Selecteer een pagina

Website VBNGB – deels open en deels afgesloten

In het voorjaar van 2018 is een deel van de VBNGB website uiteindelijk afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Tot die tijd was de gehele site voor een ieder vrij toegankelijk. Dat betekende dat de leden in zekere zin als “sponsor” optraden voor niet-leden. Hoezeer het vanuit een oogpunt van kennisdelen en solidariteit zeker wenselijk is om relevante informatie “gratis” ter beschikking te stellen, ontstond meer en meer het idee dat daarin ook een zekere tweezijdigheid gevraagd mag worden. In economische termen zijn niet-leden die onze site bezoeken en hun voordeel doen met onze informatieverstrekking en expertise “free riders”.

Het overgrote deel van de gepensioneerde Nederlanders die buiten Nederland wonen is geen lid van de VBNGB. Zij profiteren – direct of indirect, in het verleden dan wel in de toekomst – wel van haar inspanningen. Hoe meer leden des te meer forum en des te meer kracht. Op de site staat een aantal eigen bijdragen aan relevante onderwerpen en discussies. Alleen die al zijn het volgens ons waard om met de ledenbijdrage (van € 50 per jaar) in stand te houden en te versterken. Datzelfde geldt voor het houden van een kritische vinger aan de pols van de Nederlandse overheid.

Op afgesloten pagina’s verschijnt een bericht van die strekking, met een uitnodiging aan u om lid te worden.

Bij het afsluiten van de site gelden de volgende uitgangspunten:

 • Overzichtspagina’s met vermeldingen dan wel doorverwijzingen/lijstjes met hyperlinks staan zoveel mogelijk open.
 • Algemene informatie, die van elders op deze site wordt “binnengehaald” staat ook in beginsel open.
 • Eigen teksten met relevante informatie voor onze doelgroep zijn in beginsel alleen voor leden, en staan dus op afgesloten pagina’s.
 • De meeste van onze Nieuwsberichten zijn voor een ieder toegankelijk (service!), maar wij kunnen nieuwsberichten ook afsluiten, zodanig dat ze “alleen voor leden” toegankelijk zijn. Dat kan dus van bericht tot bericht verschillen. Mogelijk sluiten we in de toekomst al onze Nieuwsberichten af, en maken ze alleen voor leden.
 • Onze Stellingen van de maand op de Home pagina blijven (voorlopig?) ook open staan voor een ieder.
 • De informatie in het boven menu gaat over de VBNGB en over de website, en is dus voor een ieder toegankelijk (open). Uitzondering is onder VBNGB de pagina over Vergaderingen. Ook hier: indexpagina staat open, vervolgpagina’s zijn afgesloten.
 • Nieuw en nieuws op de site staat voor iedereen open. Opdat u kunt beoordelen of de site voor u van nut is.
 • Van de Algemene dossiers is de eerste pagina steeds voor een ieder toegankelijk (open) en zijn onderliggende pagina’s deels afgesloten, afhankelijk van of het “VBNGB eigen” informatie betreft (afgesloten) dan wel algemene informatie van derden (open).
 • Datzelfde geldt voor de Landeninformatie.
 • De Columns van Jan de Voogd zijn afgesloten. De overzichtspagina staat wel open, zodat u kunt zien over welke onderwerpen er – tamelijk diepgravende – analyses van Jan beschikbaar zijn, en opdat u kunt beoordelen of u daar in geïnteresseerd bent. . De pdf-versies staan onderaan de betreffende Column, en zijn in eerste instantie dus ook alleen voor leden toegankelijk.
 • De Oproepen van de VBNGB staan open, omdat wij mogelijk ook geïnteresseerd zijn in relevante informatie van niet-leden.
 • Bestuursmededelingen zijn er in beginsel alleen voor leden. Uitzondering zijn de mededelingen waarmee het Bestuur een ruimere doelgroep wil bereiken.
 • De Factsheets staan open. Dat zijn VBNGB standpunten voor leden, maar zeker ook voor derden.
 • Nieuwsbrieven zijn alleen beschikbaar voor leden.
 • Nuttige websites staat open (is algemeen toegankelijke informatie).
 • Ons Gastenboek staat open voor een ieder. Discussies willen we zeker niet beperken tot onze leden, maar tot de gehele doelgroep van maar liefst ruim 86.000 verdragsgerechtigden in de EU (plus de gepensioneerde Nederlanders die buiten Nederland wonen en niet verdragsgerechtigd zijn!!).
 • Het Nieuwsberichtenarchief staat open.

