Selecteer een pagina

Pensioenartikel in het nieuwe belastingverdrag van Nederland met Zwitserland

mrt 13, 2021

Van onze landenvertegenwoordiger uit Zwitserland, Riet van Dongen, ontvingen wij op 11 maart 2021 het onderstaande artikel om onder uw aandacht te brengen.

Nieuwe heffingsverdeling voor pensioenen e.d. vanaf 1 januari 2021.

Klik hier om het hele document te lezen.

48 Reacties

 1. Leuker kunnen ze het niet maken, maar makkelijker ook niet!

  Antwoord
 2. j.willemsen zegt uit Basel

  Op de pagina landen informatie Zwitserland heb ik eveneens iets gezegd op 4 maart 2021 over het nieuwe belastingverdrag.
  Over het algemeen ben ik het eens met Mevr. van Dongen.

  Als aanvulling op dit schrijven en mijn opmerkingen nog volgende

  Op mijn AOhanteertW en pensioenen van € 60.000 per jaar is vanaf
  januari 2021 9.5% als loonheffing in nederland afgetrokken!!

  Bij navraag NL belasting Heerlen werd mij gezegd dat men het tarief van schijf 1 hanteert omdat de NL belasting niet op de hoogte is van
  mijn in nederland ontvangen aow en pensioen ondanks CAK gegevens van wereldinkomen i.v.m. ZvW en WLZ.
  Dit is natuurlijk absolute onzin omdat de 15% niet afhankelijk is van
  belastingschijven en het woord maximum kan ik niet plaatsen.
  Men wordt dus gedwongen om in nederland belastingaangifte te doen om de 15% bij de belasting te ontvangen in 2022. en in 2
  meldingen aan de CH belasting de een derde vrijstelling te krijgen.
  Waarom niet direkt 15 % inhouden in NL en geen aangifte in nederland te verlangen.
  Mijn berekening is als volgt
  Bruto AOW en pensioen € 60.000
  NL heffing 15% €9000= CHF 9.630
  Netto inkomen €51000
  Vrijstelling Zwitserland een derde € 17000
  Zwitserland berekent belasting over € 51000- €17000 = € 34000
  Met de CH belastingtabellen t.b.v. Kanton,Gemeinde und Bund
  te betalen €2.430 = CHF 2.600
  In de voorgaande jaren betaalde ik in Zwitserland €8.071= CHF 8.637 en in Nederland 0 !!d.w.z. de belasting druk is met 41.6%
  gestegen en dit wordt zonder slag of stoot geaccepteerd
  CHF 9.630 +CHF2.600 t.o.v CHF 8.637

  Een overgangsregeling zou op zijn minst op zijn plaats zijn of het
  heffingspercentage van 15% naar 9.5% te verlagen zoals SVB en
  pensioenen op dit moment reeds doen.
  In de brief van de NL belasting van december 2020 wordt reeds aangegeven dat er bezwaar gemaakt kan worden tegen de ingehouden loonheffing.

  Een mooie taak voor de VBNGB om dit te regelen.

  Met vriendelijke groet

  Antwoord
  • Opmerking. Bij ons wordt, als echtpaar, van het particulier pensioen direct 15% afgetrokken en van de AOW minder. Wij hoeven geen belastingaangifte in Nederland te doen. Wij moesten wel zelf het particulier pensioenfonds op de hoogte stellen van de 15%, want zij hielden eerst inkomstenbelasting in alsof wij in Nederland woonden.
   Wij stuurden hen een kopie van de Belastingdienst Heerlen waarin die 15% vermeld staat. Daarna werd dat in orde gebracht en kregen wij teveel ingehouden bedrag teruggestort. Maar bedankt voor uw reactie, wij kijken bij wie er nog meer grote grote verschillen optreden.

   Antwoord
   • Indien in de sfeer van de voorheffing van de AOW minder dan 15% loonbelasting wordt geheven en bij andere pensioenen (al dan niet op verzoek aan het pensioenfonds of verzekeraar) 15% kan het zijn dat men uiteindelijk nog extra inkomstenbelasting verschuldigd is aan Nederland en dus nog wel aangifte moet doen. Dat hangt af van de hoogte van het totaal aan pensioeninkomen en AOW en van de vraag of men wel of niet kwalificeert als buitenlands belastingplichtige. Voorts kan er nog ander inkomen zijn waarover Nederland mag heffen, zoals onroerend goed in Nederland.

   • Goedemorgen Riet,

    Is het nog steeds zo, dat er bij jullie 15% wordt ingehouden en dat je dan geen aangifte hoeft te doen?

 3. Dat ben ik heleaal eens. ik heb het verhaal van Riet van Dongen gelezen, en blijf dan met allerlei vragen achter. Zij zelf waarschijnlijk ook.

  Ik heb twee basis vragen, waar ongetwijfeld geen generiek (of makkelijk) antwoord op mogeijk is.

  Wat is nu eigenlijk het uitgangspunt van NL? Er is een aantal veel voorkomende uitkeringen, zoals AOW, ABP-pensioen (publiekrechtelijk, privaatrechtelijk), andere pensioenen, andere uitkeringen. Zom moeilijk is dat allemaal niet. Maar hoe bepaalde inkomens na pensionering in de verschillende woonlanden uiteindelijk “geteld’ worden ?? Dat snappen alleen belastingadvisuers, en dan nog ….

  Wat gebeurt er nu eigenlijk bij de onderhandelingen over aanpassingen van belastingverdragen? Wat is de inzet van NL en het woonland? Welke belangen en machtsposities bestaan er? Hoe wordt er rekening gehouden met de belangen van een belastingplichtige? De menselijke maat dus. Hoe wordt er omgegaan met overgangstermijnen?

