Selecteer een pagina

Kamervragen over omwisselen van rijbewijzen

jul 23, 2020

Datum 22 juli 2020 Betreft Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over het omwisselen van rijbewijzen

 

Geachte voorzitter,

Op 10 juni zijn er door het lid Van Brenk (50PLUS) vragen gesteld over het omwisselen van rijbewijzen naar aanleiding van een briefwisseling tussen de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) en de RDW. Hierbij treft u de beantwoording aan.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de briefwisseling tussen de Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) en de RDW, begin dit jaar, inzake een Nederlander woonachtig in Frankrijk die het Nederlandse rijbewijs niet kon omwisselen omdat het oorspronkelijk was verkregen uit omwisseling van een rijbewijs uit een non-EU land (zijnde Indonesië)?1

1 Stichting Nederlanders Buiten Nederland, 7 januari 2020, Eerste nieuwsbrief van 2020, https://www.nederlandersbuitennederland.nl/eerste-nieuwsbrief-2020/

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoeveel Nederlanders kan dit probleem naar schatting nog meer treffen, aangezien noch ten tijde van de omwisseling van het non-EU-rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs, noch later, een waarschuwing door de RDW is gegeven of op de website geplaatst dat dit later tot problemen zou kunnen leiden? En om welke landen zou het gaan bij dit soort omwisselingen?

Antwoord 2

De derde rijbewijsrichtlijn vereist dat EU-landen bij omwisseling van een rijbewijs uit een niet-EU-land een aantekening op het rijbewijs aanbrengen. Wanneer iemand vervolgens naar een ander EU-land verhuist, dan heeft dat land de mogelijkheid om het rijbewijs niet te accepteren voor een nieuwe omwisseling. Dit heeft dan tot gevolg dat de betrokkene opnieuw rijexamen moet doen in het land. Ieder EU-land heeft een eigen beleid voor de invulling hiervan, en deze invulling kan in de loop van de tijd ook veranderen. De RDW houdt informatie hierover niet bij, maar heeft in ieder geval geconstateerd dat Spanje, Frankrijk, België, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk geen EU-rijbewijzen omwisselen die eerder zijn omgewisseld tegen een niet-EU-rijbewijs dat zij niet erkennen als gelijkwaardig.

Het is onbekend hoeveel houders van een Nederlands rijbewijs dit kan treffen. Dit hangt af van de vele mogelijke verhuis- en omwisselcombinaties die zich kunnen voordoen. Op dit moment zijn ongeveer 155.000 van alle 11 miljoen uitstaande Nederlandse rijbewijzen voorzien van een niet-EU-aantekening. Dit komt neer op 1,4%.

Ik heb de RDW gevraagd om rijbewijshouders via haar website te informeren over de mogelijkheid dat een omgewisseld rijbewijs in andere EU-landen niet in alle gevallen wordt geaccepteerd.

Vraag 3

Wilt u zich ervoor inzetten dat – in het kader van de uniforme geldigheid van Europese rijbewijzen – de Europese landen hun acceptatiebeleid ten aanzien van buiten de EU behaalde rijbewijzen synchroniseren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 3

Vooropgesteld moet worden dat het hier gaat om de nationale invulling van een beleidsruimte die de derde rijbewijsrichtlijn op dit moment aan lidstaten biedt. Ik heb de verschillen in het acceptiebeleid van de EU-lidstaten inmiddels aan de orde gesteld bij de Europese Commissie. Ik heb daarbij gevraagd of er bij de komende herziening van de richtlijn een regeling kan komen die meer harmonisatie waarborgt.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/22/vragen-van-het-lid-van-brenk-50plus-over-het-omwisselen-van-rijbewijzen

10 Reacties

 1. Top bedankt voor terug koppelen!

  Antwoord
 2. Misschien dat rijbewijzen in de Eu gelijk zijn, maar dit geldt niet voor de opleiding.
  Mijn zoon, wonende in Frankrijk, heeft tijdens zijn stage in Nederland rijlessen genomen. Theorie geslaagd, maar net voor het rij examen Corona.
  Moet nu in Frankrijk theorie overnieuw doen, en minimaal weer 30 rijlessen nemen.
  Eén Europa? Dacht het niet!

  Antwoord
  • In de Verenigde Staten hanteert iedere staat ook zijn eigen regels en rijbewijzen. Men is ook daar gehouden deze om te wisselen.

   Antwoord
 3. Een EU-uniform rijbewijs zou voor de hand liggen. Net als een EU-uniforme ID-kaart.

  Maar ja … hier overheerst nog de eigen zeggenschap van de lidstaten. Dat is zo op heel veel gebieden, misschien zelfs wel (verreweg?!) op de meeste.

  Er is dat wel zgn. coördinatie of harmonisatie. Maar geen uniformiteit. Geen eenheid.

  Antwoord
 4. Mijn man heeft een ZA rijbewijs, we wonen in ZA, willen volgend jaar terugkeren naar Nederland. Hij is 71 jr. Kan hij zijn ZA rijbewijs omruilen voor een Nederlands rijbewijs. Hij heeft nooit een Nederlands rijbewijs gehad

  Antwoord
 5. Ik begrijp het probleem van de casus niet. Rijbewijs Indonesië -> NL -> France. De 185 dagen regel begrijp ik wel. Toentertijd was er rijbewijs toerisme naar dacht ik Marokko en kocht je daar een rijbewijs. Heb je eenmaal een NL rijbewijs of van een ander EU land daar staat toch niet op waar de oorsprong ligt? Mijn vrouw heeft haar rijbewijs in de VS gehaald en aldaar een paar keer omgewisseld door verhuizen naar een andere staat. Daar zit wel een theorie examen aanvast. Staande aan de balie vragen formulier invullen. Bij OK stapje naar links -> fot -> en tegelijkertijd komt het rijbewijs uit het Polaroid maschien rollen. 50 jaar geleden. In NL zonder enig probleem omgewisseld. Ook in Duitsland geen enkel probleem. Wel zie ik dat achterop in kolom 12 (Beschränkungen) bij kolom 9 geldig voor 70.NL staat. Het rijbewijs is voor 15 jaar geldig. Bij omwisselen moeten vrouwen er op letten dat haar meisjes naam er op komt zodat geen onnodige verwarring ontstaat met de naam op het NL paspoort. Duitse Staatsburgerinnen dragen de naam van hun echtgenoot. Staat er op het NL rijbewijs na omwisseling een oorsprong? Bij mij van VS naar NL niet.

  Antwoord
  • Kan ik een Indonesië rijbewijs omruilen voor Nederlands rijbewijs

   Antwoord
   • Indonesie staat niet op de lijst van landen van de RDW waarbij men als inwoner van Nederland het rijbewijs kan omruilen voor een Nederlands (tenzij aan 30% regeling wordt voldaan)

 6. Meneer van den Bergh,

  op mijn Franse rijbewijs staat omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Oorsprong: Nl.
  En dat is vreemd, want ik had oorspronkelijk een Frans rijbewijs, en ooit ingewisseld voor een NL rijbewijs.
  Dus eigenlijk zou op mijn rijbewijs moeten staan: FR-NL.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.