Selecteer een pagina

‘Regelmatig onjuiste aangiften van buitenlands belastingplichtige en pensioengerechtigde’

mrt 15, 2022

Bron: Taxlive.nl

Het verwerken van gegevens in de aangifte inkomstenbelasting van iemand die buitenlands belastingplichtig én pensioengerechtigd is, vraagt extra aandacht en kennis, zo stelt de Belastingdienst op het Forum Fiscaal Dienstverleners. Ook belastingadviseurs dienen regelmatig onjuiste aangiften in voor dit type klanten, zo constateert de dienst.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

55 Reacties

 1. Het lijkt me niet zo lastig.
  Over mijn pensioen in het buitenland betaal ik daar geen belasting.
  Ik geef het gewoon hier op.
  Gaat al jaren goed.

  Antwoord
  • De vraag is dan wat u met “daar”en “hier” bedoelt.

   Antwoord
   • Beste meneer de Voogd,
    met daar bedoel ik Polen, daar houdt men niks in, dus geef ik het hier in Nederland op.
    Ik hoop dat dit goed is.
    Met vriendelijke groet,
    C.van Dijk

   • De informatie die u geeft zegt weinig omdat de persoonlijke situatie (fiscale woonpolaats, inkomensbronnen e.d.) niet duidelijk is. In het algemeen is het beslist geen regel dat men slechts aangifte zou moeten doen in een bepaald land als het andere land “niets inhoudt”. De aangifteplicht jegens beide landen vloeit voort uit de eigen wetgeving van elk land in samenhang met de toepassing van een belastingverdrag (als dat er is: Nederland-Polen dus wel).

   • sorry voor de wat latere reactie. U vraagt wat ik met daar en hier bedoel.
    Hieronder leg ik dit uit, graag uw mening hierover.
    Ik krijg pensioen in Nederland, AOW en ABP pensioen en ik betaal in Nederland belasting. Dat bedoel ik met “hier”” Voor mijn echtgenote, die krijgt vanaf 1 januari pensioen vanuit Polen en betaalt in Polen geen belasting, dat bedoel ik met “daar”
    en omdat er daar in Polen geen belasting wordt ingehouden, betaal ik het gewoon in Nederland via mijn aangifte. Ik hoop dat het u duidelijk is, dan heb ik nog een vraag:
    Doe ik daarmee iets verkeerd? Ik zou dat wel graag weten.
    Met vriendelijke groet,
    C.v.D

   • De heffingstoewijzing per inkomenspost wordt bij verdrag afzonderlijk toegewezen op basis van het belastingverdrag. Ik leid uit “hier” af dat u beiden in Nederland (fiscaal) woont. In dat geval betaalt u inderdaad aan Nederland inkomstenbelasting over zowel AOW als ABP: het belastingverdrag is zelfs niet aan de orde, want er is geen sprake van een grensoverschrijdend aspect voor u. Uw vrouw krijgt een Pools pensioen, aannemende dat zij ook woont in Nederland. Als dat een sociale zekerheidspensioen is geldt op basis van het huidige belastingverdrag dat heffing toegewezen is aan Polen. Als het een bedrijfspensioen is eveneens, althans voor zover het in Polen bij opbouw fiscaal gefacilieerd is. Is het een Pools overheidspensioen dan geldt hetzelfde, tenzij uw vrouw (uitsluitend) de Nederlandse nationaliteit heeft.
    U hoeft voor uw vrouw in Nederland geen belasting te betalen mocht zij op grond van Poolse wetgeving geen belasting aan Polen verschuldigd zijn. Ik zou ook niet weten hoe u dat in uw of haar (Nederlandse) aangifte zou kunnen verwerken.

 2. Het bericht staat op taxlive (Kluwer) en is afkomstig van de Belastingdienst? VBNGB – graag enige zorgvuldigheid, ook hier.

  De Belastingdienst bepaalt niet of een aangifte onjuist is. Dat doet de rechter. En de Belastingdienst maakt ook wel eens een fout. De hele toonzetting stoort mij bepaald.

  De feitelijke informatie in het artikel is op zich prima. Ingewikkeld is het zeker. Zeker voor de doorsnee pensioengerechtigde. Zeker met de huidige stand van (wijzigingen in) belastingverdragen.

  Antwoord
 3. Is het niet verwonderlijk dat er “foute” aangiften worden gedaan. Om de eerlijke belastingbetaler het zo moeilijk mogelijk te maken, heeft men allerlei kronkelwegen aangelegd om het maar zo moeilijk mogelijk te maken.
  Inlichtingen en voorlichting vanuit ‘Heerlen’ is er niet bij. Nog sterker men geeft eenvoudigweg geen antwoord op konkrete vragen.
  Moeilijk wakker worden, wellicht?
  Geen wonder dat de belastin betaler naar eer en geweten de aangifte juist doet en is dat dan door de ingewikkeldheid van het systeem met zijn vele uitzonderingen en toepassingen niet goed gedaan, wordt al snel het woord “fraude” in de mond genomen.
  Daarbij is het systeem zo eenvoudig als wat te maken en zeker in Europees verband. Eenvoud bereikt men door er in de eerste plaats van uit te gaan dat wij, als belastingbetaler met de laagste inkomens de kluit niet willen belazeren.
  Maar ja, dat is al moeilijk, dus zal het er nooit van komen dat belastingbetalen eerlijk en oprecht zal geschieden.

  Antwoord
  • In grensoverschrijdende situaties hebben (ten minste) twee staten belang bij heffing over (pensioen)inkomsten. Die onderhandelen daarover voor een verdrag. Dat is de reden dat de uitkomst nogal eens ingewikkeld wordt. Laagste (pensioen)inkomsten hebben nog wel eens een eenvoudiger regiem van heffingsverdeling. Maar dat kan op zich ook weer complicaties met zich brengen.

   Antwoord
 4. Ja het kost wat moeite om de aangifte correct in te vullen, maar er is wel uit te komen. Mbt het CAK is dat een ander verhaal. Niet verzekerd zijn voor de WLZ maar wel een bijdrage verschuldigd zijn, kom hier maar eens op…….
  In ieder geval blij met dit soort artikelen om bij te blijven!

