Selecteer een pagina

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

jan 26, 2021

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Nieuwsbericht | 25-01-2021 | 14:00

Het verdrag is op maandag 25 januari 2021 in Santiago ondertekend door de Chileense minister van Financiën Briones, in digitale aanwezigheid van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.

(…)

Belastingontwijking

In het verdrag is een uitgebreide antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat het verdrag wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Door deze bepaling kan een land verdragsvoordelen weigeren als een bedrijf geld via Nederland of Chili laat lopen, puur en alleen om belasting te ontwijken. Met deze antimisbruikbepaling en de andere bepalingen van het verdrag voldoet dit belastingverdrag aan de minimumstandaarden van het zogeheten BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Het verdrag komt sterk overeen met recente verdragen die Chili met andere Europese landen en met Japan heeft gesloten. Voor de verdeling van heffingsrechten over ondernemingswinsten kent het verdrag elementen uit het Modelverdrag van de OESO en dat van de Verenigde Naties. Dit betekent dat er door dit belastingverdrag relatief meer belasting achterblijft in Chili ten opzichte van andere landen. Bronheffingen op rente en royalty’s worden beperkt tot 10% en in een aantal gevallen nog verder. Pensioenen mogen belast worden in het land waar zij zijn opgebouwd. Ook kent het verdrag bepalingen om ervoor te zorgen Nederland belasting kan heffen op inkomen uit aanmerkelijk belang bij emigratie.

Verder zijn er met Chili afspraken gemaakt over de onderlinge uitwisseling van informatie en bijstand bij invordering van belastingen. Ook bevat het verdrag een bepaling over arbitrage in het geval dat Chili en Nederland in onderling overleg geen overeenstemming bereiken over de positie van een belastingplichtige die vindt dat het verdrag niet juist is toegepast.

Het verdrag zal nu in beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/25/nederland-sluit-belastingverdrag-met-chili

6 Reacties

 1. Kan een demissionair kabinet/regering een verdrag sluiten ??

  Antwoord
  • Als de Tweede Kamer het toestaat wel. Die stelt een lijst op van (niet-)controversiële onderwerpen. Maar zo’n goedkeuringsprocedure duurt vaak vrij lang, dus ik vermoed dat er dan ook wel een nieuw kabinet + nieuwe Tweede Kamer zal zijn.

   Antwoord
 2. Pensioenen mogen belast worden in het land waar zij zijn opgebouwd. Als ik het niet dacht. Pensionados zijn als het aan NL ligt voortaan de klos bij nieuwe belastingverdragen.

  Antwoord
 3. @Carlos, ja dat is zuur want bijvoorbeeld in mijn geval (FR) zou dat 20% meer belasting afdragen betekenen. Ik vrees voor heel wat andere landen ook, Portugal voorop. NL stelt zich op het standpunt dat de opbouw van pensioenen in NL onbelast plaatsvond, en dat dus bij uitkering de belasting aan NL toekomt.
  Maar wat erger is: niemand schijnt zich er actief mee te mogen bemoeien, het gebeurt allemaal in achterkamertjes, bij navraag (heb ik gedaan) via de 2e Kamer helpdesk bleek ook dat je met een beroep op de WOB geen informatie krijgt.
  Wie zet zich in voor *transparantie* in het proces (bv verslagen publiceren) van het onderhandelen over deze verdragen in de landen waar echt grote groepen NL wonen? Wat doet deze vereniging hiervoor??? Wie heeft er inspraak? Of worden we steeds (zoals tot nu toe) geconfronteerd met voldongen feiten? Er schijnt wel meer transparantie te komen (inzake ambtelijke stukken inzien) na de Toeslagenaffaire maar niemand schijnt dat nog te kunnen uitvoeren.
  Je kan dus ook niet anticiperen op het onheil dat op je afkomt. Zie de gang van zaken (ramp) in Duitsland in 2015.

  Antwoord
  • Tijdens onderhandelingen wordt geen informatie gegeven, ook niet op basis van WOB, en is geen inspraak mogelijk. Dat is standaard bij verdragsonderhandelingen. De vereniging heeft een standpunt, neergelegd in een factsheet op deze site: mogelijkheid van behoud van de pensioenbepalingen van het oude verdrag in geval van vernieuwing van een verdrag op basis van overgangsregeling. Dat is hier niet aan de orde. Benaderen van Kamerleden (en/of mInisterie van Financiën) is, nu de parlementaire behandeling begint, in beginsel nog mogelijk.

   Antwoord
   • Het klinkt logisch om te veronderstellen dat belasting moet worden betaald in het woonland. Daar branden immers voor emigranten de straatlantaarns. In het verdragsbeleid 2011 heeft de regering echter met Kamermeerderheid besloten dat er bij nieuwe belastingverdragen naar gestreefd zal worden het heffingsrecht over in het buitenland uitgekeerde Nederlandse pensioenen te verkrijgen. Reden was inderdaad dat er belastingvoordeel is verleend bij de opbouw van het pensioen. Dat houdt niet automatisch in dat dat lukt. Het andere bij het belastingverdrag betrokken land moet daar natuurlijk mee instemmen. Of het een slimme strategie is, is de vraag. Het andere land zal op een ander vlak zijn deel opeisen. Overigens is het niet per definitie nadelig in Nederland belasting te betalen. Sommige emigranten hebben veel baat (gehad) bij de aftrek van hypotheekrente.

    De onderhandelingen over een belastingverdrag vinden inderdaad achter gesloten deuren plaats. Zelfs de volksvertegenwoordiging heeft daar geen inzicht in. Pas als de afspraken zijn gemaakt komt er een behandeling in de Tweede en dan de Eerste Kamer. Die behandelingen zijn openbaar en de verslagen staan op internet. Gedurende die behandeling kunnen privépersonen of belangenbehartigers Kamerleden op eventuele fouten wijzen. In dit geval zijn protesten echter zinloos. De onderhandelaars werken met de richtlijn van de regering. Je kunt ook niet eisen dat emigranten minder belasting betalen dan wanneer zij in Nederland hadden gewoond. Daar kunnen wij als vereniging niets aan doen. Zoals hierboven staat hebben wij wel bepleit dat er bij ernstige terugval in inkomen als gevolg van een nieuw belastingverdrag keuzerecht is tussen oud en nieuw verdrag dan wel een behoorlijke overgangsregeling.

    Wat in Duitsland is gebeurd is voor de betrokkenen een ramp omdat zij met een grote teruggang in netto-inkomen werden geconfronteerd. Er was echter in de voorgaande jaren sprake van een dubbel voordeel: belastingvoordeel bij de opbouw en belastingvoordeel bij de uitkering. Inwoners van Nederland met een Duits pensioen hadden juist een dubbel nadeel: geen belastingvoordeel bij zowel opbouw als uitkering. Dat laatste is tijdens de loop van het oude verdrag gecorrigeerd, het eerste niet. Enkele leden hebben met steun van de VBNGB protest aangetekend bij de Europese Commissie. Dit is niet ontvankelijk verklaard. Landen hebben een grote vrijheid in het maken van onderlinge afspraken. De vele protesten hebben wel geresulteerd in een overgangsregeling die helaas niet voor iedereen van waarde is.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.