Selecteer een pagina

Algemene Ledenvergadering 2024

Las Tricias, 5 maart 2024 Geacht VBNGB lid, Hieronder vindt u de jaarstukken voor de (elektronisch) te houden Algemene Leden Vergadering (ALV) 2024. Deze bestaan uit: Uitnodiging ALV 2024 Agenda ALV 2024 Notulen ALV 2024 Jaarverslag 2023 (met financieel jaarverslag 2023, akkoordverklaringen kascommissie) Concept huishoudelijk reglement met bijlage 1 (Handboek Goed Bestuur) en bijlage 2…

Deze pagina is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden van de VBNGB

Een deel van deze website is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Het bij elkaar brengen van relevante informatie kost inspanningen en geld. Zo ook deze website en het onderhouden er van. Een deel van de website houden wij vrij toegankelijk. Hier leest u wat vrij is en wat niet, en waarom.
Als u al lid bent kunt u hieronder inloggen. Bent u nog geen lid? Dan nodigen wij u uit om lid te worden, door het aanmeldformulier in te vullen.

2 Reacties

 1. Geacht bestuur:

  Ondanks verhuizen naar andere EU landen blijven Nederlanders in feite nog steeds met een navelstreng verbonden aan het koninkrijk. Niet alleen fiscaal maar bovenal op ingewikkelde wijze met de verzekering tegen medische en verpleegkosten. Ik lees dat over de afgelopen jaren vele leden en zeer waarschijnlijk ook niet leden rechtsprocedures hebben moeten aanleggen inzake belasting- en of zorgverzekeringszaken. Nederlanders wonend in een ander EU land of daarbuiten worden daarmee opzettelijk en verwijtbaar op achterstand gezet voor wat betreft te voeren rechtsprocedures. Rechtsbijstandverzekeringen sluiten procesvoering en rechtsbijstand in andere landen uit en de zittingen worden in Nederland gehouden. Om het makkelijk te maken bijv. bij de arrondissementsrechtbank Zeeland of Den Haag (CAK). Leden en ook niet leden hebben zelfs vanuit aangrenzende landen al een flinke reis te maken plus worden dan geconfronteerd met hotelkosten om over reizen vanuit Griekenland en Spanje nog maar te zwijgen. Er is hier dus duidelijk sprake van rechtsongelijkheid voor wat de vereiste procedure betreft. Wijzelf zijn betrokken bij een procedure tegen het CAK waarvan het laatste bericht van de Rechtbank Den Haag nu al weer vijf maanden geleden is. Is dit een onderwerp van discussie bijv. voor de komende vergadering en wat hier eventueel aan te doen is. Is er misschien een overzicht van de afgelopen tien jaar waarbij leden betrokken zijn bij rechtsprocedures. Ik kom hier onder meer op aangezien wij dit jaar betrokken zijn bij de aanvraag voor een nieuw paspoort. Het vergt 800 km (onnodig) heen en weer rijden naar een z.g. grensgemeente (Venlo), hotelkosten, diner + de kosten van een paspoort. Van een van de medewerkers van het hotel met Italiaanse nationaliteit hoorden wij dat het consulaat in Amsterdam een treinkaartje opstuurt en voor een ID kaart € 5,- in rekening wordt gebracht. Zou men het paspoort nog dezelfde dag kunnen verkrijgen dan zouden wij er nog vrede mee kunnen hebben echter dit is ridicuul. Om een of andere reden wenst de koning geen afscheid te willen nemen van zijn onderdanen wanneer deze verhuizen naar een ander land en wil willens en wetens dat de onderdanen verbonden blijven met een navelstreng op fiscaal en verzekeringsgebied en blijft daarmee hopen onnodig werk en kosten veroorzaken. De procedures zijn veelal het gevolg van fouten, misslagen, verkeerde of eigen interpretatie van de wetgeving of verdragen door betrokken instanties en kunnen dan ook betrokkenen niet worden tegengeworpen. De vergoeding van (lange) afstandskosten blijven uit.

  Gaarne uw zienswijze en invoegen als ingekomen stuk.

  Antwoord
  • De genoemde voorbeelden zullen voor veel leden herkenbaar zijn. De VBNGB probeert met de inbreng van leden en niet leden op verschillende manieren en bij verschillende instellingen te bij te dragen aan een betere situatie voor emigranten en zal hiermee doorgaan binnen en buiten Nederland. Daarbij staat altijd de deur open voor de leden en ook niet leden om hun ervaringen te delen evenals suggesties en verzoeken om die te veraangenamen. Dat geldt ook voor het onder de aandacht brengen van individuele geschillen en juridische procedures van leden.
   Het verzamelen van gegevens over aantallen rechtszaken vanuit het buitenland komt ons echter niet erg zinvol voor. Procedures tegen de staat komen ook in Nederland voor en dat men vanuit het buitenland reiskosten maakt, zullen de autoriteiten als een logisch gevolg van het emigreren kwalificeren. Daarnaast bestaat bij het bestuursrechtelijk procesrecht geen verplichte procesvertegenwoordiging; je hoeft als partij dus niet te verschijnen. Als het rechtsprekende college verschijning noodzakelijk vindt, volgt een oproeping en worden de reiskosten vergoed.
   Het is waar dat Nederland een fiscale en verzekeringsband blijft houden met emigranten. De oorzaak is echter verschillend. Pensioenen worden in Nederland met belastingvoordeel opgebouwd. Vandaar dat Nederland ernaar streeft in belastingverdragen het belastingheffingsrecht te verkrijgen. Dat het toekennen van belastingvoordelen hier geen deel van uitmaken is natuurlijk inconsequent en laakbaar. De ziektekostenverzekering via het EU-verdrag is tot stand gekomen doordat een land als Spanje weigerde grote aantallen gepensioneerden uit noordelijke landen op te nemen. Deze hadden in hun werkzame periode niet bijgedragen aan de sociale zekerheid en zouden daar in hun “dure” periode grootschalig gebruik van maken. Om die reden is in de jaren 70 de betreffende EEG-verordening als vangnet tot stand gekomen. Een vrije keuze naar verdragsrecht en enige vorm van verzekering in het woonland was natuurlijk eleganter geweest, maar het heeft niet zo mogen zijn. Verzekering via het verdragsrecht is voor velen verplicht. Onze voorganger, de Stichting Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, heeft uitvoerig hierover geprocedeerd en verloren. Het heeft geen zin, hier nog eens verzet tegen aan te tekenen.
   De perikelen rond het aanvragen van een paspoort zijn algemeen bekend en alle belangenbehartigers van emigranten hebben hier aandacht aan gegeven. Soms kan men beter terecht bij een ambassade of consulaat in een aangrenzend land dan bij de ambassade in het woonland of Nederland, in enkele landen zijn er mobiele teams. Nederland Wereldwijd geeft hier nadere informatie over.
   Emigreren geeft voor- en nadelen. Tegenover de genoemde nadelen kan het zomaar voorkomen dat uw huis, auto of boodschappenmandje in het woonland goedkoper is dan in Nederland. Aspirant-emigranten doen er goed aan, zich de voor en tegens te realiseren voordat zij de beslissing nemen te emigreren en emigranten kunnen ook nog besluiten te remigreren.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.