  Antwoord
  • Is inderdaad een krom verhaal en als je dan vraagt hoe kan dat, wel premie betalen en niet verzekerd zijn krijg je een antwoord die nergens op slaat, omdat ze het zelf ook raar vinden, maar het staat in de wet. Zou hetzelfde zijn dat ik wegenbelasting moet betalen voor een auto die ik niet heb, ik heb alleen een fiets!!!!

   Antwoord
 5. Ik vind het verhaal (van wie dan ook afkomstig) kraakhelder. Met het betreffende belastingverdrag van je woonland erbij weet je precies wat je waar moet invullen en waar je wat moet afdragen.
  Wat mij meer bezig houdt zijn de wijzigingen die NL probeert door te voeren in die belastingverdragen, zoals ze in bv Duitsland hebben gedaan. Ik heb de indruk (gebaseerd op de weinige blogs die ik erover zie) dat veel NL in het buitenland niet zien wat op hun afkomt als ze plots in NL belastingplichtig gaan worden omdat de NL belastingdienst weer eens een koehandel heeft afgesloten met een verdragsstaat. Even doorrekenen (op landniveau) laat zien dat de meeste mensen dan honderden euros per maand meer kwijt zijn aan belasting, in NL wel te verstaan. Geldt niet voor gepensioneerde ambtenaren, die zijn al de pineut.
  En de NL staat houdt alle gesprekken over die verdragen geheim, in achterkamertjes, de VBNGB blijft braaf aan de zijlijn staan totdat ze eens uitgenodigd worden……als het verdrag al gewijzigd is.
  Voor mij mag de VBNGB veel harder duwen om toegang te krijgen en gesprekspartner te worden in deze voorbereidingen. Dat heet democratie in Nederland. Soms moet je daar voor opkomen als de NL overheid het even niet helder heeft. Een groep met de statuur van de VBNGB kan dat veel gemakkelijker dan een enkel persoon.

  Antwoord
  • Niemand wordt toegelaten als lobbyist in de voorbereidende onderhandelingen tot een belastingverdrag. Illustratief is dat je via een WOB procedure ook geen stukken uit die voorbereidende fase kunt verkrijgen. Wel heeft de VBNGB diverse malen haar standpunt bekend gemaakt bij de instanties dat er een overgangsregeling voor bestaande pensioengevallen moet komen als een belastingverdrag gewijzigd wordt, wetende dat de Nederlandse inzet steeds is alle pensioenen e.d. onder bronstaatheffing te brengen. Zo af en toe zie je ook inderdaad een overgangsregeling verschijnen.
   Lobbyen in de parlementaire fase van goedkeuring, na ratificatie, is nog wel een mogelijkheid. Dat is bijv. voor het nieuwe verdrag van Duitsland gedaan (richting Eerste Kamer) en heeft geresulteerd in een bijzondere, maar tijdelijke overgangsregeling die vooral effectief was voor hogere pensioeninkomens (maar niet regulier verwerkt in de de C-aangifte: daar moet je apart om vragen).
   De enige mogelijkheid die ik verder nog zie is de autoriteiten van de woonstaat benaderen als onderhandelingen beginnen. Dat vergt dan wel steun van de in dat woonland wonende achterban. Maar ook woonstaten zullen lobbyisten niet echt willen toelaten tot de onderhandelingstafel.

   Antwoord
   • Aanvullend, ook de bewoners in grenslanden of verder gelegen landen staan langs de zijlijn en de onderhandelaars betrekken niet (pro)actief (vertegenwoordigers van) belanghebbenden (belastingplichtigen) tijdens en bij de onderhandelingen. Ze lijken niet geïnteresseerd vooraf te horen van direct betrokkenen wat de mogelijke impact van de afspraken zou kunnen zijn. Je kunt dus eigenlijk alleen de (on)gewenste uitwerking van de bestaande belastingovereenkomst onder de aandacht van onderhandelaars brengen en hopen dat daar iets mee gebeurt. Maar ervaring leert dat je zelfs daarop niet als vanzelfsprekend een reactie krijgt.

 6. Het is natuurlijk ook een wirwar van regels, veelal levert het voor de burger alleen maar rompslomp op, bizarre toestanden af en toe.
  Ik heb sinds heel wat jaren een vroegpensioen en daar wordt keurig de CAK bijdrage van ingehouden en wat het premiedeel van de heffingskortingen toegepast, dan moet ik naar de belastingdienst hier in Duitsland een inkomensverklaring laten tekenen en opsturen om het belastingdeel nog te ontvangen. De laatste twee jaar en ook dit jaar zwerft die inkomensverklaring rond daar bij de belastingdienst want wegens corona werkt die dat doet daar in home office, dus die is er niet. Een bezopen situatie.
  Nou heb ik AOW aangevraagd, dan ben je de klos. In de 20 jaar dat ik buiten Nederland woon, ben ik een paar keer wegens omstandigheden teruggekeerd naar Nederland , dan gaan ze een onderzoek doen waarom je terug kwam en van welk geld je leefde, ze vragen zelfs of je een verblijfsvergunning had , ik heb ze geantwoord of het nieuw was als je als Nederlander in Nederland woont een verblijfsvergunning nodig hebt . Maar goed, die AOW krijg ik conform de opbouw, dan schrijft de SVB dat ze op mijn AOW de nominale premie AOW gaan houden, de inkomensafhankelijke en geen premie WLZ. Dus ik heb die brief naar het CAK gestuurd of er twee keer nominale premie ingehouden gaat worden. Die antwoorden, nee, als u AOW krijgt gaan we daar de nominale premie van inhouden en bij uw pensioen niet meer.
  Zal me benieuwen of dat goed gaat, het nut ontgaat me om dat te gaan wijzigen, maar zal wel aan mij liggen.
  Maar tot op heden krijg ik keurig ieder jaar na mijjn belastingaangifte het belastingdeel van de heffingskortingen terug, dus dat valt weer mee..))
  Als de belastingdienst vind dat er veel fouten worden gemaakt, zullen ze toch echt naar de door hen ingevoerde regelgeving moeten kijken, aangezien blijkbaar het voor velen een onduidelijk verhaal is.
  En de belastingtelefoon is geen oplossing, over dat premiedeel heffingskorting van de AOW wist die meneer het niet en werd ik 2 dagen later terug gebeld door een ‘ specialist ‘, die wist het ook niet, die beweerde dat ik geen recht had op dat deel , omdat ik geen premie betaalde maar een bijdrage aan het CAK .
  Kortom, belabberde kwaliteit.

