Selecteer een pagina

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 29 oktober 2022

okt 30, 2022

Bron: StichtingPensioenbehoud.

Op 29 oktober ontvingen wij, via onze secretaris, onderstaand bericht met het verzoek deze te plaatsen. Zonder hierover een standpunt in te nemen, hebben wij besloten hieraan gehoor te geven.


Op woensdag 2 november vindt de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. Dat nieuwe stelsel heeft niet alleen enorme nadelen voor gepensioneerden, maar ook voor werkenden. In een werkgroep hebben we bedacht dat de publieke tribune helemaal vol moet zijn om duidelijk te maken aan de politici dat het zo niet kan.

De SP is bereid om haar organisatie ter beschikking te stellen en de krachten te bundelen en heeft de onderstaande nieuwsbrief verspreid.

Kom daarom volgende week woensdag 2 november naar de Tweede Kamer! Op deze dag is de laatste kans om bij het pensioendebat te zijn. Om 09:15 uur ontvang ik u graag met gratis koffie voor de ingang van de Tweede Kamer (Prinses Irenepad 1, Den Haag). Hier bespreken we het debat voor en daarna kan iedereen op de publieke tribune plaatsnemen. Wees bij deze laatste kans om u te laten horen over de grote pensioenroof, meld u zich hier aan zodat we u op de hoogte kunnen houden over dit debat:
https://doemee.sp.nl/pensioendebat

Op 2 november gaat het over een ontzettend belangrijk onderwerp: de (her)verdeling van 1500 miljard euro en de toekomst van ons pensioengeld. We zullen het hebben over de jaren aan gemiste indexatie en de pensioenpotten die ondertussen overlopen van het geld. We brengen de gebroken beloftes uit het pensioenakkoord aan het licht, zoals het ontbreken van een regeling om op tijd te kunnen stoppen met werken waardoor mensen (soms letterlijk) moeten doorwerken tot ze erbij neervallen. En ook zal aan bod komen wie de tot wel 100 miljard aan kosten moet betalen voor het anders opbouwen van onze pensioenen (afschaffen doorsneesystematiek).

Dit is dé kans om aan het kabinet duidelijk te maken dat niemand een casinopensioen wil en dé kans om GroenLinks en de PvdA onder druk te zetten om hun steun voor dit asociale plan in te trekken. Dit lukt ons niet alleen, daarom vraag ik u om bij dit laatste debat aanwezig te zijn woensdag 2 november vanaf 09:15 bij de Tweede Kamer.

Het helpt ontzettend als u tijdens (een deel van) dit debat op de publieke tribune komt zitten. U kunt zich gewoon melden bij de bezoekersingang van de Tweede Kamer (met een geldig identiteitsbewijs) en daar aangeven dat u komt kijken naar de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen.

Ik hou u op de hoogte. Stuur deze mail vooral door naar iedereen waarvan u denkt dat zij deze nieuwsbrief interessant zouden vinden. Samen strijden we voor een goed en geïndexeerd pensioen voor iedere generatie.

Met strijdbare groet namens diverse organisaties,

Bart van Kent
Tweede Kamerlid SP

28 Reacties

 1. Ik ben het niet eens met dit nieuwe stelsel. Er is al gestolen van ons pensioen zodat wij, en ook de werkenden, ongeveer een achteruitgang hebben van 30%.
  Dit nieuwe stelsel, dat in de wetstekst en in de toelichting, volstrekt onbegrijpelijk is is wederom een aanslag op ons aller besteedbaar inkomen.
  En de problematiek van de omzetting en de kosten zijn enorm en betekent een verdere verlaging van ons pensioen.
  Ik kan helaas niet naar Den Haag komen daar ik in Antwerpen woon en praktisch 90 jaar ben maar ik hoop dat velen naar deze zitting Vannieuwkerke tweede kamer gaan.

