Selecteer een pagina

Pensioen in België

Op deze pagina vindt u alle VBNGB informatie over het onderwerp AOW en België. Er is een reactieveld onderaan de pagina. Alle VBNGB berichten  over het onderwerp staan daar weer onder.

In het januari nummer van 2017 van het tijdschrift Fiscaal upto Date bespreekt de Belgische advocate Chantal Hendrickx van het kantoor Vandendijk & Partners te Brussel de stand van zaken van het fiscaal regime van AOW in België na bijna 10 jaar rechtspraak (2007-2016).

Het gaat in België al lange tijd, en in een aantal procedures, over de vraag in hoeverre een Nederlandse AOW heeft te gelden als een “pensioen” in de zin van de Belgische WIB 1992 (art. 34 par. 1 sub 1). Cruciaal punt is dat een Nederlandse AOW ook wordt opgebouwd zonder enige beroepswerkzaamheid. En dan heet dat in België geen pensioen.

In de Belgische jurisprudentie sinds 2007  is de gedachte ontwikkeld dat je in elk individueel geval moet kijken of er al dan niet beroepswerkzaamheid heeft plaatsgevonden. Dat wordt ook wel de in concreto-benadering genoemd. Is het antwoord: “ja”, dan geldt het als pensioen en wordt in België belast. Is het antwoord: “nee”, dan niet.

Het al dan niet aanwezig zijn van een ‘rechtstreeks of onrechtstreekse band met een beroepswerkzaamheid’ is een concrete vraag. Deze vraag moet in elk individueel dossier in concreto beantwoord worden.

Bij een Belgisch wettelijk pensioen is het duidelijk dat er een rechtstreeks of onrechtstreekse band met een beroepswerkzaamheid is, aangezien het Belgisch wettelijk pensioen wordt vastgesteld op grond van het aantal gewerkte jaren en het verdiende salarís (met plafond).

Bij een AOW is de concrete vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden. Er zijn immers verschillende manieren om AOW op te bouwen.

De AOW opbouw gebeurt in Nederland vanaf 15 jaar. Het is duidelijk dat er dan nog geen “beroepswerkzaamheid” is. Ook wanneer een geëmigreerde Nederlander vrijwillig AOW-premie betaalt ontbreekt zo’n band. Het lijkt er op dat de Belgische belastingdienst heel kritisch staat tegenover de niet-belastbare stukken AOW, namelijk of er een ‘rechtstreeks of onrechtstreekse band met een beroepswerkzaamheid’ bestaat.

In de volgende beeldfragmenten uit 2016 bespreekt Chantal Hendrickx een aantal aspecten van de fiscale beoordeling in  België van de Nederlandse AOW voor Nederbelgen. Kijk en luister zelf.

Over de fiscale behandeling van AOW-uitkering in België bestaat al geruime tijd ophef. Waar draait de discussie over?

Is er een evolutie merkbaar in de Belgische AOW-rechtspraak sinds het ophefmakend arrest van 27 november 2007 van het Hof van Beroep te Antwerpen?

Voor meer informatie ga naar http://www.nbu.be/index.php/seminars/ en voor contact met Chantal Hendrickx naar https://www.linkedin.com/in/chantal-hendrickx-96b4915/?originalSubdomain=be

Heeft u aanvullende informatie over dit onderwerp? Gebruik gerust het reactieveld hieronder.

12 Reacties

 1. Geachte lezer. Ik ben als Belgisch onderdaan werkzaam geweest in Nederland, mijn echtgenote (eveneens Belgische) heeft niet gewerkt in Nederland. Wij hebben dus beiden AOW opgebouwd. Mijn echtgenote heeft een aantal jaren vrijwillige premie betaald om meer AOW te verkrijgen omdat wij pas vanaf 1963 naar Nederland zijn gaan wonen. Over de periode vanaf 15 jaar tot 22 jaar hebben we beiden niet in NL verbleven dus wordt er 2% per jaar op onze AOW gekort.

  We zijn naar België verhuisd in 1999 en ik werd als overtollig doorbetaald tot aan mijn pensioen. Sinds 2004 heb ik AOW vanwege mijn 65ste jaar. In verband met het feit dat mijn echtgenote nooit gewerkt heeft verzoek ik u mij mee te delen welke stappen ik moet ondernemen ten aanzien van mijn echtgenote zodat zij geen belastingen over die AOW moet betalen.

  Ik heb wel jaren geleden van de Belastingdienst in België gedaan gekregen dat wij beiden de premie Zorgverzekering mochten aftrekken van de Belastingen. Heeft dat gevolgen voor het feit dat wij actie zouden ondernemen ? Dank

  Antwoord
 2. M Sullot Felix vandaag 28 oktober 2020
  Ik heb bij mijn ouders gewoond in België .
  Als Nederlandse krijg ik mijn AOW in Nederland waar ik ook woon, maar ik mis 2 jaar van mijn werken in Nederland. Er wordt mij 4% AOW ingehouden. Ik woonde in die tijd in België. Mijn vraag is: heb ik recht op een aanvulling van AOW uit België. Ik heb niet gewerkt in België. Hoop op een tegenbericht. Groetjes

  Antwoord
 3. Goedemiddag,

  Ik heb recht op AOW op mijn 66 jaar en 4 maanden.
  Nu word ik 6 % gekort omdat ik vanaf mijn 8 jaar tot mijn 19 jaar, samen met mijn ouders woonachtig was in België.
  Ik heb niet gewerkt in België, heb ik dan toch recht op een pensioen uit België?

  Antwoord
  • Dat hangt van uw pensioenopbouw in België af. Die is in principe gebaseerd op werken in België. Als u dat tot uw 19de niet gedaan hebt , zult u geen pensioen opgebouwd hebben. Zou u dat wel gedaan hebben dan kunnen anti-cumulatiebepalingen uit Vo883/2004 misschien nog een rol spelen.

   Antwoord
 4. Ik heb een vraag m.b.t. mijn vader hij heeft ongeveer 4 jaar gewerkt in België rond zijn 19de en met zijn ouders is hij weer terug gekomen naar Nederland heeft 45 jaar in Nederland gewerkt en is 2% gekort op zijn AOW. Kan hij deze aanvulling via België aangevuld krijgen.

  Antwoord
 5. Beste

  Ik ben een Nederlandse en ben op mijn 23ste naar België verhuisd. Heb 5 volle jaren gewerkt vanaf mijn 18de (1998 tm 2003). Tellen mijn 5 gewerkte jaren mee in België en heb ik in die 5 jaar tijd nog iets van pensioen opgebouwd in NL?. Zo ja, wat kan ik doen, om dat hier rechtsgeldig te maken in Belgie? Niet zodat ik tot mijn 70ste moet werken 😉 Bedankt

  Antwoord
  • Werken in Nederland leidt tot Nederlandse AOW-verzkering, werken in Belgie tot Belgische pensioenverzekering (als u aan de voorwaarden tot toelating vande belgische verzkering voorts voldeed). U meldt niet waar u die 5 jaren werkte.

   Antwoord
 6. Hallo ik ben 70 jaar Nederlandse en woon sinds1994 in België heb een jaar gewerkt in België en in Nederland een aantal jaren mogen ze dan in België belasting afhouden?

  Antwoord
 7. Dat hangt van uw inkomenssamenstelling af, en wordt bepaald vanuit het belastingverdrag. Nationaliteit is daarbij zelden van belang.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.