  Antwoord
 7. Ik moet volgend jaar voor het eerst van uit Zweden aangifte doen. AOW en ABP, dus gewoon betalen naar Nederland. Tot op heden heb ik nog nergens een goede uitleg gevonden.
  Wél formulieren (kwalificerend belastingplichtige; ben ik dat??). Krijgen mijn vrouw en ik de heffingskorting? Komen wij in aanmerking voor (gedeeltelijke) vrijstelling premies?
  Hoe worden de zorgkosten verrekend die wij hier zelf moeten betalen? Kunnen die bij het CAK gedeclareerd worden? Wat moet ik doen om te voorkomen dat ik in Zweden ook belasting moet betalen? Nergens een helder en duidelijk overzicht hoe ik mijn aangifte moet doen. Dus ik begrijp dat er fouten worden gemaakt. Bovendien heb ik nog nooit meegemaakt dat de Belastingdienst zelf een fout in mijn voordeel heeft gecorrigeerd.

  Antwoord
  • Over zowel de AOW als het ABP-pensioen bent u inderdaad in Nederland belasting verschuldigd, niet in Zweden. Zo staat het in het belastingverdrag tussen beide landen. Mogelijk moet u toch (een keer) aangifte doen in Zweden, ik zou dat navragen.

   In uw aangifte inkomstenbelasting geeft u aan dat u kwalificeert (meer dan 90% van het inkomen in NLD belast). Als dat akkoord wordt bevonden maakt u aanspraak op heffingskortingen en aftrekposten in Nederland.

   Als inwoner van Zweden bent u niet verplicht verzekerd voor Nederlandse volksverzekeringen en dus niet premieplichtig. Het juiste vakje aankruisen in de aangifte inkomstenbelasting.

   Op grond van beide inkomens bent u ook (verplicht) verdragsgerechtigd, althans als u geen inkomen uit Zweden geniet. Zie de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/zorgverzekering-buitenland/gepensioneerden

   Antwoord
   • Als aanvulling nog, je mag wel inkomen in Zweden hebben, zolang je als gepensioneerde maar geen belastingplichtig inkomen hebt.
    Dan kwalificeer je en heb je recht op alle heffingskortingen.

   • De eerste zin is onduidelijk: wat is bedoeld met het mogen hebben van geen belastingplichtig inkomen?

   • Dat , als je enkel pensioen uit Nederland krijgt en je betaalt geen inkomstenbelasting in het woonland, je toch kwalificeert,
    Dus een inkomen wat in de belastingvrije voet, als dat bestaat, of zoals in Duitsland een zgn. minijob

   • Er zijn twee criteria voor toelating tot de kwalificerende buitenlandse belastingplicht: het inkomenscriterium , zijnde “tenminste 90% van het wereld-verzamelinkomen (naar Ned. definitie) belast door Nederland”. Dat zal voor een gepensioneerde in Zweden vaak het geval kunnen zijn, omdat zowel AOW als part. en overheidspensioen in Nederland belast is. (NB: bij latere correctie van Lammert de Haan: particulier pensioen is echter niet door Nederland belast, maar bij verdrag, art. 18, door Zweden!).Maar inderdaad, er kan nog ander inkomen zijn dat nog wel belast is door Zweden (en/of een derde staat) waardoor je niet aan dat 90% criterium voldoet.
    Het tweede criterium is het woonstaatcriterium. Beide criteria gelden m.i. parallel en gelijkwaardig. Mogelijk doel je op dat woonstaatcriterium met je tweede zin. Tot nu toe leggen Ned. rechters dat woonstaatcriterium echter zeer strikt uit aan de hand van art. 21bis UBIB, inhoudende dat je – alleen als gepensioneerde overigens- een zeer laag wereldinkomen !!! moet hebben als genoemd in het Commissie vs. Estland arrest van het EHvJ wil je kunnen kwalificeren. De door het EHvJ bedoelde uitleg van het woonstaatcriterium is m.i. ruimer: onvoldoende door de woonstaat te belasten inkomen om alle potentiële fiscale voordelen van de woonstaat geheel te kunnen benutten. Hoe dat precies vastgesteld moet worden is voorwerp van rechtszaken ondersteund door de VBNGB (geen Zweedse casus overigens daarbij).Evenals de vraag of en hoe Nederland toch nog kan verrekenen van wel (gedeeltelijk dus) door het woonland toegekende fiscale voordelen in verband met de woon- en gezinssituatie. Aftrek van de zorgbijdrage van het door Zweden te belasten inkomen of verrekening met aan Zweden te betalen belasting is overigens zo’n Zweeds fiscaal voordeel, net als een Zweedse belastingvrije som.

   • Ter aanvulling: er zijn berichten dat Zweden bereid zou zijn de zorgbijdrage aan het CAK te verrekenen met de aan Zweden te betalen inkomstenbelasting. En wel omdat het Zweedse stelsel uit de algemene middelen wordt gefinancierd. Ik neem aan dat je dan inderdaad aan Zweden wel belasting moet betalen. Ervaringen op dit punt worden op prijs gesteld.

   • Het gaat voor mij pas spelen voor de aangifte 2022. Ik zit net pas in Zweden. Aanvraag CAK loopt. Alleen AOW en ABP, geen bijverdienste. Ik begrijp dat ik mij met een formulier, ondertekend door de Zweedse belastingdienst (kwalificeren) én een aanvraag vrijstelling premiedeel moet melden bij de Nederlandse Belasting. Mijn Inkomstenbelasting moet ik dan aan Nederland afdragen. CAK vergoed aan Zweden de zorgkosten. Wat ik dan aan Zweden moet afdragen weet ik (nog) niet. Ik meld mijn ervaringen.