  Afijn. Laten we gewoon bij de les blijven, zien wat er gebeurt en proberen de toch ietwat corrupte NL overheid te blijven controleren en aanspreken op transparantie en menselijke maat. En waar nodig afstappen op de Nationale Ombudsman, het unierecht en het EVRM. Mooie taken voor de VBNGB. Ik bied blijvend mijn expertise en hulp aan.

  Antwoord
  • Rudi Holzhauer.
   Veel is nog onduidelijk, deze week moet ik voor mijzelf naar mijn Zwitserse belastingadviseur en daar hoop ik meteen nog wat meer te weten te komen over het nieuwe Belastingverdrag, er zijn nog te veel puzzels.

   Wel moet er rekening mee worden gehouden dat er ook nog grote verschillen zijn tussen de Kantons.
   Zwitserland lijkt op een mini-EU met de ‘Bund’ als de Europese Commissie.
   De bevolking kan echter te allen tijde ingrijpen via drie verschillende referenda.

   Wat het ontwerpen en invoeren van Belastingverdragen betreft, ben ik in zoverre te weten gekomen, dat het Nederlandse Kabinet dit kennelijk zonder overleg met de Tweede Kamer mag doen.
   Het zou natuurlijk wel zo netjes zijn als de betrokken personen in een land ruim op tijd worden gewaarschuwd door de Belastingdienst. Bij ons leek het meer op een overval. Zelf kreeg ik de bewuste brief van Belastingdienst Buitenland te Heerlen, gedateerd 24 december 2020, vlak voordat het Verdrag inging op 1 januari en er zijn meer personen met deze klacht.

   Antwoord
   • Op 17 juni 2019 werd op deze site melding gemaakt van vernieuwing van het belastingverdrag onder de draad: “Nederland wijzigt het belastingverdrag met Zwitserland”

    Concept-belastingverdragen en wijzigingen daarin worden wel aan het Nederlandse parlement voorgelegd.

 4. Volgens mij zijn er ongeacht het woonland of pensioenland drie (3) smaken:

  1. Inkomen volledige belast in NL bijv. boven de € 15.000,- en (semi)overheidspensioen.
  2. Inkomen volledig belast in het woonland. Bijv. beneden de € 15.000,- grens en dan
  subject aan bilaterale belastingverdragen.
  3. Inkomen uit landen met een bronheffing waardoor in NL of elders geen heffing meer kan
  plaats vinden bijv. de USA, Canada, Australië.

  Antwoord
  • Er zijn dus nog meer smaken. Dat geldt voor het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland.

   Antwoord
 5. Het uitgangspunt van Nederland ligt vast in de nota fiscaal verdragsbeleid. Wat pensioenen en uitkeringen betreft staat daarin dat Nederland ernaar streeft het heffingsrecht te krijgen over zowel pensioenen, waarvan de opbouw met fiscale voordelen is gebeurd, als socialezekerheidsuitkeringen, die deels uit de staatskas gebeuren. In hoeverre Nederland daar gelijk in krijgt, hang natuurlijk af van het standpunt van het andere land.

  De VBNGB heeft in de consultatiefase als commentaar gegeven dat buitenlands belastingplichtigen de keuze moeten krijgen tussen het oude en het nieuwe verdrag dan wel dat er bij ernstige nadelen een overgangsregeling moet komen. Daar is geen algemene toezegging op gekomen.

  Overigens is onze focus op de behandeling van pensioenen e.d., maar het belastingverdrag heeft veel meer onderdelen, onder meer hoe om te gaan met zakelijke belangen.

  Wat er tijdens de onderhandelingen over een nieuw verdrag gebeurt, is niet openbaar. Ook de volksvertegenwoordiging wordt pas met het eindresultaat geconfronteerd.

  De VBNGB kan geen bezwaar aantekenen tegen de belastingaanslag van individuele belastingplichtigen. Als blijkt dat over de gehele lijn nadeel ontstaat door deze wijziging, kan de VBNGB wel aandringen op verzachtende maatregelen.

  Antwoord
  • “waarvan de opbouw met fiscale voordelen is gebeurd”

   Roy, stel iemand betaalt gedurende 40 jaar zijn/ haar AOW premie. Waar kan men dan de financiële opbouw terug zien en controleren wat deze fiscale voordelen zijn geweest en wordt er dan ook rekening gehouden met een rekenrente over deze 40 jaar? De staat heeft gedurende 40 jaar de beschikking gehad over jouw ingelegde geld. Is het dan teveel gevraagd een overzicht te geven van hoeveel van jouw geld vloeit richting gepensioneerden die nimmer een cent of maar voor een klein deel hebben bijgedragen? Wordt er ook rekening gehouden met de generatie die vanaf 1957 nog jaren hebben bijgedragen aan gepensioneerden die voor die datum niets hebben bijgedragen. Het z.g. solidariteitsbeginsel is een zeer rekbaar begrip. In de jaren ’60 was er een aanzienlijk overschot in de AOW pot. Dit is niet bij de gerechtigden terecht gekomen maar aan allerhande “pet projects” opgegaan.

   Antwoord
   • Over pensioenpremies zijn fiscale voordelen gegeven. Zowel het werkgevers- als werknemersdeel van de premie was in de regel niet belast.

    Bij de AOW ziet het er anders uit. Dat is een socialezekerheidsuitkering, gefinancierd via het omslagstelsel. Daarbij kun je niet spreken van opgebouwde rechten. De opgebouwde rechten worden berekend naar 2% wonen of werken binnen de Nederlandse grenzen in een bepaalde periode van je leven.

