Selecteer een pagina

Inkomensverklaring bij emigratie naar Spanje t.b.v. belastingdienst NL.

okt 14, 2021

Wanneer je emigreert vanuit Nederland naar Spanje kun je volgens de ambassade in Spanje dit formulier (via de Agencia Tributaria) als bewijsstuk indienen bij de Nederlandse belastingdienst.

Deze pagina is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden van de VBNGB

Een deel van deze website is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Het bij elkaar brengen van relevante informatie kost inspanningen en geld. Zo ook deze website en het onderhouden er van. Een deel van de website houden wij vrij toegankelijk. Hier leest u wat vrij is en wat niet, en waarom.
Als u al lid bent kunt u hieronder inloggen. Bent u nog geen lid? Dan nodigen wij u uit om lid te worden, door het aanmeldformulier in te vullen.

26 Reacties

 1. Dat is opmerkelijk: mijn zoon zit (in Frankrijk) vastgekoppeld aan mijn inkomstenbelasting, omdat hij student is, geen inkomen heeft, dat ik zijn studie betaal en daar de voordeel van krijg.
  De belastingdienst Frankrijk heeft mijn zoon wél een belastingnummer gegeven en hij zou een eigen aangifte kunnen doen. Doet hij natuurlijk niet, want dat scheelt mij geld.
  Op het belastingformulier staat: 0 euro inkomen in Frankrijk.
  Mijn zoon heeft van het ABP, van zijn overleden moeder, een klein nabestaandenpensioen. Daar betaalt hij 42 euro loonbelasting over. Dat geld vraagt hij terug van de Nederlandse belastingdienst, want studeert.
  De Nederlandse belastingdienst echter accepteert het Franse belastingformulier niet (zoals men dat vanuit Spanje dus blijkbaar wél doet), en eist een inkomensverklaring getekend door de Franse belastingdienst, die echter die inkomensverklaring niet tekent, want mijn zoon heeft geen eigen belastingaccount.
  Je vraagt je af, waarom je zoveel moeite doet voor 42 euro, maar ons is het een principekwestie.
  Wat te doen? Voor 42 euro naar de Nederlandse belastingrechtbank stappen?
  Het lijkt Kafka wel.

  Antwoord
 2. Er is ook een inkomensverklaring formulier wat moet worden ingediend bij de belasting in Nederland wanneer je in Portugal woont maar…. het is ons nog niet gelukt om dat bij de Portugese belasting ondertekend te krijgen. Weet U of dit bij meer (Nederlandse) immigranten in Portugal het geval is?
  Bij voorbaat dank voor uw antwoord,
  Jos Kievits
  São Martinho do Porto

  Antwoord
  • Beste Ineke en Jos,
   Nu, bij uitspraak van het Hoger Gerecht, Nederland de inhoudingen op pensioen en/of AOW niet meer mag opeisen, zullen alle in Portugal wonende Nederlanders een “vrijstelling van loonbelasting en premie volksverzekering” moeten aanvragen. Plus een formulier welke door de Portugese belastingdienst moet worden ondertekend (ik ben de naam van dit formulier kwijt).
   Wij zijn hiervoor naar een fiscalist en advocaat gegaan (runnen samen een kantoor) en zij regelen dit voor ons. Wij wonen op Madeira maar wellicht is er bij jullie in de buurt een vergelijkbaar kantoor. Succes.

   Antwoord
   • Hartelijk dank voor uw antwoord.

 3. Kunnen per mail toegezonden berichten gewoon worden opengesteld? Het betreft meestal gewoon openbaar toegankelijke informatie en links daarheen. Die hoeven n.m.m. niet achter de abonnements-muur.

  Je moet geen berichten signaleren waar ontvangers vervolgens niet bij kunnen.

  Antwoord
  • Wanneer het goed is was de intentie dat dit bericht voor alleen leden toegankelijk zou zijn.
   Dus wanneer je lid bent, dan krijg je dit bericht en kun je er bij.
   Mocht dit niet het geval zijn, dan is er iets niet goed gegaan.
   Voor wat betreft berichten achter de abonnements-muur; dat afgewogen zijn keuzes.