   • De op 18 maart om 10:38 door Jan de Voogd geplaatste reactie bevat een ernstige fout.

    Een uit Nederland afkomstig particulierpensioen is enkel belast in Zweden. Zie artikel 18, lid 1, luidend als volgt:

    “Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen
    1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 19, tweede lid, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een Overeenkomstsluitende Staat ter zake van een vroegere dienstbetrekking alsmede lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.”

    Dit verkleint de kans om te kwalificeren in veel gevallen aanzienlijk.

   • Inderdaad, bedankt voor de correctie

   • Graag gedaan, Jan.

    Ik heb gemeend dit te moeten corrigeren i.v.m. het al dan niet kwalificeren.

    Met collegiale groet,

    Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

   • De heer L. de Haan, fiscalist, maakte mij erop attent dat ABP-pensioen niet gelijk overheidspensioen is. Dat is natuurlijk zo en dat is algemeen bekend bij de ABP-gerechtigden onder onze leden. Mijn excuus voor deze verschrijving.

    Zijn betoog (iets ingekort) gaat hieronder verder.

    Kort samengevat geeft het met Zweden gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting (hierna: het Verdrag) aan dat een uit Nederland verkregen pensioen in principe belast is in Zweden (artikel 18, lid 1, van het Verdrag).
    Dat is anders wanneer dit pensioen wordt verkregen vanuit een in het verleden uitgeoefende overheidsdienstbetrekking. In dat geval mag Nederland heffen (artikel 19, lid 2, van het Verdrag). In het eerste geval spreken we van een privaatrechtelijk pensioen. In het tweede geval spreken we van een publiekrechtelijk pensioen/overheidspensioen.
    Gaat het echter om een op winst gericht overheidsbedrijf dan is de pensioenuitkering, als een privaatrechtelijk pensioen, weer belast in Zweden (artikel 19, lid 3, juncto artikel 18, lid 1, van het Verdrag).
    HET ABP EN ZIJN DEELNEMERS
    Het ABP is van oorsprong het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
    Alle onderwijsinstellingen zijn verplicht aangesloten bij het ABP.
    Daarnaast zijn veel geprivatiseerde of verzelfstandigde oorspronkelijke overheidsinstellingen aangesloten bij het ABP.
    Dat geldt tevens voor veel private instellingen, welke als de vroegere zgn. B-3 instellingen nauw verwant zijn aan de overheid.
    Vanaf 2010 kunnen ook private werkgevers zich onder bepaalde voorwaarden voor de pensioenvoorziening van hun medewerkers vrijwillig aansluiten bij het ABP. Organisaties die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt zijn o.a.: Nuon, Essent, Connexxion, Ziggo en Veolia.
    Het ABP herbergt dan ook een grote verscheidenheid aan organisaties welke vallen onder de sectoren overheid (na emigratie naar Zweden belast in Nederland) en niet-overheid (na emigratie naar Zweden belast in Zweden).
    OPENBAAR EN BIJZONDER ONDERWIJS
    We kennen allemaal het onderscheid in openbare en bijzondere scholen.
    Een openbare basisschool bijvoorbeeld valt onder het gezag van het gemeentebestuur (is overheid) terwijl een bijzondere basisschool, als vereniging of stichting, een eigen bestuur heeft en gaat meestal uit van een bepaalde geloofsovertuiging (is privaat)
    Daarbij is een leerkracht van een openbare basisschool in dienst van een ‘plaatselijk publiekrechtelijk lichaam’ (gemeente). Zijn aanvankelijke eenzijdige aanstelling door het gemeentebestuur is weliswaar met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs per 1 januari 2020 omgezet in een privaatrechtelijk arbeidscontract, maar dat neemt niet weg dat hij nog steeds de status van ambtenaar geniet. Als gevolg daarvan bouwt deze leerkracht een overheidspensioen op bij het ABP, wat na emigratie naar Zweden belast blijft in Nederland.
    Dit geldt echter niet voor een leerkracht van het bijzonder basisonderwijs. Deze leerkracht heeft een door de (private) vereniging of stichting met de werknemer af te sluiten arbeidscontract en geniet daarmee niet de status van ambtenaar. Alsdan bouwt hij geen overheidspensioen op en is dit ABP-pensioen bij emigratie niet belast in Nederland.
    Dit werkt door van basisscholen tot en met universiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de Rijks Universiteit Groningen (is overheid) en de Vrije Universiteit Amsterdam (is privaat).
    Daarnaast kun je binnen het onderwijs nog te maken hebben met een zgn. hybride pensioen, nl. deels opgebouwd binnen de sector overheid en na privatisering niet meer vallend binnen deze sector. Alsdan moet je het ABP-pensioen opdelen naar rato van het aantal dienstjaren.
    OVERHEIDSBEDRIJVEN
    Een bijzondere groep vormen de op het behalen van winst gerichte overheidsbedrijven. Of er ook werkelijk winst wordt behaald of misschien in enig jaar wel een verlies, doet niet ter zake.
    We kennen allemaal vast nog wel de vroegere provinciale elektriciteitsbedrijven, zoals bijvoorbeeld het PEB destijds in Friesland. Zij voerden geen wettelijk aan de overheid opgedragen taak uit en zijn daardoor gelijk te stellen met een ‘gewone’ onderneming, dus privaatrechtelijk.
    Als bekende voorbeelden uit de huidige tijd vallen onder deze categorie de vervoersbedrijven van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Medewerkers van deze gemeentelijke bedrijven vallen onder de werking van artikel 19, lid 3, van het Verdrag, waardoor voor hen artikel 18, lid 1, van het Verdrag van toepassing is en zij dus na emigratie genieten van een in Zweden te belasten pensioen van het ABP.
    Organisatievormen zoals takken van dienst, welke veelvuldig bij provincies en gemeenten voorkomen en gemeenschappelijke regelingen, welke je veel aantreft tussen gemeenten, laat ik, gelet op hun grote diversiteit en mindere belangrijkheid, buiten beschouwing.
    SEMI-OVERHEIDSINSTELLINGEN
    Daarnaast genieten tal van oud-medewerkers van semi-overheidsinstellingen een niet als overheidspensioen te kwalificeren pensioen van het ABP. Na emigratie is hun pensioen dan ook niet belast in Nederland.
    Als voorbeelden noem ik het vroegere Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (tegenwoordig ‘Bouwfonds’ en al lang niet meer in handen van gemeenten), Bank (voor) Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), tot voor kort het UWV en de organisaties waaruit het UWV is ontstaan en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), wat in 2009 is gefuseerd met het UWV en de SVB
    Ingaande 1 januari 2020 genieten de medewerkers van o.a. het UWV en de SVB op grond van de nieuwe Ambtenarenwet wél de status van ambtenaar en bouwen vanaf deze datum een overheidspensioen op. Bij pensionering krijgen zij vervolgens te maken met een hybride pensioen (deels privaat en deels overheid).
    TOT SLOT
    Ik raad alle genieters van een ABP-pensioen aan om, aan de hand van het vorenstaande, goed na te gaan of het bij hen gaat om een privaatrechtelijk dan wel publiekrechtelijk ABP-pensioen. En bij twijfel: stel gerust je vraag!
    Ik krijg jaarlijks zo rond de 8 à 10 gevallen te behandelen, waarbij in het verleden foutieve keuzes zijn gedaan. Niet zelden leidt dit tot teruggaaf van onverschuldigde inkomstenbelasting gedurende de laatste 5 jaren van tussen de € 25.000 en € 30.000.