    Van af begin jaren ’90 werd de AOW niet meer volledig betaald uit de premies, maar deels uit de staatskas.

    De AOW-premie is aftrekbaar geweest, naar mijn mening tot 1990, de wet Oord. Dat was niet een fiscale faciliëring zoals bij pensioenen, maar een persoonlijke verplichting.

  • De wijziging van het belastingverdrag gaat hoofdzakelijk over inkomen en dat Nederland een groot gedeelte van de belastingkoek wil hebben.

   Voordien moest alleen in Zwitserland belasting over het inkomen betaald worden uit pensioenen en AOW.

   In NL alleen betalen Zvw en WLZ ,de buitenlandse bijdrage,en de standaard premie met in achtname van woonlandfactor.

   Volgens de VWS monitor 2020 zijn er in Zwitserland 478 verdragsgerechtigden welke waarschijnlijk allen gedupeerd worden door dit gewijzigde verdrag.

   Ik verzoek de VBNGB om aan te dringen bij de NL overheid op verzachtende maatregelen bijv. door het percentage van 15% te
   halveren.
   Met vriendelijke groet

   Antwoord
   • In de meeste landen wordt 100% van het pensioen bij de belastingheffing betrokken. Dat heeft te maken met het belastingvoordeel in de opbouwfase. In het verdrag tussen Nederland en Zwitserland is dat minder dan 100%. Als uit deze wijziging een extreme belastingverhoging voortkomt moet dat dus op een andere manier worden aangetoond.

   • Geachte Heer Meijnderts

    Ik weet niet wat U bedoelt.

    Nogmaals,in de vorige jaren werd alleen in Zwitserland belasting geheven volgens de zwitserse belasting tarieven van gemeinde,kanton en bund over 100% AOW/pensioenen uit Nederland.
    NL had een vrijstelling gegeven voor loonheffing en dus belasting op 0.

    Vanaf 01-01-2021 heft Nederland 15% belasting over 100%
    AOW/pensioen.

    Eveneens heft Zwitserland vanaf 01-01-2021 volgens de zwitserse tarieven van gemeinde ,kanton en bund belasting over 57% van de 100% AOW/pensioen ( 85% van 2/3 bruto)

    Een ieder kan uitrekenen wat er in 2021 betaald moet worden
    in NL en Zwitserland.
    Voor mij is dat 42% hoger dan in 2020

   • Er is een break even point te berekenen van waaraf het max van 15% ib aan Nederland over AOW/pensioenen wordt bereikt voor 2021.
    Immers het belastingpercenatge ib is als volgt in onderste schijf: 9,45%. Dat geldt tot 35129 € voor wie geboren is na 1945 en tot 35941 voor wie geboren is voor 1946. De schijf daarboven heeft een percentage van 37,10%. Dat impliceert dat dat breakevenpoint bereikt wordt bij resp. 48127 € en 49523 € pensioeninkomen.

    Voorts geldt voor KBB’ers dat zij recht hebben op de belastingdelen in heffingskorting (Algemene heffingskorting en bij AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebbend ook (alleenstaande) ouderenkorting). Wie slechts AOW en een Nederlands pensioen heeft als inkomen zal daar al snel voor in aanmerking komen.
    VBNGB voert voorts proefprocedures waarbij de algemene heffingskorting voor alle buitenlands belastingplichtigen – niet slechts KBB ‘ers – (in EU/EER /Zwitserland) worden geclaimd op grond van een HR arrest. Binnenkort komt de eerste uitspraak daarover.

    Een goed overzicht is vereist over de effecten van het nieuwe belastingverdrag voor verschillende inkomensposities van ouderen alvorens contact met de politiek kan worden opgenomen, lijkt me. Daarvoor is medewerking van in Zwitserland wonenden vereist, ook omdat Zwitserland belastingtarieven kent die erg kanton/gemeente-afhankelijk zijn, en omdat zij meer informatie hebben over tariefstructuur, belastingvrije sommen en aftrekposten in Zwitserland.

   • De informatie op de website van de belastingdienst is tegenstrijdig. Enerzijds staat er: “Uw uitkerende instantie moet vanaf 1 januari 2021 weer loonheffing inhouden over maximaal 15% van het totaalbedrag van uw pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering.” Deze tekst suggereert dat de belastingheffing (volgens het normale tarief) slechts plaats vindt over 15% van uw pensioen. Zo heb ik het ook begrepen.

    Dat is echter strijdig met een andere tekst op dezelfde bladzijde: “Woont u in Zwitserland en hebt u een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland? Dan mag de uitkeringsinstantie in Nederland daarop maximaal 15% belasting inhouden. Vanaf 1 januari 2021 betaalt u over het totaalbedrag van die uitkeringen maximaal 15% belasting in Nederland. U betaalt daarnaast ook belasting in Zwitserland, maar u betaalt niet dubbel belasting over hetzelfde inkomen.”

    Onze Landenvertegenwoordiger doet navraag bij de belastingdienst hoe het nu echt bedoeld is.

 6. Het Nederlandse uitgangspunt is, het afpakken van zoveel als maar mogelijk is. Bij de onderhandelingen komt ook altijd ter sprake de belastingontduiking en fraude. Dat is een hobby van dit achterbakse land. Braaf te voorschijn komen maar intussen….. Nederland is een ontzettend slecht land om een burger van te zijn en niet alleen in het buitenland (Denk aan het afpakken van de Nederlandse nationaliteit) Toen ik het vak recht had in school, meer dan 55 jaar geleden was daar geen sprake van dat het Nederlanderschap na 10 jaar in het buitenland kwam te vervallen. En onder de schijnheilige Rutte is dat alleen maar toegenomen. In het bovenstaande artikel wordt ook de vraag gesteld over machtsverhoudingen. Ik heb nooit begrepen waarom andere landen akkoord gingen/gaan met het Nederlandse eisen pakket? Wat betekent dit kleine landje met de te grote broek now eigenlijk?