  Antwoord
 2. Waarom deze informatie zó laat? En hoe komt men om 9.15 uur in Den Haag als men niet in de regio woont???
  Graag had ik hier eerder over geïnformeerd willen worden zodat ik tevoren ook een overnachting had kunnen regelen.
  Zo komt er geen hond natuurlijk uit de overige delen van het land.
  Hoogachtend,
  M.N. van Doremalen

  Antwoord
  • Geachte M.N. van Doremalem,

   Deze informatie kregen wij laat binnen (28 oktober jl.) Vandaar dat wij deze ook vrij laat hebben kunnen publiceren.
   U kunt eventueel uw stem laten horen via de mail.
   Zie: https://doemee.sp.nl/content/stop-het-casinopensioen

   Met vriendelijke groet,
   VBNGB

   Antwoord
  • Correctie op de reactie van M.N. van Doremalen:
   Klik: hier

   Antwoord
   • Goede tip. Bedankt

 3. Een ding moet bovenaan staan en dat is dat lopende pensioenen die al uitgekeerd worden onaangetast blijven, wij kunnen er immers niets meer aan veranderen of verder aan bijdragen.

  Antwoord
 4. Theodorus Fokke.

  Ook ik ben het niet eens met dit nieuwe stelsel. Er is al zoveel van ons gestolen, van ons pensioen zodat wij, en ook de werkenden, ongeveer een achteruitgang hebben van 30%.
  Dit nieuwe stelsel, dat in de wetstekst en in de toelichting, volstrekt onbegrijpelijk is is wederom een aanslag op ons aller besteedbaar inkomen.
  En de problematiek van de omzetting en de kosten zijn enorm en betekent een verdere verlaging van ons pensioen.
  Ik kan helaas niet naar Den Haag komen daar ik in Thailand woonachtig ben en lichamelijk aardig beperkt ben in mijn mobilieteit en van wegen zware hartproblemen, COPD en chronische gewrichts ontstekingen.Maar ik hoop ui de grond van mijn hart dat velen die wel in staat zijn te gaan. Op de publieke tribune zullen verschijnen voor deze zitting Vannieuwkerke tweede kamer om het grote ongenoegen te laten horen en blijken. Keer op keer worden wij op slinkse wijze beroofd van een goe en redelijk Pensioen. Daarom landgenoten laat van U ongenoegenhoren en overtuigd de tweede en 1e kamer dat wij het absoluut niet eens zijn met dit nieuwe pensioenstelsel en dat de uit de pot gedane gejatte bedragen terug komen en dat er een Goed onafhankelijk Pensioen komt voor ieder een die daar recht op heefd . En reeds bestaande pensioen uitkeringen mogen zeer zeker niet verlaagd worden, maar eigelijk ook verhoogd dienen te worden.En dat het onmogelijk gemaakt wordt om nog langer uit onze pensioenpot te jatten.Ja dat is het gewoon geld jatten wat van andere is en alleen gebruik kan worden voor de pensioenen en indexeringen mogelijk te maken.Want nu is mijn Pensioenuitkeringen en AOW al heel lang te weinig om er op een redelijk goede manier van te kunnen leven.Denk er aan Landgenoten eens komt de dag dat ook U daar van moet rondkomen op uw oude dag.Dus Ga er voor. Sp bedankt voor het initiatief en PVV en Overige Partijen ga er voor en laat ons niet stikken.

  Antwoord
 5. Er staat Stichting Pensioenbehoud maar ik zie en lees alleen SP. Waar men o.a. over “pensioenroof” spreekt. Het mag allemaal , maar is wel erg eenzijdig en manipulatief.

  Uitgerekend gepensioneerden die buiten Nederland wonen kunnen natuurlijk weinig met zo’ n uitnodiging en zo’n bericht.

  Een inhoudelijke discussie voor en binnen onze doelgroep zou ik bepaald toejuichen en ondersteunen. Ik lees er af en aan over maar het blijft een beetje ver-van-bed.

  Antwoord
  • Helemaal met je eens Rudi. Ik snap dat VBNGB ons op de hoogte wil houden maar ik heb liever algemene informatie en niet alleen van 1 politieke partij , maar neutraal standpunt waar wij in buitenland ook op kunnen reageren Misschien is het handig om een webinar te organiseren VBNGB om ook ons in buitenland te kunnen uitleggen wat het inhoudelijk betekent. Wij zien geen Ned. News en op tv en radio.