   • Mijn dank voor deze heldere uitleg (abp gemeente en aow).
    Tweede vraag:
    Wat moet ik precies doen om heffingskortingen en vrijstelling premies te krijgen.
    Ik las over een formulier dat na invulling door de zweedse belastingdienst moet worden afgestempeld en daarna naar de nederlandse belasting moet worden opgestuurd.

   • Jan, ik heb het gevonden.
    Begin volgend jaar 2022 downloaden, invullen, hier laten stempelen en opsturen.
    Dank voor je hulp.

   • Hallo, Wie weet hoe artikel 24.1 lidc c van het belastingverdrag tussen Nederland en Zweden moet interpreteren? Loop ik het risico dat ik een naheffing moet betalen aan Zweden over mijn ABP en AOW?

 8. En of de duvel ermee speelt, vandaag een brief gekregen van de Duitse belastingdienst, dat ze mijn inkomensverklaring niet kunnen ondertekenen.
  De reden is, dat Duitsland vanaf nu belasting gaat heffen over min pensioen hoger dan 15.000 Euro.
  Ik heb die gebeld en gevraagd of ze op de hoogte zijn van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland sinds 1.01.2016 en dat het al die jaren al zo loopt.
  Was geen praten tegen, dus maar Heerlen gebeld, nou moet ik een brieffie sturen naar Heerlen dat ze mij een verklaring geven voor de Duitse belastingdienst, dat Nederland recht heeft op belastingheffing en Duitsland niet.
  Zo blijf je bezig met al dat soort onzinnige volk, heb meteen maar een bezwaar ingediend bij de Duitse belastingdienst , maar het lijkt wel of ze van alles aan het bedenken zijn om het een burger zo lastig mogelijk te maken.
  Ik heb ze ook nog meegedeeld, dat het wel handig zou zijn, dat als daar mensen met dit soort zaken bezig zijn, het handig is , als het mensen zijn die weten hoe de vork in de steel zit, dus dat zal wel niet in goede aarde vallen.
  Pffff

  Antwoord
 9. Nog maar even een aanvulling, want krijg net bericht van de Duitse belastingdienst, dat ze de inkomensverklaring niet ondertekenen, aangezien ze mijn pensioen uit Nederland belastingtechnisch zo verwerken, dat het verdeeld wordt in belastingvrij inkomen uit Nederland …. EURO, minus belastingvrij bedrag Duitsland , dat wordt ….. Euro.
  En dat bedrag is dan belasting plichtig in Duitsland, dan gaan ze de ingehouden inkomstenbelasting in Nederland aftrekken van de te betalen belasting in Duitsland en het saldo is dan nul.
  ( aangezien je in Duitsland minder belasting betaald dan in Nederland over je pensioen ).
  Probleem blijft, dat ze die inkomensverklaring niet ondertekenen met die nulopgave.
  Dus heb Heerlen maar weer gebeld, dat duurde allemaal even, maar volgende week wordt ik terug gebeld door een specialist hoe dat nou verder moet.
  Ik zal de belevenissen blijven delen, hoop niet dat anderen met dit soort grappen worden geconfronteerd.

  Antwoord
 10. “Het verwerken van gegevens in de aangifte inkomstenbelasting van iemand die buitenlands belastingplichtig én pensioengerechtigd is, vraagt extra aandacht en kennis, zo stelt de Belastingdienst op het Forum Fiscaal Dienstverleners. Ook belastingadviseurs dienen regelmatig onjuiste aangiften in voor dit type klanten, zo constateert de dienst.”

  Een uiterst merkwaardige constatering van de Belastingdienst: met het beschuldigende vingertje wijzen richting belastingadviseurs, zonder de hand in eigen boezem te steken.
  Zo heb ik nog niet meegemaakt dat de Belastingdienst/kantoor Buitenland een aangifteformulier model-M in één keer correct heeft afgewikkeld. Maar daar rept dit artikel niet over.

  De grootste afwijking dateert van twee jaar geleden. Ik had voor mijn klant een teruggaaf berekent van rond € 5.000. De Belastingdienst kwam aanzetten met een aanslag aan te betalen inkomstenbelasting van rond € 50.000. Een verschil dus van rond € 55.000. En dat vond ik een beetje teveel en heb dus onmiddellijk bezwaar ingediend, wat trouwens binnen de kortste keren werd ingewilligd.