  Antwoord
  • Je kunt je inderdaad afvragen of de Nederlandse wensen zinvol zijn of niet. Het andere land zal compensatie willen op een ander gebied.

   Het gaat echter over wederzijds heffingsrecht. Als Nederland het heffingsrecht krijgt over pensioenen uit Nederland geldt hetzelfde voor het andere land.

   Antwoord
 7. Goed dat het nagevraagd wordt. Het verdrag art. 18 lid 1 is echter duidelijk, en daaruit volgt dat de tweede uitleg geldt. Ik citeer:

  18. 1Pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede lijfrenten, waaronder afkoopsommen betaald in plaats van een pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente, afkomstig uit een Verdragsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat en betalingen krachtens de bepalingen van de socialezekerheidswetgeving van de eerstgenoemde Verdragsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere Verdragsluitende Staat mogen in de eerstgenoemde Verdragsluitende Staat worden belast. Indien echter dergelijke betalingen een periodiek karakter dragen (met uitzondering van afkoopsommen betaald in plaats van een pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente) mag de aldus geheven belasting niet meer bedragen dan 15 percent van het brutobedrag van de betaling.

  Antwoord
  • Ik ben blij dat het antwoord van de Heer de Voogd van Zaterdag
   20 maart 2021 om 11.24 overeenkomt met mijn zienswijze.
   Het blijft dus overeind staan dat er aanzienlijk meer inkomstenbelasting,bij mij 42%,betaald moet worden vanaf het
   jaar 2021.
   De vraag is wat de mogelijkheden zijn om deze extreme verhoging
   te verlagen bijv. bezwaar bij NL belastingdienst,Ombudsman etc.

   De Zwitserse belasting maakt het zich gemakkelijk om bij de Steuererklärung volgens verdrag de brutouitkeringen van AOW/pensioen uit Nederland met 15 % te verlagen en daarmede
   het netto inkomen vast te leggen.
   Zoals bekend kan op verzoek een vrijstelling van 33.3% worden
   gekregen op het netto inkomen.Het verzoek moet ieder jaar weer worden ingediend anders wordt het totale netto inkomen belast in Zwitserland.
   Ik heb de indruk dat de Zwitsers niet willen weten wat er in Nederland in de nederlandse belastingaangifte nog afgetrokken kan worden en willen en kunnen niet wachten op de NL belastingdienst.
   Dat moeten de Nederlanders maar zelf uitzoeken en gelijk hebben ze.

   Een andere opmerking is of dit verdrag wel/niet geldig is omdat
   zowel in Nederland alswel in Zwitserland belasting geheven wordt
   over gedeeltelijk hetzelfde geld n.l. 100% in Nederland met een speciaal belasting tarief van 15% en Zwitserland over 85% of 57% van dezelfde bruto AOW/pensioenen uit Nederland volgens de Zwitserse tarieven van Gemeinde,Kanton en Bund.
   Mijn voorkeur gaat naar handhaving van de bestaande regeling
   d.w.z. alleen betalen in Zwitserland

   Antwoord
   • Het verdrag kent een pensioenbepaling die heffing tot max. 15% toewijst aan het bronland. Voor Zwitserse berekening wordt vervolgens een methode van voorkoming van dubbele toegepast die materieel neerkomt op Zwitserse heffing over 2/3de van het netto-pensioen. Formeel is dat geen dubbele heffing over hetzelfde pensioen. Aan de geldigheid hoeft niet te worden getwijfeld.

 8. Zoals uit de diverse commentaren blijkt, is het duidelijk, dat de Nederlandse Belastingdienst m.i.v. 1 januari 2021 een bronbelasting tot 15% heft over Nederlandse pensioenuitkeringen(waaronder ook AOW). Dit zonder enige informatie en/of toelichting vooraf aan de betrokkenen.
  Zonder te herhalen van hetgeen door velen al is geschreven, betekent dit voor alle Nederlanders in Zwitserland woonachtig en met een pensioenuitkering uit Nederland een zeer groot nadeel.
  Vooral doordat vele hoge medische kosten, waaronder verzekeringen, in Zwitserland wel maar in Nederland niet aftrekbaar zijn, gaat in ons geval de belastingdruk zeker meer dan het dubbele worden.
  Toen velen van ons in het verleden op basis van de toen geldende omstandigheden besloten naar Zwitserland te verhuizen, werd rekening gehouden met kosten van levensonderhoud, belastingdruk etc. Met meer dan een verdubbeling van belasting heeft uiteraard niemand gerekend. Nog maar niet te spreken over de lage waardering van de Euro t.o.v. de Zwitserse Frank…….
  Dat in Artikel 22 Vermijding van dubbele Belasting uitgerekend de dubbele belasting vermeldt welke ons in rekening wordt gebracht, acht ik onvoorstelbaar.
  Ik ben verheugd over de opmerking van de heer Roy Meijnderts in zijn commentaar van 14 maart 2021. Hij stelt dat er een keuze zou moeten komen tussen het oude en nieuwe verdrag of bij ernstige nadelen een overgangsregeling. Om allerlei discussies te vermijden, zou mijn voorkeur uitgaan naar de keuze tussen het het oude en nieuwe verdrag.
  Ik hoop dat onze Vereniging erin zal slagen tot een goede regeling te komen.

