Selecteer een pagina

Vervelende belastingverrassing na nabetaling ABP

mrt 20, 2021

Bron: Max meldpunt, 19 maart 2021.

Eerder kon u in Meldpunt zien dat duizenden gepensioneerden van ABP jarenlang een te laag pensioen ontvingen. Het ging om ABP-gepensioneerden die voor 1995 tegelijk met hun partner pensioen opbouwden. ABP betaalde in 2020 al een kleine 200 miljoen euro aan achterstallig pensioen uit.

Nu blijkt tijdens de belastingaangifte dat velen, omdat deze nabetaling in één keer in één jaar is gedaan, hierover belasting moeten betalen. Tevens kunnen deze nabetalingen gevolgen hebben voor heffingskortingen en eventuele inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen.

Klik hier om dit bericht verder te lezen.

4 Reacties

 1. In het artikel van Meldpunt staan tips om de schade ietwat te beperken. Een daarvan is ‘middelen’ van het belastbaar inkomen over de laatste drie jaren. Echter, alleen kwalificerende buitenlands belastingplichtigen mogen hiervan gebruik maken.

  Antwoord
 2. Carry-back-carry-forward, “middeling” kan soms helpen. Frenk

  Antwoord
  • Dat stelt de staatssecretaris ook: middeling dus in bepaalde gevallen. Echter voor buitenlands belastingplichtigen is dit gebonden aan de voorwaarde van kwalificeren, wat een extra drempel is. Merk wel op dat ABP bereid zou zijn tot vergoeding van “restschade”: zie antwoorden staatssecretaris hier beneden.

   Antwoord
 3. 2021Z09101
  (ingezonden 27 mei 2021)
  Vragen van het lid Den Haan (fractie Den Haan) aan de staatssecretarissen van Financiën over het bericht waaruit blijkt dat gepensioneerden grote schade hebben door nabetaling van hun pensioen.

  2. Kunt u aangeven hoeveel mensen door nabetaling van het pensioen financiële schade ondervinden?
  Het is het mij niet bekend hoeveel mensen door een nabetaling van ABP financiële schade ondervinden. De nabetaling van pensioen is een afspraak tussen de uitkeerder en de pensioengerechtigde. Het is natuurlijk bijzonder vervelend als mensen financiële schade ondervinden als gevolg van nabetaling van het pensioen.

  Antwoord op de vragen 3, 4, 5 en 6
  Ik vind het belangrijk dat pensioenfondsen hun deelnemers vooraf goed informeren over de mogelijke gevolgen van bepaalde uitkeringen (incl. de fiscale gevolgen) en daar – waar mogelijk natuurlijk – al rekening mee houden bij het uitkeren. Ik begrijp dat ABP deelnemers in deze zin informeert als er grote bedragen worden uitgekeerd en de mogelijkheden die deelnemers hebben om de financiële gevolgen te beperken, actief onder de aandacht brengt.
  Een nabetaling zoals in dit geval komt op grond van de wettelijke regels die daarvoor gelden bovenop de reguliere betalingen. Op een dergelijke nabetaling is op grond van wettelijke regelingen voor de loonheffing de zogeheten tabel bijzondere beloning van toepassing. Om toepassing van deze tabel hoeft niet te worden verzocht; deze wordt toegepast door de inhoudingsplichtige, in dit geval ABP. De nabetaling is een brutobedrag waarover ABP loonheffing op basis van tarief voor bijzondere beloningen inhoudt (di
  t is een voorheffing). Vervolgens wordt dit brutobedrag meegenomen bij de vaststelling van de verschuldigde inkomstenbelasting, waarbij rekening wordt gehouden met het reeds ingehouden bedrag uit de voorheffing. Voor een rol in de afspraken tussen ABP en de pensioengerechtigden zie ik geen plaats voor mijzelf of de Belastingdienst.
  Op een bijzondere bate kan de zogeheten middelingsregeling in de inkomstenbelasting van toepassing zijn. Via deze regeling wordt, kort gezegd, de belasting herrekend over de inkomens over drie zelf gekozen aaneengesloten jaren waarvan de aanslag onherroepelijk vaststaat, bijvoorbeeld 2018-2019-2020. Er bestaat recht op teruggave als deze herrekening leidt tot een teruggave die hoger is dan € 545. Mede omdat de keuze voor het tijdvak van drie jaren van invloed is op de uitkomst, kan de Belastingdienst hierover niet actief informeren. Wel is er
  vanzelfsprekend algemene informatie over middeling te vinden op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).
  Van afspraken met de bestuursvoorzitter is mij niets bekend.
  8. Wat kunnen mensen die door deze nabetaling van het ABP in de financiële problemen zijn gekomen in de tussentijd doen? Worden mensen hierover actief geïnformeerd?
  ABP heeft op de nabetaling loonheffing ingehouden volgens de tabel voor bijzondere beloningen, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de juiste belastingheffing. De hoogte van de inhouding is afhankelijk van het jaarinkomen, hierop is het percentage voor bijzondere beloningen gebaseerd. Bij een klein pensioen is dit een laag jaarinkomen en daarom geldt een laag percentage voor deze bijzondere beloning. Dit kan zelfs 0% zijn. De percentages lopen op van 0%, 19,2% en 37,1% naar 49,5%. Dat de toepassing van het tarief voor bijzondere beloningen in een aantal situaties toch tot nabetalingen leidt is helaas inherent aan de wettelijke regeling en het feit dat de uitkerende instantie enkel over de eigen uitkeringen gaat en geen weet heeft van de overige persoonlijke inkomsten en omstandigheden.
  Mochten burgers als gevolg van de nabetaling een terugvordering van toeslagen hebben ontvangen, dan kunnen zij voor deze terugvordering gebruikmaken van de standaardbetalingsregeling van 24 maanden. Mocht dat deze burgers desondanks in financiële problemen brengen, dan kunnen zij een betalingsregeling op maat aanvragen waarbij rekening wordt gehouden met hun betalingscapaciteit. In de toeslagenbeschikking en aanslag inkomstenbelasting wordt de gepensioneerde gewezen op de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen.
  9. Kan de Belastingdienst niet naar een generieke oplossing voor alle gedupeerden kijken in plaats van dat mensen proactief bij de Belastingdienst moeten vragen om een oplossing?
  Een nabetaling van, in dit geval pensioenen, kan leiden tot een piek in het inkomen. Deze heeft gevolgen voor de te betalen belasting en mogelijk voor het recht op inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen. Het is daarom goed dat de ontvanger van de nabetaling over deze gevolgen wordt geïnformeerd. Dat is met name een taak voor de uitkerende partij.
  Tot slot merk ik op dat ABP via zijn website compensatie aanbiedt in gevallen van nabetaling waarin na toepassing van de fiscale middelingsregeling nog sprake is van restschade.
  Zie verder: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/02/bijlage-1-beantwoording-kamervragen-over-nabetalingen-pensioen-abp

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.