  Na de vele bezuinigingen bij de Dienst beschikken belastingambtenaren niet of nauwelijks over een zakjapanner en moet men een aangifte model-M met potlood en papier doorrekenen en dan gaat het meestal mis met het berekenen van de tijdevenredige premieheffing en heffingskortingen. Dikwijls weet men dan ook niet dat de heffingskortingen moeten worden berekend over het inkomen ná vermindering van dit inkomen op grond van een Verdrag

  Maar je kunt als belastingambtenaar van kantoor Buitenland natuurlijk ook weer niet alles weten. Laat dat dan ook maar over aan de in het internationaalbelastingrecht gespecialiseerde fiscalist (en schrijf niet zo’n ‘minder nozel’ artikel).

  Antwoord
  • Vanaf 2020 is het mogelijk online aangifte te doen voor het M-biljet (dus in jaren van migratie van of naar Nederland). De vraag is of het dan met genoemde zaken als tijdsevenredige premieheffing en berekening heffingskortingen (en dergelijke) . Ik persoonlijk heb bovendien ervaring met onjuiste /onduidelijke toelichtingen t.a.v. bijv. verdeling persoonsgebonden aftrekposten over binnenlandse en buitenlandse deel van het jaarinkomen, zij het vele jaren eerder. Zijn er ervaringen?

   Antwoord
   • Als mosterd na de maaltijd kwam op 1 juni vorig jaar de digitale versie van het aangifteformulier model-M online. Velen hadden de uit ruim 100 bladzijden bestaande toelichting en aanvullende toelichting reeds doorgeworsteld en de uit 58 bladzijden bestaande papieren aangifte al ingevuld en opgestuurd.

    Veel stelt deze aangifte echter niet voor. Na het invullen van de positieve en negatieve inkomensgegevens en de verdeling hiervan over de binnenlandse en buitenlandse periode, krijg je enkel het verzamelinkomen te zien. Dus zonder een berekening van de te verwachten uitkomst.

    Ook de onderdelen t.z.v. de persoonsgebonden aftrek verdeel je in principe over de binnenlandse en buitenlandse periode. In de praktijk zal het daarbij gaan om de binnenlandse periode.

    Het probleem van een aangifte model-M schuilt echter in de afdoening van deze aangifte door de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Zoals ik eerder aangaf heb ik niet of nauwelijks meegemaakt dat zo’n aangifte in één keer correct wordt afgedaan door deze Dienst. Het is dan ook zaak dat je een goede doorrekening hebt van de te verwachten uitkomst van de aangifte. Bij de grootste afwijking van mijn berekening met die van de Belastingdienst ging het om een bedrag van rond de € 55.000,–. Dat valt natuurlijk meteen op. Maar als de berekening van de Belastingdienst zo’n € 2.500 in je nadeel uitpakt, probeer dan maar eens de vinger op de zere plek te leggen, zonder zelf te beschikken over een goede doorrekening.

    Ik begrijp dat jouw ervaring met de aangifte model-M van al wat jaren geleden is. Als je echter zou willen oefenen met de digitale aangifte model-M (of een andere aangifte), maak dan gebruik van de volgende simulatieomgeving van de Belastingdienst:

    https://opleiding-ola.belastingdienst.nl/ola-simulatie/casussen?0

 11. Vandaag heb ik een mail gekregen van meneer …, Directie P van het Kennis en expertisecntrum kantoor Buitenland in Heerlen, die schrijft dat hij zich enorm verbaasd over wat Duitsland aan het doen is.
  Hij schrijft dat volgens het belastingverdrag bij pensioenen boven de 15.000 EURO Nederland heffingsbevoegd is en Duitsland geen enkel recht heeft.

  Kortom, ik had nog gevraagd of die bal die nu op mijn bordje ligt naar iemand anders kan, maar daar krijg ik geen antwoord op.
  Ik wacht de schriftelijke verklaring van Heerlen maar af en stuur die dan naar het Finanzamt en dan maar hopen dat het resultaat heeft.

  Antwoord
 12. Om nog maar even de huidige verwikkelingen te delen, die meneer van Heerlen heeft aangegeven dat Duitsland volgens artikel 17 lid 1 belasting mag heffen en dat volgens lid 2 Nederland belasting mag heffen bij pensioenen boven de 15.000 EURO.
  en Nederland dat ook doet.
  De verklaring van Heerlen had ik gisteren binnen en bij het Finanzamt afgeleverd, maar die reageren niet meer.
  Ik moet zeggen dat Heerlen mij steunt momenteel en daarom vandaag in overleg met hun een klacht heb ingediend bij het Landes Finanzministerium .
  Wat ook nog ter sprake is geweest met Heerlen dat bij dat artikel 17 lid 6 er geen afspraken zijn gemaakt tussen bevoegde instanties van Nederland en Duitsland, alhoewel dat wel wordt gesuggereerd.

  Antwoord
 13. Als sluitstuk van deze Duitse comedy, vandaag zonder begeleidend briefje kreeg ik getekende Inkomensverklaring in de bus.
  Wat een gedoe om bezwaren en klachten te moeten indienen, waar ik eigenlijk helemaal niks mee te maken heb.

  Antwoord
 14. Wat ik nog wil delen hier, dat ik aan de directie van kantoor Buitenland in Heerlen heb gemeld, dat Nederland door dit soort regelgeving Nederlandse burgers zelfs in een land net over de grens in problemen brengt.
  Je bent gewoon afhankelijk of er eentje denkt het buskruit te hebben uitgevonden en dan ben je de sjaak. En alhoewel vanuit directie P in Heerlen alle steun kwam, als dat mens niet gedwongen was door het Landes Finanzministerium had ik nou nog niks.
  Dat hebben ze me niet verteld, maar als je na 3 dagen een klacht daar ingediend te hebben opeens die verklaring in je bus zit, is dat mijn conclusie.
  Naar mijn mening kan het niet zo zijn dat overheden belastingafspraken maken en ze de uitvoering en bewijsvoering bij de burger leggen.
  Het is een omgekeerde wereld, je bent schuldig totdat je je onschuld bewijst.