   Antwoord
   • Elly Spillekom,

    Volgens mij kunnen jullie via internet ook NL TV en radio ontvangen. Radio via een internet radio maar ook via PC, laptop en smartphone en TV via NPO start, NPO plus en NL Ziet. Zie de web sites.

 6. Ik woon in Spanje, ben door het ziekenhuis naar een warmer klimaat verwezen (afhankeljk van aderlatingen). Dit bericht maakt me hartstikkebang…. mijn uitkering was al zo laag dat ik moest wennen aan dubbeltjes omdraaien, verder terug gaat gewoon niet. Nederland was altijd een sociaal land, het is griezelig zoals het verandert.
  Mijn pensioen begint over 3 maanden…

  Antwoord
 7. Geachte leden,

  Het bestuur valt niets te verwijten over de publicatie van de Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud. Sinds geruime tijd ben ik aangesloten bij deze club (een stichting kent geen leden) en ontvang regelmatig hun Nieuwsbrief. Een bijdrage van € 10,- aan de stichting is hun verzoek. Zaterdag 29 oktober j.l. ontving ik betreffende Nieuwsbrief. Ik heb deze brief zondag j.l. direct doorgestuurd naar de secretaris Roy Meinderts. Het bestuur heeft nog dezelfde dag betreffende Nieuwsbrief gepubliceerd.

  Wat mij wel verbaast is de stelling van het bestuur niet veel te kunnen met de materie. De VBNGB spaart kosten noch moeite inzake het inkomen van de leden inzake de inkomstenbelasting, het sociale verzekeringsstelsel, het zorgkostensysteem enz. De belangrijkste factor is het inkomen en de aantasting daarvan. Zonder inkomen zijn er ook geen problemen met bovengenoemde onderwerpen er valt dan immers niets te heffen of te innen.

  Ik veronderstel dat zeker 95% van onze leden pensionada’s zijn al dan niet gevlucht. Het is wel zeker een onderwerp (pensioen) en de aanslagen daar op, dat boven aan het lijstje zou moeten staan. Ik word altijd een beetje gallisch iedere keer te moeten lezen over de vergrijzing. Onze generatie (de z.g. baby boomers) en met name diegenen die in 1957 15 jaar werden hebben decennia zonder morren de lasten gedragen van de mensen die in 1957 en daarna 65 werden zonder dat deze geheel of gedeeltelijk hebben bijgedragen aan het AOW stelsel. Sterker nog in de jaren ’70 gaf het systeem zelfs een enorm overschot te zien dat kwistig werd weggemoffeld in andere pet projects. Het roven uit de bedrijfspensioenpotten toen de dekkingsgraad tot in de hemel reikte behoef ik niet nader toe te lichten. Nog niet zo lang geleden ging een mevrouw van de PvdA kamergroep zich sterk maken om alle pensioengelden maar in een Europees fonds te deponeren.

  Nederland telt op dit moment ruim 3,5 miljoen burgers boven de 65 jaar of 20% van de bevolking. Het aantal kiesgerechtigden is 13 miljoen. Zouden de 3,5 miljoen zich verenigen in een politieke partij dan zouden zij 40 zetels kunnen behalen. Voorwaar leuke getallen. Vergrijzing? Van mijn jaargang (1945) waren er 240.000 levend geborenen. 65 jaar later waren dat er 80.000 minder, emigratie en immigratie verrekend. Hoezo vergrijzing?

  Het opmerkelijke nu weer is dat bij voortduring derden over uw en mijn geld beschikken zonder de eigenaren (wij) hier ook maar bij te betrekken. Het roven uit de bedrijfspensioenfondsen (uw en mijn geld) en of de AOW kas is ordinaire diefstal en zou strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Stelt u zich eens voor dat een directie van een spaarbank als beheerder van uw spaargeld ongelimiteerd en gesanctioneerd in uw spaarvarken mag graaien.