 

6 Reacties

 1. O.K.

  Antwoord
 2. Dit vind ik een goede zaak en goed idee.

  Antwoord
 3. Goede zaak, geen zwartrijders meer.

  Antwoord
 4. Jammer, Jammer, jammer. Wij hadden graag lid geworden als de vereniging zijn kennis en expertise voor ons had willen inzetten. Wij hadden de vereniging dan ook goed kunnen helpen. Wij zijn namelijk zelf een rechtzaak gestart tegen de belastingdienst over de invoering van IB2001 art 7.8 en de kwalificerend buitenlands plichtige regeling. 5 April dient onze zaak en we voeren zelf de hele verdediging. Wij hopen met deze rechtzaak een uitspraak te krijgen die nog meer gepensioneerde kan helpen. Gepensioneerde die in de problemen zijn gekomen omdat ze eerder de keuzeregeling hadden en als binnenlands belastingplichte werden behandeld, maar in de nieuwe regeling niet kwalificeren. Ons gehele inkomen komt uit Nederland en toch kunnen wij niet kwalificeren.
  Wij zijn dus geen lid geworden omdat de verenging stelde dat ik eerst moest betalen, dan zouden ze kijken of ze ons zouden helpen. Zoals eerder gezegd heel jammer.
  Mijn man en ik hopen 5 april op een gunstige uitspraak van de rechter. Als dat zo is zal ik het hoe dan ook delen met de vereniging.

  Antwoord
  • Geachte mevr. Leenderts, Beste Tosca,

   Allereerst dank voor uw betrokken reactie. Het zou goed zijn wanneer u inderdaad lid zou worden om mede gebruik te kunnen maken van de kennis en expertise van de VBNGB. Wij zien keer op keer dat velen onze site bezoeken en ons vragen stellen. Dat kan en mag allemaal, maar wij begrijpen niet goed dat zovelen van mening zijn dat de kosten daarvan wel door anderen gedragen mogen worden. Want dat gebeurt nu al een tijdje. Euro 50 is geen wereldbedrag. Van de 86.000 verdragsgerechtigden (en andere gepensioneerde Nederlanders die buiten NL wonen!) zouden er wel wat meer lid mogen worden van de VBNGB!

   Voor elke vereniging, stichting of andere belangenvertegenwoordiger zal gelden dat zij er in beginsel alleen is voor haar leden of abonnees.

   “Gratis” bestaat niet. Wij zien dagelijks dat er behoorlijk gebruik wordt gemaakt van de informatie op onze website. Wij krijgen ook dagelijks vragen van leden en niet-leden. Wij reageren daar zo goed mogelijk op. Uw stelling dat de VBNGB eerst voor u op moet treden en dat u dan wilt bezien of u lid wordt kunnen we maar slecht volgen. Voor ons is dat echt de omgekeerde wereld.

   Wij stellen het overigens op prijs als u ons blijft informeren over uw ervaringen. En geven u in overweging om toch gewoon lid te worden. In een persoonlijke reactie/mail heb ik u nog iets mee verteld over uw (en mijn) concrete situatie.

   Antwoord
 5. Als een van de “buitenlandse leden” ben ik het volledig eens met de standpuntiname van de VBNGB. Het zou beter zijn als we alle krachten bundelen en daardoor ook meer gewicht in de schaal kunnen leggen. Eenheid maakt macht!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.