  Antwoord
 15. Graag een vraag ter verduidelijking. Deze situatie geldt voor mij sinds eind 2020. Ontvang AOW en pensioen uit Nederland in België. Nog steeds wordt er loonheffing ingehouden, dus die ga ik terugvragen vanwege belastingheffing in België. Blijven de inhoudingen door het CAK voor de ziektekosten wèl doorlopen, of moeten ook deze stoppen?

  Antwoord
  • zie mijn 4-delige column over de zorgbijdrage aan het CAK. Heffing van de zorgbijdrage staat los van de heffing van belasting. Dus als je onder de voorwaarden van verdragsgerechtigdheid valt blijven die CAK-inhoudingen doorlopen.

   Antwoord
 16. Wij zijn verdragsgerechtigden met een uitkering (vrouw) AOWsinds 4-2020 (man) woonachtig in Belgie. En niet gekwalificeerd/niet belastingplichtig in Nederland.
  Via CAK werden de heffingskortingen premiedeel en weinig of niet verdiende partner verrekend. In 2020 werd dit veranderd.
  Nu 2022 nog steeds in overleg met CAK hoe dit moet.
  Volgens CAK beide aangifte C inkomstenbelasting doen alsof we WEL gekwalificeerd zijn, om een verrekening heffingskortingen/ en fiscale partnerrechten te krijgen. Maar mag dat zomaar?? een biljet onjuist invullen??
  Weet iemand raad.??

  Maranne

  Antwoord
  • Zie mijn column over de zorgbijdrage aan CAK. De procedure om tot de juiste berekening van de heffingskorting niet-of weinig verdienende partner binnen de zorgbijdrage te komen is als volgt.
   Doe beiden aangifte ib in Nederland, met behulp van het C-biljet. Dit hoeft alleen als er aangifteplicht is. Aangifteplicht is er als je ib te betalen hebt aan Nederland of als je ertoe uitgenodigd wordt.
   Als vaststaat dat u beiden niet kwalificerend bent, zoals u stelt, heeft geen van u in de belastingsfeer recht op de algemene heffingskorting. Dit is van belang omdat in de belastingsfeer toegekende heffingskorting voor de niet-of weinigverdienende partner voorgaat op dezelfde in de sfeer van de zorgbijdrage CAK.

   Doe vervolgens beiden de Ninbi-aangifte bij de belastingdienst. Dit is het inkomensaangiftebiljet dat dient ter vaststelling van de zorgbijdrage aan het CAK, en dat als het goed is automatisch wordt toegestuurd.
   Na controle geeft de Belastingdienst een beschikking af (die openstaat voor bezwaar en beroep bij de belastingdienst). De Ninbi-aangifte gaat uit van opgaaf wereldinkomen naar hoofdstuk 3 van de WetIb2001, dus als ware men binnenlands belastingplichtig en dus als ware het dat men wel kan profiteren van alle fiscale voordelen van Nederland (ook als fiscale partners: zoals vrije verdeling van aftrekposten).
   Op basis van deze beschikkingen stelt het CAK de zorgbijdrage per persoon vast, onder verrekening van wat al is ingehouden op pensioenen en op voorlopige aanslag betaald. En onder verrekening van in de belastingsfeer al toegekende algemene heffingskorting.
   Blijkens de website van het CAK kan het automatisch rekening houden met de algemene heffingskorting voor de niet-of weinig verdienende partner indien deze “meeverzekerd” is met de hoofdverdragsgerechtigde. (De laatste krijgt deze overigens, in de belastingsfeer echter juist die NWV partner). Deze toekenning voor de hoofdverdragsgerechtigde wordt afgetrokken van diens WLZ-deel in de zorgbijdrage CAK. Vermoedelijk bedoelt het CAK met meeverzekerd : medeverdragsgerechtigd bij een hoofdverdragsgerechtigd gezinslid. Ik leid daaruit af dat het CAK bij een zelfstandig verdragsgererechtigde partner niet automatsich de algemene heffingskorting NWV partner toekent, en dat deze apart aangevragad moet worden bij het CAK. De mogelijkheid daartoe wordt op de website van het CAK ook genoemd. De aanvraag dient dan m.i. door de hoofdverdragsgerechtigde gedaan te worden. zie https://www.hetcak.nl/zorgverzekering-buitenland/gepensioneerden/financiele-informatie/jaarafrekening onder “Heffingskortingen aanvragen”
   In gesprek met het CAK is bevestigd dat indien na vaststelling van de aanslag zorgbijdrage de belastingdienst nog een nieuwe aanslag ib/premie v.v. vaststelt waarin de algemene heffingskorting NWV partner veranderd wordt, dit alsnog doorwerkt naar een niewue aanslag zorgbijdrage CAK.

   Antwoord
   • Beste heer Jan de Voogd, betreft CAK verrekening wvp
    Dank voor uw antwoord. Heb reeds in sept 2021 bezwaar ingediend en
    ook het wereldinkomen is zoals ieder jaar berekend.Ook wvp def.aanslag 0,00 2020 geregeld. Nu kom CAK met het verzoek (ook al zijn we niet bel.plichtig in Ned) om beiden IB aangifte te doen alsof dit wel zo. met de nodige inkomensverklaringen etc. Dit voelt gewoon niet goed.
    Ga nu in overleg met CAK of wij de formulieren fout moeten invullen omdat het systeem anders niet werkt. ??? omgekeerde wereld. Vindt u dat wij dit moeten doen.
    Marianne Simons Roovers

   • Het is niet aan het CAK om aangifte ib te laten doen. Waarschijnlijk bedoelt het CAK: Ninbi-aangifte te doen. Zoals gezegd berust dat inderdaad op het idee dat je binnenlands belastingplichtig zou zijn (en houdt beslist niet in dat je die formulieren “fout “zou moeten invullen). Heeft u die ninbi-aangifte al gedaan? Immers het CAK legt een definitieve zorgbijdrage-aanslag op op basis van een Ninbi beschikking (die u ook van de belastingdienst moet hebben ontvangen).

   • Beste heer de Voogd
    Wil graag de mail met het antwoord van het CAK inzake bezwaar wvp heffingskorting doorsturen. Kan ik dat aan een e mail adres van u prive doorsturen?
    Marianne Simons

   • Ja, dat kan. voogdj@vbngb.eu werkt.