   Antwoord
 4. Hoe moet ik dit formulier zien? Is het een digitale goedkeuring van de Spaanse belastingdienst? En hoe doe ik het dan?
  Dat is me niet helemaal duidelijk.

  Antwoord
  • U kunt het formulier printen en dan bij het Spaanse belastingkantoor waar u onder valt vragen of zij ook een soortelijke verklaring willen afgeven. In veel gevallen was dit voor de afhandelende belastingambtenaar in Spanje duidelijker dan de tekst van de Nederlandse belastingdienst. Voor vragen kunt u zich ook wenden tot de Ambassade in Madrid, Bureau Sociale Zaken,
   Paseo de la Castellana 259 D | 28046 | Madrid, telefoon 91.353 75 00 (optie Sociale Zaken)

   Antwoord
 5. Voor ons is het probleem dat de Franse belastingdienst geen inkomensverklaring wil afgeven, maar Nederland dat wél eist. De Franse belastingdienst vult het toch voor iedereen in (zo stelt de NL belastingdienst!), dus waarom voor u niet? Zie uitleg boven.
  De belastingdienst geeft ook nog even aan dat wij “wel willen frauderen”.
  Jammer dat ik het gesprek niet heb opgenomen.
  Tevens de NL belastingdienst waarschuwt toch steeds dat zij zulke goede contacten hebben met de Fr belastingdienst, op mijn vraag waarom ze dan niet even informeren bij de FR belastingdienst, bleef het erg stil. Zullen wel geen Frans spreken.

  Antwoord
 6. Dit formulier geeft aan dat de persoon fiscaal resident is in Spanje en onder het belastingverdrag NL-ES valt. Voor de jaarlijkse aangiften in NL, indien van toepassing, dient men indien men kwalificerend belastingplichtige in NL wil zijn, een inkomensverklaring te worden ingevuld en te worden getekend door de Spaanse beslastingdienst. Kwalificerend betekent dat tenminste 90% van het wereldinkomen belast wordt in Nederland. Deze formulieren staan op de website van belastingdienst.nl en zijn in de taal van het woonland zodat ook de belastingdienst in Spanje het kan lezen.
  Wij vullen al jaren elk jaar een inkomensverklaring in en die wordt keurig door de Spaanse belastingdienst getekend en geaccepteerd door de Nederlandse Belastingdienst. Ik vind dit wel een omslachtige procedure die naar mijn mening zou kunnen worden vervangen door het sturen van de aangifte, die in Spanje wordt gedaan, naar de Nederlandse belastingdienst. Maar de Belastingdienst NL leeft nog in zijn eigen wereld en kent af en toe rare praktijken. Dat is voldoende gebleken.

  Antwoord
  • Naast de aangifte zou m.i. de woonland-belastingaanslag, indien voldoende gespecificeerd, vereist zijn. Een aangifte is immers niet doorslaggevend voor wat en hoe Spanje inhoudt.
   Er is wel een punt van verschil tussen aanslagen woonstaat en de nederlandse inkomensverklaring. Nederland wil vooral inkomen box 3 (ook) weten. Dat is vaak slecht af te leiden van de woonland-aangiften en – aanslagen, omdat andere landen dat Nederlandse forfaitaire systeem niet hanteren.

   Antwoord
   • In gesprek met de Nederlandse belastingdienst liet men weten dat met een aangifte of aanslag inkomstenbelasting van een buitenland, mee gefraudeerd kan worden.
    Ik gaf aan dat met zo’n inkomstenverklaring van de Nederlandse belastingdienst net zo goed mee gefraudeerd kan worden.
    Maar dat mag niet, was het verrassende antwoord.

 7. Download elk jaar het nederlandse formulier Aanvraag vrijstelling loonbelasting.
  Vul daarop uw lokale belastingnummer in.
  Breng dat naar het belastingkantoor.
  Die checken “online” of dat nummer klopt en kunnen het dan binnen 30 seconden tekenen en afstempelen. (Als ze zin hebben, anders duurt het 2 weken via de hierarchie).
  N.B : Het belastingjaar waarvoor ze tekenen is dat van VORIG jaar, want het huidige jaar is nog “lopende” en dus niet afgelopen en kan “dus” niet voor worden getekend.
  Dat stuur je op naar NL en aldus weer gecovered voor het vorige jaar en dus bekend als belasting residerend in het woonland.
  Doe dat ASAP per januari, dat werkt het best.
  Dat is natuurlijk nog geen aangifte, maar je staat wel juist geregistreerd in NL !
  Succes, Hans.

