,6% is, mag zij 67,6% van de hypotheekrente aftrekken. Omdat de woning in België is gelegen, heeft Y geen recht op aftrek van zijn deel van de hypotheekrente. Op grond van art 7.2 Wet IB 2001 is er bij Y voor de Nederlandse belastingheffing alleen sprake van inkomen uit eigen woning als het een eigen woning in Nederland betreft. De omstandigheid dat Y de aftrek van de betaalde hypotheekrente mogelijk ook niet kan effectueren in België, maakt niet dat er voor X recht bestaat op 100% aftrek van de hypotheeklasten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 7.8

Wet inkomstenbelasting 2001 7.2

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 20 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Zie ook op www.taxlive.nl

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.