Selecteer een pagina

Aanvullend bericht (14-5-2021) over COVID-19-vaccinatie in Nederland van niet-ingezetenen

Via ons bestuurslid, Roy Meijnderts, kregen wij op 14-5-2021 het volgende informatie om deze met u te delen.

Ik heb geen Nederlands paspoort of Burgerservicenummer (BSN), maar ben wel voor langere tijd in Nederland en ouder dan 65 jaar (geboren in 1955 of eerder). Kan ik in Nederland een coronavaccinatie krijgen?

Personen die niet in Nederland wonen of zijn geregistreerd, maar langer dan 1 maand in Nederland verblijven komen in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. Op dit moment geldt dat alleen voor mensen die ouder dat 65 jaar zijn (geboren in 1955 of eerder). Deze personen kunnen zich melden bij hun eigen ambassade welke in Nederland gevestigd is. Hier krijgen zij een telefoonnummer, waarmee zij zich kunnen aanmelden voor vaccinatie. Deze personen dienen in bezit te zijn van een paspoort en deze mee te brengen naar de vaccinatieafspraak. Daarnaast dienen zij lang genoeg in Nederland te verblijven om (indien nodig) een tweede dosis van het vaccin te ontvangen. Deze termijn hangt af van welk vaccin wordt toegediend.

Ik heb geen Nederlands paspoort of Burgerservicenummer (BSN), maar ben wel voor langere tijd in Nederland. Ik ben geboren in 1956 of later. Kan ik in Nederland een coronavaccinatie krijgen?

Nee, op dit moment geldt dat alleen voor mensen die ouder dat 65 jaar zijn (geboren in 1955 of eerder). Houdt de communicatie van de Rijksoverheid in de gaten voor de mogelijkheid tot vaccineren van latere geboortejaren.

6 Reacties

 1. Hoe staat het met in het buitenland wonenden met NL paspoort ouder dan 65 jaar die nu hier verblijven? Die moeten naar GGD kunnen, maar daar was geen procedure.

  Antwoord
  • Als u met “hier” Nederland bedoelt, is daar wel een regeling voor. Wij hebben daar eerder over bericht, vandaar het woord “aanvulling”. De actuele versie van het bericht van het RIVM is:

   Ik woon niet in Nederland, maar verblijf wel voor langere tijd in Nederland. Ik heb een Nederlands paspoort of Burgerservicenummer (BSN). Kan ik in Nederland een coronavaccinatie krijgen?
   Alle personen woonachtig in Nederland en ingeschreven bij de gemeente komen in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. Daarnaast komen ook o.a. personen die niet in Nederland wonen of zijn geregistreerd, maar langer dan 1 maand in Nederland verblijven in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie.

   Verblijft u momenteel langer dan 1 maand in Nederland, bent u in het bezit van een BSN-nummer1 en een DigiD2 en is uw leeftijdsgroep aan de beurt (zie Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl) dan kunt u zich aanmelden voor vaccinatie via: https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken U dient wel lang genoeg in Nederland te verblijven om (indien nodig) een tweede dosis van het vaccin te ontvangen. Deze termijn hangt af van welk vaccin wordt toegediend.

   Antwoord
 2. Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op de vragen van het lid Paternotte (D66) over vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland (2021Z08978).
  Hoogachtend,
  de minister van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport,
  Hugo de Jonge
  Daaruit:
  Antwoord vraag 1.
  De vaccinatiestrategie is gericht op het vaccineren van iedereen die dat wil in Nederland, inclusief Nederlandse diplomaten en militairen in het buitenland. Hiermee willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland beschermen en de druk in de Nederlandse ziekenhuizen verminderen. Met het vaccinatiebeleid richten we ons op mensen die langer in Nederland verblijven. In de uitvoeringsrichtlijn van het RIVM staat dat alle personen die langer dan een maand in Nederland verblijven in aanmerking komen voor een vaccin. Voor Nederlanders die in het bezit zijn van een paspoort en een Burgerservicenummer (BSN) geldt sinds 18 juni jl. 1 dat zij niet meer een maand in Nederland hoeven te zijn om gevaccineerd te kunnen worden. Zij kunnen dus gelijk online een afspraak maken, zodra zij in Nederland zijn. Dat kunnen dus ook Nederlanders zijn die buiten de Europese Unie woonachtig zijn. Ook kunnen zij vanuit het buitenland een afspraak maken voor vaccinatie in Nederland. Deze mensen kunnen het nummer opvragen via het landelijk Informatienummer van de GGD (0800-1351 (+31 20 205 1351 vanuit het buitenland)).
  Geëmigreerde Nederlanders staan automatisch ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) en hebben hierdoor een BSN als zij na of op 1 oktober 1994 geëmigreerd zijn. Er zijn enkele situaties waarbij Nederlanders geen BSN hebben, bijvoorbeeld wanneer ze voor 1 oktober 1994 zijn geëmigreerd. Zij kunnen een afspraak maken bij een loket voor RNI in Nederland. Na deze afspraak hebben zij een BSN. Een BSN is o.a. nodig ter controle van de leeftijd op het moment dat een afspraak gemaakt wordt.
  (..)
  Uit Antwoord 3:
  Ook voor Nederlanders in het buitenland geldt dat zij in Nederland gevaccineerd kunnen worden.
  Zoals aangegeven in het COVID-debat van 3 juni jl. ben ik inmiddels in gesprek gegaan met de Stichting Nederlanders Buiten Nederland, de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland en de Stichting GOED Grenzeloos Onder Een Dak om na te gaan of er nog groepen zijn die we niet in beeld hebben en wat we nog van de genoemde andere landen kunnen leren. Ik heb uw Kamer in mijn voortgangsbrief van 18 juni jl. 2 hierover geïnformeerd.
  (…)
  Antwoord vraag 5.
  Het recht om in Nederland gevaccineerd te worden, betekent geen recht om de tweede vaccinatie in het buitenland te ontvangen. De afspraak voor de tweede vaccinatie wordt samen met de afspraak voor de eerste vaccinatie ingepland en we verwachten dat die vaccinatie conform afspraak wordt opgehaald. Indien men onverhoopt toch naar het buitenland moet, dan zal men met de autoriteiten in dat land contact moeten opnemen over wat daar mogelijk is. We weten inmiddels dat de periode tussen de eerste en de tweede prik langer kan zijn dan in eerste instantie werd voorgeschreven. Dus als men de tweede prik later krijgt, dan is deze nog effectief. Voor mensen die kort in Nederland verblijven is de keuzelijn voor het Janssen-vaccin eveneens een mogelijkheid.
  1) Deze vragen zijn een vervolg op de eerder gestelde vragen van het lid Paternotte (D66) over ‘een coronatoegangsbewijs voor Nederlanders die in het buitenland gevaccineerd worden’ – documentnummer: 2021Z08086