  Antwoord
  • Dag Hans, wat bedoelt u met ‘uw lokale belastingnummer’? Dank, John.

   Antwoord
   • Ik heb eens zitten te zoeken in kamerstukken, en vindt dat, a.o. kamerlid Omzigt, al jaren geleden vragen heeft gesteld aan de staatssecretaris, die vervolgens belooft dat in geval van problemen ook ander bewijsmateriaal opgevoerd mag worden en eventueel contact gezocht wordt met een belastingdienst aldaar.
    Ik heb de Nederlandse belastingdienst geconfronteerd met deze kamerstukken, en nu plotseling stelt de Nederlandse belastingdienst voor dat (eventueel) ook gekeken kan worden naar aanvullend materiaal.
    Dat is mooi! Ik stuur toch even een mail naar kamerlid Omtzigt, dat beloftes uit 2016 aan de kamer, niet altijd, en automatisch, worden nageleefd door de belastingdienst.

   • Welk bewijsmateriaal acht de belastingdienst toelaatbaar? Te denken valt aan aangifte in het woonland en de aanslag van het woonland. Overigens zijn rechters tot op heden strenger in beroepsprocedures. Ze eisen vrijwel alleen de getekende inkomensverklaring zo is mijn ervaring.

   • Zijn er Nederlanders, woonachtig in Spanje, die zonder problemen het Nederlandse formulier “Gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige “ ondertekend hebben gekregen door de Spaanse Belastingdienst?
    Ik vraag me af of er mensen zijn bij wie het wel is gelukt. Want ik lees alleen maar over problemen.

   • Er zijn naar mijn idee maar weinig kantoren van de AEAT die het Nederlandse formulier “Gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige“ daadwerkelijk ondertekenen en stempelen. Hierboven zegt de heer Hoekstra op 04.11.21 dat het hem standaard lukt. Geen idee waar hij woont, mogelijk wonen daar meer Nederlanders en is het daar dan inmiddels gemeengoed. Geen idee.

    Hier waar wij inmiddels wonen (provincie Cádiz) werd er voor ons geen Spaanstalig formulier “Gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige“ ondertekend. Wat mij daarbij is opgevallen is dat de belastingdienst hier echt *bijna* bereid was om te tekenen na enige uitleg, ze willen best helpen, maar het in het Spaans vertaalde Nederlandse formulier bevat een bepaald woord waardoor hier alle alarmbellen gaan rinkelen. En dat is het woord ‘residencia’.

    Op het formulier wordt ‘woonland’ namelijk vertaald als ‘país de residencia’ en helaas niet iets als ‘pais de domicilio’, ‘país donde vive’ of ‘país de empadronamiento’. Het woord ‘residencia’ is een probleem, want ‘residencia’ betekent voor AEAT’ers namelijk vaak ‘automatisch’ dat je inkomstenbelastingplichtig (residente fiscal) bent in Spanje en dan is het ondertekenen van het Nederlandse formulier, zonder aangifte Spaanse inkomstenbelasting (IRPF), niet iets wat AEAT doet. Vervelend, maar ook begrijpelijk. Wel gaf de AEAT hier ons een brief mee waarin staat:

    “Consultados los antecedentes obrantes en la Agencia Tributaria, no procede acceder a la solicitud formulada por:…
    Having examined Tax Agency records, we are not in a position to grant the request submitted by:….”

    Het is het equivalent van de in het bovenstaande VBNGB-bericht gelinkte Residencia Fiscal-verklaring, maar dan met de tekst dat de AEAT in essentie niet kan vaststellen dat je (al) inkomstenbelastingplichtig / fiscaal resident bent in Spanje, omdat het geen IRPF aangiftes van je heeft en dus niks kan zeggen over je status. Nietszeggende verklaring op zich, maar er is niets anders te krijgen.