  Antwoord
 9. JAH Willemsen zegt
  20-09-2021
  In de maand Maart 2021 is er uitvoerig over het nieuwe belastingverdrag ,
  van kracht per 01-01-2021,tussen Zwitserland en Nederland door een tiental
  leden geschreven en zijn diverse suggesties gedaan om de enorme verhoging van de belasting afdracht te corrigeren.

  Vooral de nederlandse belastingdienst verdient hiermee veel geld en de Zwitserse belastingdienst verliest geld.
  Een overleg met de NL -belastingdienst om een geleidelijke verhoging in te
  voeren zou op zijn plaats zijn.
  Eveneens zou het wenselijk zijn om de procedure met NL belasting vast te leggen anders zou het het aan het einde jaar 2021 chaotisch kunnen worden.

  Ik neem aan dat de Zwitserse belastingdienst een schriftelijke opgave van de
  NL belastingdienst wenst te ontvangen van de hoogte van de NL belasting over 2021 (max 15%) om daarmee het netto inkomen t.b.v. de berekening van deZwitserse belasting te kunnen bepalen.
  Beide landen verlangen een belastingaangifte per 01-04-2022 over het jaar 2021
  Hoe dit funktioneren kan wat betreft de tijd en datum is mij onduidelijk.

  Gezien het feit dat er nog slechts 3 maanden resten in 2021 is enige urgentie
  gewenst om als nog iets te bereiken bij de NL belastingdienst door onze vereniging.voor haar Zwiterse leden.
  Veel succes

  Antwoord
 10. Een zeer goede suggestie van de heer Willemsen.
  Zoals in mijn reactie van 13 april vermeld, blijf ik van mening dat er sprake is van een dubbele belastingheffing. In het gesprek met de Belastingdienst volgende maand, hoop ik dat deze zaak besproken gaat worden.

  Antwoord
  • Is er al iets uit dat gesprek met de Belastingdienst gekomen?

   Antwoord
 11. Mogelijk heb ik iets gemist, maar ik vermoed dat er niets uit het gesprek met de Belastingdienst is gekomen.

  Antwoord
  • In het kader van het webinar belastingen zijn de vragen door team GWO overgenomen t.b.v. de presentatie; de klachten, waaronder dit punt, zijn doorgeleid naar de Belastingdienst. Ik verwacht daar schriftelijk antwoord op. Ik verwacht niet dat het verdrag op grond van de klachten wordt aangepast.

   Antwoord
   • De Belastingdienst is een uitvoerend orgaan en kan het verdrag niet aanpassen. De VBNGB kan wellicht in een later stadium contact opnemen met het Ministerie. Om te kunnen argumenteren moeten gegevens bekend zijn van Nederlanders in verschillende kantonsmet verschillende inkomens. De daadwerkelijke consequenties moeten dus bekend zijn.

 12. Na het zien van de 56 minuten video betreffende het webinar
  belastingen 26-10-2021 heb ik geen vragen of antwoorden kunnen
  ontdekken over het nieuwe belasting verdrag tussen Nederland en Zwitserland.
  Teleurstellend is waarom de VBNGB niet direkt naar het Ministerie
  van Financien is gegaan om de vragen van haar leden te
  bespreken zijnde o.a.
  Een geleidelijke invoering van de 15 % inkomsten belasting in Nederland, omdat deze heffing over pensioen en AOW een verhoging van de inkomsten belasting van ca 40% t.o.v. 2020 veroorzaakt.
  Nogmaals vermeld ik dat uitsluitend Nederland deze verhoging veroorzaakt door van 0% naar 15% belastingheffing te verhogen.

  De Zwitserse belastingdienst levert geld in door een vrijstelling
  van 33.3% te verlenen op de pensioen en AOW inkomsten uit Nederland.
  Het Zwitserse belasting systeem is niet gewijzigd en er zijn geringe verschillen tussen de 26 kantonen en heeft derhalve weinig invloed.Alle tabellen op de kantonen websites.!

  Nederland haalt geld op bij de 506 NL gepensioneerden in Zwitserland en doet dit zonder enig overleg met de betrokkenen zoals dat in Nederland langzamerhand usance is.
  Overigens is het mij nog steeds niet duidelijk hoe en onder welke omstandigheden deze nieuwe belasting heffing zal plaats vinden.
  Met name:
  A) Wordt de heffing van 15% over het totale NL jaarinkomen uit pensioenen en AOW berekend en dus wordt de WLZ premie dubbel betaald.
  of

  B)Wordt er geheven aan de hand van de NL belasting gepensioneerden schijftarieven .(Dit zal meestal gunstiger zijn dan A.)

  te weten
  Tot inkomen €35.941 tarief 9,45%
  Tussen € 35.942 en € 68.507 tarief 37.1% wordt echter max 15%
  Boven € 68.508 tarief 49.5% wordt dus ook max 15%

  De vraag is ook of er een belastingaangifte in NL moet plaatsvinden i.v.m. de vrijstelling in Zwitserland van 33,3% en het bewijs hiervan om dit te geven.
  In hoeverre er een mogelijkheid is om een kwalificerend buitenlands belastingplichtige te zijn is door heffing in NL en CH waarschijnlijk niet meer mogelijk.