  Antwoord
 3. Covid-vaccinatie in Nederland

  Wij ontvingen van het RIVM de volgende informatie.

  Vaccinatieprogramma in het land waar men woont
  Het advies om mee te lopen in het vaccinatieprogramma van het land waar men momenteel woont blijft staan. Omdat niet iedereen in het land waar men woont terecht kan voor een vaccinatie bieden we Nederlanders die in het buitenland wonen ook de mogelijkheid om in Nederland gevaccineerd te worden.

  Als dat niet lukt kan men in Nederland terecht, zonder wachttijd van 4 weken
  Tot nog toe was het uitgangspunt dat men 4 weken in Nederland moeten zijn voor zij in aanmerking komen voor vaccinatie. In de kamerbrief van 18 juni jl. is aangegeven dat Nederlanders die in het buitenland wonen niet meer vier weken in Nederland hoeven te zijn om zich te laten vaccineren. Zij kunnen dus gelijk zodra zij in Nederland zijn online een afspraak maken voor vaccinatie. Ook kunnen zij vanuit het buitenland een afspraak maken voor vaccinatie in Nederland. Deze mensen kunnen het nummer opvragen via het landelijk Informatienummer van de GGD, dat is +31 20 205 1351 vanuit het buitenland.

  Prikinterval verkorten
  De GGD heeft aangegeven dat op verzoek het prikinterval tussen de eerste en tweede prik verkort kan worden, tot zover de bijsluiter van het vaccin en de richtlijnen van het RIVM dat toelaten. U kunt daar bij de GGD naar vragen als u een afspraak maakt. Vanaf 19 juli gaat de GGD bij nieuwe afspraken een korter interval hanteren, zowel voor Moderna als voor Pfizer wordt het minimum interval dan 25 dagen (ipv de huidige 35 dagen)

  Vrijwillig Janssen
  Sinds 23 juni kunnen mensen zich vrijwillig aanmelden voor een vaccinatie met het vaccin van Janssen, zodat zij met één vaccinatie volledig beschermd zijn. Dat geldt nu ook voor de groep Nederlanders (met een BSN) in het buitenland. Indien men dat wil kan men daar meer informatie over vinden via deze link Ik wil een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Hoe werkt dat? | Rijksoverheid.nl
  Voor Nederlanders in het buitenland is ook een nummer beschikbaar gesteld dat vanuit het buitenland bereikbaar. Ook dat nummer kan men opvragen via het landelijk Informatienummer van de GGD, dat is +31 20 205 1351 vanuit het buitenland. Met het nummer dat u dan krijgt kunt u alleen voor vaccinatie met Janssen terecht.
  Punt van aandacht hierbij is dat de vraag mogelijk hoger ligt dan het beschikbare aanbod. Het is dus geen garantie dat iemand met het vaccin van Janssen gevaccineerd kan worden. De leveringen blijven in de komende periode wel doorgaan, waardoor een afspraak later wellicht wel mogelijk is.

  Antwoord
 4. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Datum29 september 2021Betreft Beantwoording vragen van de leden Brekelmans en Sjoerdsma over de pilot voor DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen en toegankelijkheid van het Digitaal Corona Certificaat voor Nederlanders in het buitenland

  Hierbij bied ik, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Brekelmans en Sjoerdsma over de pilot voor DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen en toegankelijkheid van het Digitaal Corona Certificaat voor Nederlanders in het buitenland. Deze vragen werden ingezonden op 31 augustus 2021 met kenmerk 2021Z14724.

  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/29/beantwoording-vragen-over-de-pilot-voor-digid-activeringscode-ontvangen-via-videobellen-en-toegankelijkheid-van-het-digitaal-corona-certificaat-voor-nederlanders-in-het-buiteland

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.