    Ik heb dit met de Nederlandse Belastingtelefoon Buitenland besproken. Het probleem dat Spanje het formulier vaak niet wil ondertekenen is hen uiteraard geheel bekend. Of de Nederlandse Belastingdienst iets met mijn opmerking en aan de vertaling van het formulier gaat doen, verwacht ik niet. En of dat überhaupt overal het niet willen/kunnen ondertekenen door de AEAT in Spanje zou oplossen is ook nog maar de vraag. Maar de Belastingtelefoon Buitenland zei dat we dan maar moesten opsturen wat we wel hadden. Dus; de verklaring die AEAT wel wilde geven vastnieten aan het niet door Spanje ondertekende, verder wel door ons ingevulde, Nederlandse (vertaalde) formulier. Ik neem aan dat het dan wel goed komt. Voor ons ligt dit gedoe voorlopig achter ons, want vanaf dit jaar zijn wij geen “gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige“ meer.

    TIP
    Overigens kan men zelf de AEAT-verklaring gratis downloaden via de persoonlijke pagina van de AEAT-website, zoekterm ‘Certificado de Residencia Fiscal’ > Solicitud. Afhankelijk van wat van toepassing is krijgt men dan de verklaring die ik in dit bericht noem, of de verklaring gelinkt in het VBNGB-bericht helemaal bovenaan. Deze laatstgenoemde uiteraard pas na verwerken van de IRPF-aangifte door AEAT.

    Om deze verklaring te kunnen downloaden moet men overigens wel in het bezit zijn van Cl@ve PIN of het Spaanse Certificado Digital van de FNMT, een soort Spaanse DigiD. Cl@ve PIN is redelijk simpel online/digitaal te regelen, ook met opgave van een buitenlands telefoonnummer schijnbaar. Het vergt dan weer meer inspanning en technisch inzicht om het digitale certificaat te regelen en te gebruiken, maar men kan daarna wel heel wat (meer dan met Cl@ve PIN) dingen bij verschillende instanties zelf online nakijken en/of regelen en belastingaangiftes doen.

    Het Certificado Digital – en de download van een AEAT-verklaring – is eventueel ook met hulp van een betrouwbare (fiscaal onderlegde) gestor/advocaat te regelen, mocht de Spaanse taal of de techniek met digitale certificaten een te grote uitdaging zijn. Wel zal men zich doorgaans persoonlijk moeten gaan identificeren bij een bepaalde instantie (bijv. de gemeente) om het certificaat te laten activeren. En natuurlijk, persoonlijk langsgaan bij de AEAT om de verklaring op te vragen is natuurlijk ook gewoon mogelijk. Het betreft een standaard verklaring, die ze zo kunnen afdrukken als ze je NIE/NIF hebben ingevoerd.

   • Het niet kunnen overleggen van een belastingaanslag van het woonland vanwege het feit dat er daar geen belastingschuld ontstaat, zonder echter te voldoen aan het 90% kriterium voor KBB, is een aspect dat in enkele door de VBNGB ondersteunde rechtszaken aan de orde komt. Er is nog geen definitieve duidelijkheid hoe rechters in Nederland dit zullen behandelen.
    Het overleggen van de vereiste, door het woonland getekende, inkomensverklaring voor KBB wordt tot heden wel als een vereiste gezien. Of onder, bijvoorbeeld de door u genoemde Spaanse omstandigheden, de Nederlandse belastinginspecteurs en rechters bereid zijn daarvan af te zien, en dan bereid zijn op andere gronden het inkomenscriterium (of het woonstaatcriterium) te toetsen, is nog onvoldoende in de rechtspraak tot uitdrukking gekomen. Er zijn overigens ook nog wel gevallen bekend dat wel getekend wordt maar dat de inkomensverklaring onjuist is ingevuld. Of rechters dat aanvaarden is ook nog maar de vraag. De belastingdienst lijkt daarin een soepele opstelling te kiezen.