  Ik blijf nog steeds van mening dat er sprake is van dubbele belasting heffing

  Antwoord
  • De Nederlandse heffing zal volgens B) zijn volgens het belastingverdrag, in samenhang met hoofdstuk 7 van WetIB2001. Welke invloed dat heeft op de hoogte van de Zwitserse heffing is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk wordt in de vaststelling van de Zwitserse belastinggrondslag rekening gehouden met het werkelijke percentage dat Nederland hanteert bij heffing, danwel dat Zwitserland a priori uitgaat van het maximum van 15% (wat gunstig zou zijn bij laag pensioeninkomen). Dat heeft ook te maken met de nog niet te beantwoorden vraag welk bewijsmateriaal men moet aanvoeren om heffing door Nederland jegens Zwitserland aan te tonen. Mogelijk is een Nederlandse belastingaangifte of een Nederlandse belastingaanslag niet nodig, en kan men volstaan met het overleggen van jaaropgaven van SVB en pensioenfondsen.
   Wat dubbel betalen van WLZ premie in dezen zou kunnen betekenen begrijp ik niet. Het is van tweeën een: of men is wonende in Zwitserland WLZ-verzekerd (wat bij de meeste gepensioneerden niet het geval zal zijn) of men is verdragsgerechtigd voor ziektekosten. Dan betaalt men de pseudo-premie WLZ in de CAK bijdrage. Die staat echter los van de belastingheffing en de wijze waarop landen dat verdeeld hebben in bilaterale verdragen. Het enige verband dat ik in Nederlandse context zie is de heffingskorting voor de niet- of weinig verdienende partner. Aangezien het belastingdeel daarin zowel bij de Nederlandse iB-heffing een rol kan spelen als bij de toekenning aan de hoofdverdragsgerechtigde in de CAK bijdrage is daar een eventuele samenhang (verdubbeling). De Regeling Zorgverzkering laat dan de toekenning in het kader van de belastingheffing voorgaan .

   Mogelijkheden dat men aangemerkt wordt als kwalificerende buitenlands belastingplichtige nemen met het per 1.1.2021 ingevoerde nieuwe belastingverdrag toe: blijkens rechterlijke uitspraak doet niet terzake dat Zwitserland een methode van voorkoming hanteert waarbij door Zwitserland ook over (een deel van) de Nederlandse pensioenen wordt geheven bij de toetsing op het 90% inkomenscriterium. Het is dus aannemelijk dat veel ggepensioneerden met Nederlands pensioen wonend in Zwitserland zullen kwalificeren vanaf 2021. Bij aangifte kan daarbij direct rekening worden gehouden. Dat heeft in elk geval invloed op het recht op (belastingdeel in) de standaardheffingskorting, maar van groter belang zijn vaak hypotheekrenteaftrek, ziektekostenaftrek en partneralimentatieaftrek. Merk op dat er processen lopen m.b.t. toetsing van art. 7.8. lid 8 WetIB2001 (zgn. woonsstaatcriterium in de Schumackerdoctrine) die nog geen definitieve afronding kennen. Dat is vooral van belang, althans in Zwitserland, indien men door hoog box 3 inkomen onder de 90% grens zakt van het inkomenscriterium KBB. Zie elders op deze site meer over de KBB regeling en het laatstgenoemde.

   Antwoord
 13. Ter aanvulling: ik wijs erop dat krachtens art. 33 lid 1 g van de DBG tot een bepaald maximum “Krankenversicherungsprämien” aftrekbaar zijn. Zolang het FZA geldt, is mijns inziens de EHvJ jurisprudentie geldig, met name arrest Rüffler, die stelt dat er gelijkstelling is van aftrekbaarheid van buitenlandse ziektekostenpremies met die van het woonland. De aftrek (van een deel van) de CAK bijdrage in Zwitserland is daarmee gerechtvaardigd. Dat staat overigens los van de invoering van het nieuwe belastingverdrag.

  Indien een Zwitserse inwoner kwalificeert voor de Nederlandse belasting is de CAK bijdrage in Nederland niet aftrekbaar: Nederland kent geen aftrek van ziektekostenpremies meer, wel van zelf betaalde ziektekosten die niet onder het eigen risico vallen. Mijns inziens is verrekening van de aftrek van Nederlandse ziektekosten met in Zwitserland afgetrokken CAK bijdrage onmogelijk (omdat het ongelijksoortige aftrekcategorieën zijn). De rechter zal zich echter binnenkort in Nederland waarschijnlijk over dit punt uitspreken in een van de door de VBNGB ondersteunde procedures.

  Antwoord
 14. Gebaseerd op wat ik op dit moment van de regeling begrijp, maak ik volgende rekening.

  Aannamen: Zwitserland heft inkomstenbelasting op 57% (= 2/3 van 85%) – van het bruto pensioen en AOW in NL.

  Dat betekent, dat de nieuwe regeling gunstiger is als het marginale tarief in CH hoger is dan 1/43% ofwel 2.33 x zo hoog is als het tarief in NL. Bij 9.7% in NL is dat 22.6%. Bij 15% is dat 35.0%.

  Bij een wat hoger inkomen en dus een hogere marginale belasting in CH is de nieuwe regeling dus gunstiger, omdat een deel van het inkomen in NL lager belast wordt dan in CH.

  Ik hoop, dat ik het goed begrepen heb. Dan kan ik mijn belastingaangifte in CH straks correct invullen. Ik ben woonachtig in CH.

  Antwoord
 15. Beste,

  Ik vraag mij af of het voorkomingsartikel (het genoemde artikel 22) in het verdrag Nederland-Zwitserland hier wel correct wordt weergegeven. Op grond van artikel 22, lid 5, sub a worden deze pensioeninkomsten in Zwitserland vrijgesteld van heffing, met toepassing van progressievoorbehoud.

  Eveneens kan op grond van artikel 22, lid 5 sub c “op verzoek” (daarmee afwijkend van de hoofdregel) belastingverrekening worden toegepast door vermindering (van de verschuldigde belasting) van de pensioenen met een derde van het netto bedrag. Afhankelijk van de specifieke situatie kan belastingvrijstelling of -verrekening. Hoor het graag als u hier nog vragen bij heeft of advies nodig heeft.

