Selecteer een pagina

Onzekerheid over toekomst 90% inkomenseis bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

jan 25, 2016

Er worden vraagtekens geplaatst bij de huidige 90% inkomenseis bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Het is dan ook allerminst zeker dat deze regeling lang stand gaat houden.

Tot 2015 kon er in Nederland door buitenlands belastingplichtigen (met Nederlands inkomen) worden geopteerd om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. Hierdoor was het mogelijk om persoonlijke aftrekposten (bijvoorbeeld de hypotheekrente van de buitenlandse eigen woning en alimentatie) ten laste van het Nederlandse inkomen te brengen. U leest er hier meer over op onze VBNGB site.

Vraagtekens door de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad

De 90% inkomenseis komt voort uit een arrest van het Europese Hof van Justitie (Schumacker-arrest). In zijn op 15 januari 2016 gepubliceerde conclusie plaatst Advocaat-Generaal Niessen echter vraagtekens bij deze 90% inkomenseis. Hij is van mening dat latere arresten van het Europese Hof van Justitie (Commissie/Estland, Walentin, Meindl) toch twijfel wekken over de interpretatie van het Schumacker-arrest en de daaruit voortvloeiende 90% inkomenseis die in de Nederlandse wet is opgenomen. A-G Niessen heeft de Hoge Raad dan ook geadviseerd om hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van het verdere verloop van deze procedure.

Bron: RSM belastingadviseurs

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.