Selecteer een pagina

Nieuw protocol voor belastingverdrag met Denemarken

Pensioenartikelen in gewijzigd verdrag met Denemarken (gewijzigd bij Protocol 09-05-2018): http://wetten.overheid.nl/BWBV0001313/1998-03-06#Verdrag_2 Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en sociale-zekerheidsuitkeringen Onverminderd de bepalingen van artikel 19, tweede...

Nederland wijzigt belastingverdrag met Denemarken

Nieuwsbericht  van de rijksoverheid| 09-05-2018 | 14:43 Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Denemarken ondertekend. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de toewijzing van het heffingsrecht over pensioenen. Ook zijn...