   • De belastingdienst Nederland was allesbehalve soepel in het accepteren van een papier van de Franse belastingdienst dat het inkomen van mijn zoon 0 euro was en dat hij (als student) gekoppeld zit aan mijn belasting. Der Franse belastingdienst heeft aangegeven dat, in dit geval, geen inkomensverklaring getekend wordt.
    Ik vond een verslag uit de Tweede Kamer (van een jaar of drie geleden), waarin de staatssecretaris aangaf dat er geen gevallen bekend waren dat een inkomensverklaring niet getekend zou worden in andere EU landen.
    Het kamerlid Omzigt heeft daar nog eens nadrukkelijk naar gevraagd, en de staatssecretaris gaf aan dat als het wel het geval zou zijn, de Nl belastingdienst daar coulant mee zou omgaan en ook andere bewijsstukken zou accepteren.
    Ik (of eigenlijk natuurlijk mijn zoon) heeft aan te belastingdienst aangegeven dat het kamerlid Omzigt gecontacteerd zou worden over de weigering van de NL belastingdienst om andere bewijsstukken te accepteren, in tegenspraak met de belofte van de toenmalige staatssecretaris.
    Plotseling kon de inspecteur het bewijsstuk wél accepteren.

   • Ik woon aan de Costa Blanca Zuid nabij Guardamar en een Nederlands bureau EHS) regelt dit voor mij al gedurende 3 jaar. Naar mijn weten ondertekent het Spaanse Belastingkantoor in Alicante de in het Spaans ingediende verklaringen ( te downloaden op belastingsienst.nl) en stuurt dit rechtstreeks naar de Nederlandse Belastingdienst.

 8. Bij de aanvraag vrijstelling van loonbelasting heb ik dit formulier bijgevoegd. Heerlen heeft het echter niet geaccepteerd. Komt nog eens bij dat ik de brief daar over nooit heb ontvangen.

  Ik ga het binnenkort opnieuw proberen waarbij ik zal vermelden dat dit als bewijsstuk kan dienen volgens de ambassade.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
  • Ik voeg altijd een kopie van mijn belastingaanslag in Frankrijk bij.
   Dat formulier wat zogenaamd de belastingdienst van je woonland moet invullen is iets wat niet verplicht is, en naar mijn idee een pesterijtje van de Nederlandse belastingdienst,
   immers je moet een afspraak maken met de belastingdienst van je woonland, daar naar toe, laten ondertekenen.
   In Frankrijk ondertekent men nooit iets wat niet in het Frans is.
   Volgens mij zijn die formulieren niet in het Frans, dus worden niet ondertekent.
   Misschien Spanje wel, maar een kopie van je belastingaanslag lijkt mij voldoende bewijs.

   • Hoedanigheid: - Lid
   Antwoord
   • De Belastingdienst voert gewoon de wet uit. De Wet Inkomstenbelasting is tamelijk ingewikkeld en naar onze mening hier en daar onrechtvaardig, zoals op het gebied van de Regeling KBB.
    Anders dan in het verleden is het formulier Inkomensverklaring in veel talen beschikbaar, waaronder in het Frans, zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/buitenland/content/inkomensverklaring-aangifte-inkomstenbelasting-buitenlandse-belastingplichtigen
    De Inkomensverklaring heeft vanaf in kracht worden van de Regeling KBB voor irritatie en problemen gezorgd. Wij hebben er bij het ministerie van Financiën dan ook op aangedrongen, de aanslag van het woonland in plaats daarvan te accepteren. Dat is van de hand gewezen. In meerdere landen is het niet duidelijk op welke inkomens de aanslag gebaseerd is.

    • Hoedanigheid: - Bestuurslid
   • Ah, ze zijn wijzer geworden bij de belastingdienst, en hebben nu de formulieren in het Frans.
    Dat was voorheen niet zo, en kom je bij de Franse belastingdienst met een formulier in het Engels, wordt dat niet ondertekend.
    Ik stuur nu gewoon een kopie aangifte inkomstenbelasting op, en dat wordt geaccepteerd.

    • Hoedanigheid: - Lid
 9. Reactie op Kitty 26 april 2022
  Ik woon in de provincie Alicante en mijn Nederlandse belastingconsulent (via een kantoor in de buurt van Benidorm) regelt elk jaar keurig een door de Spaanse Belastingdienst getakende verklaring aan en zorgt ervoor dat deze naar Belastingkantoor Buitenland in Heerlen wordt gestuurd. Vanaf 2020 tot heden is dit goed gegaan. Naar mijn weten wordt de verklaring door Belastingdienst Spanje in Alicante verstrekt.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.