  Antwoord
 16. J.A.H.Willemsen uit Baselland zegt

  Nadat de verdragsgerechtigden in Zwitserland geconfronteerd werden om vanaf 1 januari 2021 aan Nederland inkomstenbelasting te gaan betalen met als resultaat dat deze inkomstenbelasting met 40% is gestegen t.o.v. de 2020 betaalde belasting.
  Overigens heb ik geen berichten of aanslagen van de Zwitserse en/of Nederlandse Belastingdienst ontvangen betreffende 2021.

  Plotseling worden wederom de verdragsgerechtigden in Zwitserland geconfronteerd met de mededeling in de Staatscourant van per 4 november 2022 dat de woonlandfactor
  per 1 januari 2023 wordt verhoogd van 0,7145 (2022) naar
  0,9711(2023) en in potentie in de toekomst naar 1,4451.
  Voor 2023 is dus de woonlandfactor verhoogd met 36 % en dus ook de jaarlijkse bijdrage aan het CAK.
  De max. verhoging bedraagt derhalve Euro 2000,00 per jaar in 2023.

  Een onderbouwing en berekening van de kosten in Nederland en Zwitserland de zogenaamde SHA kosten (System of Health Accounts) ontbreekt volledig.
  Ik vind dan ook dat wij dat niet klakkeloos kunnen accepteren en dat de VBNGB moet eisen dat SHA1 en SHA2 door WHO/VWS/CAK schriftelijk moet worden opgegeven en onderbouwd.
  Dit geldt niet alleen voor Zwitserland maar voor alle 39 landen met verdragsgerechtigden.
  Overigens is Zwitserland het land met de hoogste stijging van de woonlandfactor hetgeen veroorzaakt wordt door de niet te verklaren verhoging van Ziektekosten SHA 1 van dollar 2.826 in 2015 en dollar 6.279 in 2020 te zien in de Staatscouranten van 2018 en 2022 met de vertraging van 3 resp.2 jaren
  Ik zie niet in waarom de kosten in Zwitserland met 122% zijn gestegen in die 6 jaren en kan niet waar zijn daarom nogmaals een onderbouwing is dringend nodig van de SHA2 kosten.
  Ik ben benieuwd naar reacties

  Antwoord
  • Johannes Willemsen zegt uit Basel Landschaft

   Op 17 November 2022 heb ik een reactie gegeven op het nieuwe Belasting verdrag tussen CH en NL en tevens de nieuwe CH/NL woonlandfaktor voor 2023.
   Ik heb naar reacties gevraagd gezien de geweldige verhogingen van de belasting en CAK bijdrage.
   Tot mijn verwondering heb ik geen reacties gezien !
   Inmiddels is bij mij de stand van zaken t.a.v. belastingen als volgt.
   Vanuit de nederlandse belastingdienst heb ik op 30 November 2022 een brief ontvangen welke aangaf dat ik voor 1 Februarie 2023 de belasting aangifte m.b.v. formulier C over het jaar 2021 moest indienen.
   Overigens is het formulier C uitgebreid en ingewikkeld.

   Inmiddels eveneens een brief ontvangen per 22-02-2023 dat de aangifte over 2022 per 01-07-2023 dient te worden ingediend.

   Vanuit de Zwitserse Kantonale belastingdienst Baselland Liestal
   heb ik sinds mijn aangifte over 2021 ingediend in April 2022 niets gehoord of gezien.
   Uiteraard was volgens het belastingverdrag het verzoek bijgevoegd
   wat betreft aftrek van NL belasting en de 33,3% verlaging.
   Ik weet niet waar de vertraging optreedt maar ik hoor gaarne van Baselland mede VBNGB leden hun ervaringen.
   Ik zou overigens van Mevr. van Dongen willen weten hoeveel VBNGB leden in Baselland wonen.
   Eventueel kunnen wij dan onderling de ervaringen uitwisselen en vermijden dat een tijdelijke heffing in beide landen CH/NL wordt uitgevoerd.

   Ten aanzien van de enorm verhoogde CAK woonland faktor CH/NL
   verwacht ik weinig aktie van de VBNGB ondanks de belangenbehartiging doelstelling met de eerste B

   Misschien is er door de leden iets uit te vinden via Amt für Statistik
   of de Gemeinsame Einrichtung KVG over de extreem gestegen
   ziekten kosten in Zwitserland en de samenstelling van deze kosten.Bijv. Covid kosten indien van toepassing.
   Nogmaals gaarne reacties

   Antwoord
 17. Heer Willemsen.
  Ik ben het helemaal met u eens. Ik heb het hele internet afgezocht, bij de belastingdienst tegen een dikke muur gelopen.
  Wat ik als eerste al niet begrijp is “wat doet Nederland voor ons om dit te rechtvaardigen “
  Zwitserland begrijp ik ook niet. Zij ontvangen ineens minder belasting.
  Dubbele belasting mag niet. Maar wat is dit?
  Ik weet werkelijk niet wat hieraan gedaan kan worden.
  Ik ben geheel nieuw in deze club en hoop op een bericht van de vbngb.

  Antwoord
 18. In mijn reactie van 13 april 2021 ben ik en een aantal andere leden al uitgebreid op deze schandalige zaak ingegaan. Nog erger is de aanpassing van de woonlandfactor dit jaar en de komende jaren. Er moet echt iets op het hoogste niveau aan gedaan worden.

  Antwoord
 19. van JAH Willemsen

  Wat bedoelt U met op het hoogste niveau?