  Het lijkt mij derhalve nuttig als vereniging een blok te vormen en dit onderwerp op de agenda te plaatsen. Tevens raad ik aan u te melden bij de Stichting Pensioenbehoud. Zie hun web site. Kennelijk heeft alleen de SP zich opgeworpen onze belangen aan te kaarten. Nu ben ik geen aanhanger van het socialistische gedachtegoed echter het is wel opmerkelijk dat zij iedere keer zaken als belastingen, toeslagen enz. op de agenda zetten.

  Steeds tot bijkomende inlichtingen bereid.

  M vr gr,

  Dick van den Bergh
  Gevenich Rheinland-Pfalz
  BRD

  Antwoord
  • Ik ben het volledig eens met deze opmerking. Ik vind het niet indexeren van de pensioenen regelrechte diefstal van de overheid. Ik betreur het echter ook dat de pensioenfondsen geen gemeenschappelijk standpunt hebben ingenomen tegen deze diefstal. In ieder geval heb ik hierover niets gelezen.

   Antwoord
   • Dr. Wim Harkx,

    Een klein misverstand rechtzetten. Niet de overheid bepaalt de hoogte van de periodieke uitbetalingen van pensioenen met uitzondering van de AOW. Pensioen bestaat meestal uit 3 componenten. Het AOW deel, de z.g. AOW franchise, verplicht voor iedere ingezetene, een niet verplicht deel (tenzij opgenomen in CAO voorwaarden of verplicht gesteld in de arbeidsovereenkomst, aanvullend bedrijfspensioen. Dit deel kent een bovengrens en indien u dan nog pecunia onder de matras hebt liggen, een eigen uitgenomen pensioenfonds, het z.g. B pensioen. Met uitzondering van de grote fondsen zoals het ABP, het eigen fonds voor de witte jassen, de metaal boys enz. zijn vrijwel alle fondsen ondergebracht bij commerciële instellingen zoals banken en verzekeraars. De fondsen dienen strikt gescheiden te blijven van de andere ondernemingsactiviteiten zodat wanneer een bank omvalt (gebeurt maar al te vaak) of verzekeraar (gebeurt maar al te vaak) uw ingelegd geld niet weg is. De grote angst bij velen (onder wie ik) is met de nieuwe wet in no time grote niets ontziende internationaal opererende investeerders de hele pensioenmarkt in Nederland over gaan nemen (1.500+ miljard) en de fondsen gesanctioneerd gaan plunderen middels winstmaximalisatie, kosten, bonussen enz. allemaal ten koste van ons de inleggers /pensioengerechtigden. Wij als pensioengerechtigden hebben geen enkele zeggenschap in de materie terwijl de deposito’s wettelijk ons eigendom is. Een van de grootste hiaten in huidige en nieuwe wetgeving. Waarom de vier coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, CU) maar blijven drammen de zaak er door te drukken laat zich raden. Straks een zaak voor “Follow the Money”. Dat wordt dan wetenschap echter een groot deel van uw en mijn geld is dan al verdwenen krek eender de plundering van de miljarden een jaar of twintig geleden toen de dekkingsgraad van de fondsen ver voorbij de hemelen was gestegen. De politici doen dan of hun neus bloed, hebben er geen herinnering meer aan en zijn strafrechtelijk niet te vervolgen, immers het is op democratische wijze bij meerderheid besloten de rooftocht in gang te zetten. Krek eender de nutsbedrijven die zo nodig geprivatiseerd moesten worden en in buitenlandse handen “moesten” komen waardoor wij nu het gelag betalen. De wereld bulkt van de grondstoffen voor het opwekken van energie. In Duitsland ligt nog voor 280 miljard ton aan bruinkool zo voor het opscheppen. De olieboeren maffia draait de kraan dicht. Kern energie mag niet van ban de bom Gutmenschen, de aardgasvelden zijn voor nog geen 1% aangesproken en de prijzen schieten ver voorbij mars. U mag het zeggen.