    De Belastingdienst meldt overigens het volgende op zijn website:

    Opgaaf wereldinkomen 2020

    Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen 2020’ doet u opgaaf van uw wereldinkomen. Wij sturen u dit formulier als u of uw partner in 2020 niet in Nederland woonde en een toeslag ontving. Of als u of een gezinslid in 2020 niet in Nederland woonde en een verdragsbijdrage betaalde aan het CAK. Lees meer bij Moet ik opgaaf wereldinkomen doen?
    Geen formulier ‘Opgaaf wereldinkomen 2020’ ontvangen?
    En denkt u dat u wel opgaaf wereldinkomen moet doen? Bel dan met de BelastingTelefoon Buitenland.
    Bent u het formulier kwijt? Of wilt u uw eerdere opgaaf verbeteren?
    Download alleen dan een kopie van het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen 2020’.
    Downloaden
    • Opgaaf wereldinkomen 2020 (pdf – 141kB)

    Zie:

    https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/opgaaf-wereldinkomen-2020

    De procedure voor alsnog aanvragen van (extra) heffingskorting bij het CAK staat op
    https://www.hetcak.nl/zorgverzekering-buitenland/gepensioneerden/financiele-informatie/jaarafrekening

    “Ik ben het niet eens met de heffingskortingen. Wat kan ik doen?IngeklaptIngeklapt
    Wij verwerken een aantal heffingskortingen automatisch. Wilt u dat wij andere heffingskortingen toepassen? Dan kunt u een verzoek indienen als u van ons een definitieve jaarafrekening heeft ontvangen. In dat geval tekent u bezwaar aan tegen uw jaarafrekening. Hiervoor gebruikt u het bezwaarformulier (13-09-2017, pdf, 64 kB).
    Is de bezwaartermijn al verlopen? Dan stuurt u ons een brief. In uw brief vraagt u om een herziening van uw jaarafrekening.”

 17. Beste Jan.
  Ik heb een poging gedaan om alles hier na te lezen. Ook ik zit met een probleem van aangifte belasting in SE en in NL. Betreft vroegpensioen per 64e jaar.

  Ik probeer voor mijn man (Piet) en mezelf alles te regelen mbt belasting in SE en NL. Sinds 1 april 2020 wonen wij permanent in SE met een vroegpensioen BPFBouw. Dus GEEN ABP!!
  Uitgeschreven in NL sinds 30 maart 2020.
  Alles geregeld.
  In SE M formulier ingevuld mbt het jaar 2020 voor NL. Belasting netjes terug gekregen.
  In juni 2021 een formulier ingevuld voor stopzetten loonheffing op de pensioenuitkering.

  Daar alles met belasting in NL niet zo snel gaat rustig afgewacht maar omdat ik in jan 2022 nog niets had gehoord maar eens gebeld.
  Wat bleek, omdat je via de site ook SE belasting verklaring kan downloaden had ik een SE belastingverklaring erbij gestuurd. En dat was juist weer niet goed. Moest Engels of NL zijn. Maar dat de belastingdienst dit dan even aan je terugkoppelt? Ho maar!

  Voor 2022 alles weer ingevuld met Engelse verklaring en sinds 1-1-2022 iig geen loonheffing meer. Netjes terug gekregen van de pensioenuitvoerder.

  Maar nu zit ik er wel mee dat Piet in 2021 dubbel belasting betaalt. In SE skat en in NL loonheffing is ingehouden op zijn pensioen. Wel heb ik nu voor Piet een IB ingevuld voor 2021. Maar daar krijgt hij maar een 3e terug van wat als loonheffing is ingehouden. Ook een gedeelte geldt voor mij maar wat voor Piet geldt, geldt ook voor mij dan per 1 mei 2021.
  Ik heb gevraagd aan de belastingdienst NL afd buitenland of hij alsnog de loonheffing terug kan krijgen.
  Nee zeiden ze! Ondanks dat ik het had aangevraagd maar door de verkeerde bijgevoegde skat SE verklaring kon dat niet. Maar nu betaal je wel dubbel en conform het verdrag zou dit niet mogen?

  MACHTELOOS voel ik mij maar sta ik dit ook?
  Is er iemand die mij kan helpen….. ik kom er echt niet meer uit! 😰😰. Per 1-1-2022 is het nu dus wel in orde! Alleen 2021 gaat het om.
  Mvg. Marga Bekooij

  Antwoord
  • U stelt dat voor 2021 aangifte IB voor uw man in NL is gedaan , maar dat slechts een deel van de loonheffing is terugbetaald. Dat vraagt om beoordeling van de aanslag IB 2021 voor uw man. Er kunnen immers andere inkomstenbronnen zijn waarop belasting verschuldigd is aan Nederland. Bovendien is het begrip loonheffing een containerbegrip: kan meer bevatten dan alleen loonbelasting (bijv. zorgbijdrage aan CAK?). Uw aanwijzing dat “ook ene gedeelte voor u geldt vanaf 1 mei 2021 is onduidelijk”. Slechts gedetailleerde beoordeling van jaaropgaven, aangiften en aanslagen ib kan tot resultaat leiden. U kunt de secretaris van de vbngb benaderen voor verdere hulp als u lid bent van de VBNGB.

   Antwoord
   • Beste Jan. Ik ben Lid. Via het contactformulier heb ik het hele verhaal gezonden met nog aanvullende info. Ik kon niet de secretaris selecteren dus heb ik maar bestuur geselecteerd. Als onderwerp heb ik de kop van deze topic genomen. Regelmatig onjuiste aangiften van buitenlands belastingplichtige en pensioengerechtigde.
    Helaas kon ik geen documenten toevoegen aan het bericht.

 18. Ik zit al een tijd te wachten op een stempel eu/ ewr verklaring Belastingdienst Heerlen.
  Hoe krijg ik contact met Heerlen ? Via de belastingtelefoon algemeen zeggen ze dat het niet kan.
  Weet iemand een telefoonnummer afdeling buitenland ? Mvg.

  • Hoedanigheid: - Niet-lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.