  Dat zal echt van de leden moeten komen
  De VBNGB kan /wil dit niet alhoewel
  de eerste B in de doelstelling BELANGEN betekent
  Dat geldt ook voor :
  Ziektekosten dekking buiten Europa welke wel gedekt zijn voor
  gepensioneerden in Nederland en niet voor gepensioneerden
  wonend in het buitenlandals verdagsgerechtigden.
  Woonland faktoren stijging verklaring en berekening
  Wijzigingen in belastingverdragen met meestal hogere belasting

  Met groet

  Antwoord
  • En hier een voorbeeld waarbij er in box 1 aftrekposten zijn voor het jaar 2021:
   Gegevens over inkomsten in box1:
   Pensioeninkomsten, Ned. belast 54000 Euro
   Looninkomsten Ned. belast 2000 Euro
   Aftrekposten in box 1: 10000 Euro
   Box 1 inkomen: 46000 Euro
   Voorlopige ib over box 1 inkomen: 7128 Euro
   daarvan ib over de pensioeninkomsten, evenredig bepaald: 8368 Euro
   Maximum ib over pensioeninkomsten 15% van 54000= 8100 Euro
   Definitieve ib over box 1 inkomen 6860 Euro

   • Hoedanigheid: - Adviseur
   Antwoord
 20. ECLI:NL:RBZWB:2023:3875
  Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Datum uitspraak 06-06-2023, Datum publicatie22-06-2023
  Zaaknummer22/1361 en 22/1362, Rechtsgebieden Belastingrecht
  Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig
  Inhoudsindicatie
  Artikel 18 Verdrag NL-Zwitserland.
  Belanghebbendes pensioen is na de verdragswijziging per 1 januari 2021 in de loonheffing betrokken. De rechtbank oordeelt dat de verdragswijziging ook bij reeds ingegane pensioenen geen ongeoorloofde inbreuk op belanghebbendes eigendomsrecht (art. 1 EP) oplevert. De door de inspecteur toegepaste diensttijdevenredige toerekening is juist. Het gaat in wezen om een eindloonregeling. De aangroei van de bestaande pensioenaanspraak na emigratiedatum wordt niet buiten beschouwing gelaten omdat deze zijn oorsprong in de in Nederland gewerkte periode heeft. Belanghebbende maakt verder niet aannemelijk dat een deel van zijn pensioen niet gefacilieerd is opgebouwd in Nederland.
  VindplaatsenRechtspraak.nl
  Viditax (FutD), 22-6-2023
  uitspraak van de enkelvoudige kamer van 6 juni 2023 in de zaak tussen

  [belanghebbende] , uit [plaats] (Zwitserland), belanghebbende,
  En de inspecteur van de belastingdienst, de inspecteur.
  Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:3875

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord
 21. Mijn pensioenfonds PFZW weigert per begin dit jaar de door hen ingehouden loonheffing nog te maximeren op 15% van het brutobedrag en houdt nu per 1 januari de volle Nederlandse loonheffing op het hele brutobedrag in. het verschil betekent voor mij ongeveer CHF 1000 per maand minder. Zij doen dit omdat het “voor hen administratief te lastig is”. Zij zeggen dat dit mag op grond van het handboek loonheffing, en dat staat er inderdaad in. (met de opmerking dat de belastingplichtige het teveel betaalde via een Nederlandse belastingaanslag op aangifte terug kan krijgen. (anderhalfjaar later!) Maar op de website van de belastingdienst “Wijziging belastingverdrag met Zwitserland vanaf 2021” staat: “Woont u in Zwitserland en hebt u een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering uit Nederland? Dan mag de uitkeringsinstantie in Nederland daarop maximaal 15% belasting inhouden”. Mijn vraag is natuurlijk hoe het nu zit met de loonheffing de het PFZW: mag max 15 % of mag het volle nederlands tarief. Secondair wat doen de pessionfondsen van de anderen hier?

  • Hoedanigheid: - Niet-lid
  Antwoord
  • Beste Aad Bron,

   Onze landencoordinator geeft bij navraag aan dat zij tevens kampt met de door uw geschetst probleem.
   Ze is een en ander nog aan het uitzoeken.
   Ook het formulier zelf heeft nogal wat haken en ogen wat uitgezocht moet worden.
   Sinds 2021 zijn op de formulieren van de volgende jaren kleine veranderingen gemaakt en die roepen vragen op over
   de geldigheid ervan.

   Op het moment dat we meer weten, zullen we dit posten.

   Met vriendelijke groet,

   Ed Roosen
   VBNGB

   Antwoord
 22. In aanvulling: de belastingdienst zegt ook bij mondelinge reactie dat zij geen macht hebben de (loon)heffingsplichtige te verplichten tot het inhouden van een ander percentage dan volgens de wet op de loonbelasting moet worden ingehouden en zelfs niet bij machte zijn het respecteren van een vrijstelling af te dwingen. De text van de belastingdienst over het nieuwe belastingverdrag met “mag maximaal maar” berust dus op een verschrijving ben ik bang; ik denk niet dat er rechten aan kunnen worden ontleend. De enige optie is volgens de belastingdienst het doen van een voorlopige aangifte voor 2024, waarbij de belasting maandelijks het teveel betaalde terugstort, maar ze zoeken nog uit of dat in mijn geval ook kan. Ik denk dat een vrijstelling met inhouden van 15% loonbelasting op voorlopige aangifte ook kan, maar dat moet ik ze nog vragen. Het probleem is natuurlijk of hun computers wèl in staat zijn de gewone loonbelasting te vervangen door 15%. Als dat pas bij een definitieve aanslag volgend jaar kan heb ik er niets aan.

  • Hoedanigheid: - Niet-lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.