  • De reden waarom de VBNGB niet actief is op dit gebied is drieledig.
   Het pensioenstelsel is een gecompliceerd onderwerp waarover bij onze vereniging geen specifieke kennis is.
   Het onderwerp betreft niet uitsluitend emigranten (de laatste B in onze naam) en er zijn in Nederland erg veel belangenorganisaties die zich op dit onderwerp hebben gespecialiseerd.
   Vergeleken met de duizenden leden van deze organisaties kunnen wij met ons bescheiden ledental geen “blok” vormen.
   Wie zich zorgen maakt over de plannen m.b.t. het nieuwe pensioenstelsel doet er goed aan zich aan te sluiten bij één of meer van de genoemde belangenorganisaties voor gepensioneerden.

   Roy Meijnderts,
   Namens het bestuur van de VBNGB.

   Antwoord
   • Het onderwerp is niet gecompliceerd. Het pensioenstelsel is (man made) onnodig gecompliceerd gemaakt. Het is een kwestie van optellen en aftrekken en goed beheer voeren en secure administratie. De grote makke zit hem in het feit dat niet de pensioengerechtigden, de inleggers de zaken bepalen maar buitenstaanders ofschoon meestal ook zij pensioenpremie inleggers zijn. Het is toch van de gekke dat nu weer met de aanpassingen een en ander bekokstoofd is door werkgevers en vakbonden in plaats van een orgaan met door pensioengerechtigden gekozen leden. Een begrijpelijke jaarlijkse status per verzekerde ontbreekt nog steeds. Er wordt wel een stuk geproduceerd waarin een bloot bedrag is genoemd maar niet hoe men daartoe gekomen is. Inzichtelijke en controleerbare verantwoording is nog steeds niet bestaand. Ook ontbreekt het nog steeds aan de mogelijkheid om bij te mogen storten op de AOW rekening zoals bijv. in de VS met de 401 regeling. Dat dit wordt afgehouden zal wel door de invloed van de verzekeringsmaatschappijen komen die een pensioenproduct verkopen. Gelet op de recente beraadslagingen van de 2e Kamer weigert de overheid bij herhaling inzicht te geven en verantwoording af te leggen inzake financiële zaken. Men betaalt liever miljarden (van ons geld) aan dwangsommen dan rekening en verantwoording af te leggen zoals door de rechter opgelegd.

   • Zoals altijd worden we belazerd door werkgevers maar door de vakbonden en politieke partijen. Aan het eind van de rit is het als gewoonlijk ? Ja wij betalen de rekening en we worden geknipt en geschoren wees daar maar zeker van.

 8. Ik heb gebruik gemaakt van de link waarmee je een opgestelde e-mail aan veel, maar niet alle leden van de Tweede Kamer (heb aangevuld met enkele ontbrekenden) kunt sturen en daaraan als kop toegevoegd: “Nieuwe pensioenwet: bezint eer ge begint want beter en gemakkelijker zal het niet zijn of worden voor huidig en toekomstig gepensioneerden. Kijk naar en leer van de historie van de Zorgverzekeringswet” waarop een lid van de VVD liet weten dat de strekking van mijn bericht duidelijk was.

  Antwoord
 9. Beste Mensen 1 ding is 100% zeker, we worden weer eens uitgekleed net C&A gekleed er in en naakt er uit. Op de valreep horen we iets??????? over het nieuwe pensioenstelsel.Wel erg laat he. Maar ja je moet slapende honden ook niet te vroeg waker maken.Zo als het altijd gaat ? Wie zijn de dupe er van en wie betalen uit eindelijk het gelach? Juist, Wij.Dat staat als een paal boven water.

  Antwoord
  • Wie het gevolgd had zou al jaren geleden de contouren van het nieuwe pensioenstelsel gezien hebben. Er is veel over geschreven in voorbereiding op het zgn. Pensioenakkoord, en daarna in voorbereiding op de nieuwe Pensioenwet.
   Ook deze site heeft er op diverse draden aandacht aan besteed. Dus is het geen volkomen verrassing. De nieuwe Pensioenwet heeft als randvoorwaarde dat men er niet al te zeer in rechten op achteruit gaat. Dus dat dat üitkleden “100% zeker is” lijkt me sterk overdreven.

