Selecteer een pagina

Deze pagina bevat verouderde informatie.

Vragen aan de Ambassadeur in Thailand – onderwerp inkomensverklaringen

nov 24, 2016

Op 21 november 2016 schreef dr Maarten Vasbinder (huisarts, médico familar e comunitario), contactpersoon a.i. van de VBNGB in Thailand, een open brief aan de Nederlandse Ambassadeur. Daarin onder andere de volgende passages:

Bij deze enkele overwegingen en vragen naar aanleiding van de maatregel dat de ambassade inkomens eisen gaat controleren en handtekeningen op inkomstenverklaringen via persoonlijk contact gaat legaliseren. Gedeeltelijk een begrijpelijke, gedeeltelijk misschien een enigszins ondoordachte maatregel.

Inmiddels zijn vele in Thailand wonende Nederlanders door de nieuwe maatregel in paniek geraakt. Dat kan en mag toch niet de bedoeling zijn.

Dan nu enkele vragen.

  1. Zijn deze maatregelen genomen op verzoek van Thailand, of is het een Nederlands initiatief?
  2. Hoe denkt de ambassade te controleren of inkomen, dat niet  uit Nederland komt, echt bestaat? Dat kan niet via de  Nederlandse belastingdienst. Zijn bankoverschrijvingen en/of  verklaringen van de uitbetalende instantie (waaronder  bedrijven) daartoe voldoende, of wordt er verwacht dat de  belastingdienst uit diverse landen gaat doen wat Nederland wil,  waarbij deze groep afhankelijk wordt van de medewerking van  andere landen, hetgeen zal leiden tot onzekerheid en willekeur?
  3. Vele Nederlanders hebben geen inkomen uit Nederland en  vallen, wat dat betreft, niet onder de Nederlandse wetgeving.
  4. Kan een verklaring, nu aangevraagd, nog in 2017  worden gebruikt? Meestal zijn die verklaringen 6 maanden  geldig. Zou dat niet een mooie manier zijn, om de mensen meer  tijd te geven, aan de nieuwe eisen te voldoen, of de zin en  onzin van de nieuwe maatregel nog eens onder de loep te  nemen? Zij die hun visum in januari moeten verlengen kunnen  ook al niet meer aan de drie maanden 800K deposito eis  voldoen. Ongetwijfeld zal Buitenlandse Zaken deze vraag  afschuiven op de immigratiedienst van Thailand, waarbij het de  verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar maatregelen  probeert te ontwijken.
  5. Is het niet mogelijk de handtekening te laten zetten bij de  sociale diensten, waar ook de in leven verklaring voor de AOW  wordt getekend en afgestempeld? Dat scheelt  duizenden mensen een overbodige en dure reis naar Bangkok.  Het moet toch mogelijk en heel simpel zijn, dat te coördineren  met de SVB. De maatregel treft juist de minst bedeelden van  de hier wonende landgenoten, die met hun AOW en  pensioentje juist kunnen voldoen aan de Thaise inkomens  eisen.
  6. Hoe denkt de ambassade 9.000 (schatting) Nederlanders per jaar, dat zijn er zo’n 30 per dag, te woord te kunnen  staan zonder daartoe extra personeel aan te stellen, waarvan  op zijn minst mag worden verwacht dat ze de Engelse taal en  beter de Nederlandse taal machtig zijn? Bestaat het gevaar  dat er wachttijden gaan ontstaan, waardoor vele mensen te laat zijn voor het verlengen van hun visum, hetgeen tot  forse boetes zal gaan leiden en misschien tot uitzetting?
  7. Is de Ambassade, (lees: Het ministerie van Buitenlandse Zaken) van mening dat het feit, dat bij de komende  parlementsverkiezingen per brief gestemd kan worden, de mogelijkheid tot fraude biedt en geeft het daar impliciet mee  te kennen, dat Het Ministerie van Binnenlandse Zaken daarmee  de democratische regels overtreedt?
  8. Wat is het nut van het legaliseren van een verklaring, waar  velen honderden kilometers voor moeten reizen, met als  onderschrift: “The Embassy of the Kingdom of the Netherlands accepts no responsibility for the contents of this document?”
  9. Van het Ministerie van Buitenlandse zaken is bekend, dat zij  maatregelen neemt, die toegepast moeten worden in alle Ambassades. Dit uit het oogpunt van efficiëntie. Juist dit Ministerie zou zich ervan bewust moeten zijn dat er grote verschillen bestaan tussen de landen op deze wereld en dat  een maatregel die in België fantastisch werkt in Thailand voor grote problemen kan zorgen.

Lees hier de hele open brief van Maarten Vasbinder van 21 november 2016 (in pdf formaat).

0 reacties