Selecteer een pagina

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiser tegen het besluit dat eiser verdragsgerechtigd is op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bron: De Rechtspraak

Eiser ontvangt pensioen op basis van de Algemene ouderdomswet (AOW). Op 11 december 2020 ontvangt verweerder van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een aanmeldbericht vanwege de verhuizing van eiser naar Portugal. Daarop volgt het primaire besluit van verweerder.

In bezwaar heeft verweerder nader onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat OHRA, de zorgverzekeraar van eiser, hem van februari 2020 tot februari 2021 heeft aangemerkt als backpacker. Zodoende kon eiser een jaar lang met behoud van zijn zorgverzekering naar het buitenland. Na ommekomst van dat jaar heeft de OHRA de SVB verzocht om een Wet langdurige zorg (Wlz)-verklaring met betrekking tot eiser. Eiser heeft niet meegewerkt aan het in dat verband noodzakelijke onderzoek van de SVB. Als gevolg daarvan het de SVB deze verklaring niet afgegeven. Op basis van deze gegevens in samenhang met het feit dat eiser in de Basisregistratie Personen (BRP) eiser vermeld staat als woonachtig in Portugal en de melding van eiser aan de SVB dat hij in Portugal verblijft, is verweerder in het bestreden besluit bij zijn standpunt gebleven dat eiser verdragsgerechtigd is.

Klik hier om de gehele uitspraak te lezen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.