   Antwoord
   • Beste Jan,

    Heb je het debat van Pieter Omtzigt gevolgd en gezien? Merkwaardige opmerking “we gaan er niet al te zeer in rechten op achteruit”. Welke rechten? Die hebben de pensionada’s nu al helemaal niet en van enige rechten of zeggenschap en of verantwoording afleggen aan de pensioengerechtigden was en is al helemaal geen sprake. Dus achteruit gaan op niks is al niks. Waarom zouden wij ook maar enigszins ergens op achteruit moeten? Jouw commentaar wekt de indruk wel met de nieuwe wet eens te zijn. Het wordt de grootste uitverkoop ooit. De grote buitenlandse investeerders slijpen nu al de messen. De zaken gaan door deze lieden opportunisten helemaal leeg geplunderd worden. Zie de verkwanseling van de nutsbedrijven. De opstellers van de wet zien door de bomen van het bos de bomen zelf al helemaal niet meer.

 10. Beste Hr de Voogd :
  Het is niet “lijkt me sterk overdreven” maar dichter bij de waarheid dan enige andere opinie die de overheid verdedigd.
  De nieuwe “Pensioenwet” is één grote zwendel, waarvan vele aspecten in deze fora al vele malen naar voren zijn gekomen.

  Die wet is niet te verdedigen.

  De enig goede opmerking daarover komt van een pensioenspecialiste die stelt dat de juiste manier van werken er uit bestaat dat de oude pensioenfondsen te laten voortbestaan en tegelijkertijd het nieuwe fondsenstelsel van het begin aan opnieuw op te bouwen (mevr. Agnes Joseph van ACHMEA) .
  Als die nieuwe regels dan al beter zouden zijn.

  Een goed voorbeeld hiervan is dat al zo’n 20+ jaar gekleden een middelgroot bedrijfs pensioenfonds in NL al besloten heeft dit te doen.
  Er bestaan daar nu 2 regelingen.
  Eén voor ingegane pensioenen (Defined Benefit, DB, 70% laatste salaris etc.).
  Een tweede voor opbouwende pensioenen (Defined Contribution, DC) waarbij het privé pensioenpot principe wordt gehanteerd de bijdragen vast staan maar de uitkeringen niet.

  Die 2 regelingen bestaan dus naast elkaar, zonder elkaar te bijten.
  Daar kan de regering les uit trekken, daar kan de regering mee aan de slag, zonder de huidige 1500 Miljard in de waagschaal te stellen met alle “ongelukjes” van dien, met alle voorzienbare rampen van dien.

  En dan zonder latere excuses van de politici nadat het is misgegaan (dat had ik niet kunnen voorzien, het is te ingewikkeld)
  Was er dan vanaf gebleven, partij-ideoloog.
  En had een nieuw pensioenstelsel bedacht dat langzaam maar zeker in werking zou treden en waarvan de “kinderziektes” op tijd kunnen worden gerepareerd voor dat er echte ongelukken gebeuren.

  “Zonder dat men er al te zeer op achteruit gaat” is een valse dooddoener om kritiek de mond te snoeren.
  En dat is niet overdreven.

  Antwoord
  • Twee regelingen naast elkaar in een pensioenfonds laten bestaan drijft de uitvoeringskosten nog verder op. Die zijn nu al tamelijk hoog met één collectief stelsel. Terecht maakt het kabinet daartegen bezwaar.

   Antwoord
   • De 2 systemen (DB & DC) floreren.
    De dekkingsgraad van dit pensioenfonds : 149,5 %.
    Het pensioenfonds koopt/verkoopt als 1 fonds naar behoefte.
    Extra kosten n.v.t.

  • gewoon afwachten dan zien we het van zelf en nogmaals dat gedeeltelijk uitkleden is al enkele malen gebeurd. Door het jatten ( stelen van ons pensioengeld uit de Pensioenpot.Hans Carstens heeft helmaal gelijk met zijn commentaar. Roerend met hem eens. Je kunt de Pensioen wet beter de belazerd wet noemen.

   Antwoord
 11. zie hier een oproep van pensioenvoldoen die aan een massaclaim werkt ivm gemiste indexatie:

  https://pensioenvoldoen.nl/

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.