Selecteer een pagina

CRvB over korting inkomensondersteuning AOW

okt 19, 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:2494

Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 15-10-2020 Datum publicatie 16-10-2020 Zaaknummer 19/2991 AOW Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie De Raad komt, net als de rechtbank, tot het oordeel dat de gronden van appellant geen doel treffen. Op grond van artikel 33a, tweede lid, van de AOW vindt dezelfde korting op de inkomensondersteuning AOW plaats als op het ouderdomspensioen op grond van de AOW. De rechtbank heeft er terecht op gewezen dat in rechte vaststaat dat appellant gedurende vijf jaar niet verzekerd is geweest voor de AOW en dat daarom terecht een korting is toegepast van 10% op de aan appellant toegekende inkomensondersteuning AOW. Voor het door appellant gewenste nader onderzoek is in deze procedure geen plaats. Uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep niet slaagt en dat de aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

192991 AOW Datum uitspraak: 15 oktober 2020 Centrale Raad van Beroep Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van

29 mei 2019, 18/2794 (aangevallen uitspraak) Partijen: [appellant] te [woonplaats] (appellant)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

13 Reacties

 1. Ik zou graag weten of dat deze casus ook de benadeling van in het buitenland wonende en niet AOW-premie afdragende Nederlanders behandelt i.v.m. de ophoging van de AOW leeftijd en dienaangaande rekenmethodiek (=ophoging startleeftijd opbouw AOW van 15e naar 17e/18e levensjaar).

  Antwoord
  • Dat doet deze uitspraak niet direct. Dat is wel uit andere uitspraken af te leiden. Deze uitspraak bevestigt dat de kortingsfactor op de AOW vanwege niet-verzekerde periodes ook van toepassing is op de inkomensondersteuning AOW. Het opschuiven van de verzekerde periode, dwz vanaf het begin, van 15-jarige leeftijd naar boven, brengt een verlies van verzekerde periode met zich. In andere rechterlijke uitspraken is bevestigd dat het verlies aan 2% of meer AOW niet strijdig is met het internationale recht (ihb: EVRM) tenzij men kan aantonen (vooral voor emigranten van belang) dat daardoor een individueel excessieve last ontstaat. Dat laatste is bij mijn weten nog door niemand aangetoond, en lijkt me ook erg moeilijk mede omdat het betrokken bedrag gering is. Dat geldt des te meer voor de gevolgen voor de inkomensondersteuning AOW.

   Antwoord
   • Dank voor dit verhelderend antwoord.
    Tsja, wat is excessief? Als ik mijzelf beschouw had ik slechts 33 jaar opgebouwd ten tijde van emigratie. Dat wordt nu verkort met (minimaal) 3 jaren naar 30 jaar, wat neerkomt op 10% van mijn opbouw. 10% lijkt mij zeker een substantieel aandeel …

   • Het gaat niet alleen om dit aandeel van 10%. Uw gehele inkomens (en vermogens)positie zal in beschouwing genomen worden. Hoe komt u aan 3 jaren verkorting? Dan bent u nog jong.

   • Inderdaad relatief jong (58).
    Indien niet enkel de inkomensachteruitgang via de AOW meegerekend wordt, maar bv. ook pensioen dan wordt de achteruitgang een (relatief) ander verhaal natuurlijk. Van de andere kant zijn de pensioenen ook niet meer zo waardevast en/of zeker als vroeger, zeker niet vanwege zelfs toegepaste pensioenkortingen waardoor de totale achteruitgang ook (veel) groter dan die door mij gestelde 10% kan worden…Wijsheid in deze?

   • Niet aannemelijk is dat andere ongunstige ontwikkelingen een rol zullen spelen bij de beoordeling van een excessieve last. Ik heb een keer een uitspraak gezien waarbij het effect van een overheidsmaatregel tot 30% inkomensdaling leidde. Dat was een excessieve last die niet gerechtvaardigd was. een vast kriterium bestaat er niet, en een relatieve inkomensvermindering , in termen van een percentage, zal waarschijnlijk ook niet gelden. Dat heeft voor een zeer laag inkomen meer betekenis dat voor een hoog inkomen. IK vermoed dat 6% AOW vermindering (tov een volledige AOW) niet snel als excessief wordt gezien. Emigranten zullen dan nog moeten aantonen dat ze aan de bovenkant (tegen de pensioneringsleeftijd aan) hun AOW niet konden aanvullen met buitenlandse pensioenopbouw. Wat niet wegneemt dat het kabinet indertijd ook had kunnen kiezen voor handhaven van de beginleeftijd en een met de leeftijd variërende jaarlijkse opbouw of handhaving van de opbouw in de periode 15-65 jaar , met toch verhoging van de AOW-leeftijd.

 2. Iedereen die in Nederland woont bouwt 2% op per jaar. Vreemd, want die personen betalen niet voor de AOW!
  Er is geloof ik geen land die gratis pensioen opbouw weggeeft.
  In andere gevallen is Nederland plotseling wél streng: ik heb niet alleen in Nederland gewoond, maar ook gewerkt van 15-17 jaar, en dus AOW premie betaald.
  Uiteraard kan ik dit niet meer bewijzen, want 47 jaar geleden, en de Nederlandse staat heeft geen gegevens meer van die tijd.
  MAW je hebt wél betaald voor de opbouw AOW, maar mag er geen recht op doen gelden.
  Een paar jaar geleden heb ik dit voor de Centrale Raad van Beroep gebracht, vergis ik mij, maar zij leken wel degelijk gevoelig voor dit argument.
  Komt daarbij dat pensioen opbouw een onvervreembaar recht is, ga ik over 4 jaar dit opnieuw aankaarten bij de CRvB.
  Komt natuurlijk nog bij dat ik maar 32 jaar jaar AOW opbouw heb (64% AOW) en daar zou door de ophoging 15-17 jaar nog eens 4% vanaf gaan.

  Antwoord
  • Ik meen dat ook Zweden opbouw van staatspensioen op basis van ingezetenschap kent. Bij de beoordeling van het vraagstuk speelt niet zozeer de vraag of er ooit AOW premie is betaald als wel dat het niet langer meetellen van een voorheen verzekerde periode ontneming van eigendom is in de zin van het EVRM. Bij het opnieuw aankaarten van dit vraagstuk bij het toekennen van AOW komt m.i. wel degelijk de vraag an de orde of er sprake zou zijn van een individueel excessieve last. Ik geef dan eigenlijk weinigen een kans te winnen, hoogstens de zeer lage (huishoudens)inkomens zonder enig ander pensioen of vermogen van betekenis.

   Antwoord
  • Nou geachte, ik volg deze thread gaarne, ivm 6% verlies aan AOW door deze gemakzuchtige rekenmethode ik….

   Antwoord
 3. Met excuses aankaarten CRvB over 2 1/2 jaar! Net voor de leeftijd van 65 jaar, zoals aangeraden door de CRvB.

  Antwoord
 4. Excessief of niet, door ophoging van de leeftijd (15 naar 17) is je gewoon 4% AOW ontnomen. Ik noem dat diefstal!
  Is er al iemand geweest die dit voor de Europese rechter heeft gebracht?

  Antwoord
  • Welke Europese rechter? Bij het EHvJ kun je alleen nog trachten te komen via een klachtenprocedure bij de EC: de Nederlandse rechter zal geen prejudiciële vragen formuleren zo is al gebleken.
   Naar het EHRM gaan vereist eerst rechtsgang doorlopen in Nederland. Ik heb nog niet gezien dat iemand dat gedaan heeft.

   Antwoord
  • M.Boret…. helemaal mee eens!!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.