Selecteer een pagina

Belastbaarheid AOW in België: Nederland ziet af van belastingheffing, indien …

feb 24, 2018

Op 8 februari 2018 berichtten wij over het standpunt van de Belgische regering in het geschil met Nederland over de belastbaarheid van Nederlandse AOW in België. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die erop duiden dat het ontstane probleem van dubbele belastingheffing opgelost lijkt te worden.

Lees hier het Belgische persbericht van 23 februari 2018 in pdf formaat.

De Nederlandse Telegraaf (auteur Leon Brandsma) zet op 23 februari een andere kop boven het bericht, en wel: België bindt in bij dubbel belast pensioen Nederbelgen.

“Dat blijkt uit een kamerbrief die staatssecretaris van Financiën Snel op 23 februari 2018 verstuurde. Nederland zal geen belasting heffen over pensioenen die door België al genoeg belast, maar als de Belgen dat niet doen, komt de Belastingdienst om de hoek kijken. “In die gevallen zal België voorkoming van dubbele belasting verlenen”, schrijft Snel in zijn brief. Het lijkt er dus sterk op dat de Belgische fiscus pas op de plaats heeft gemaakt om een dubbele heffing te voorkomen.” Lees verder in De Telegraaf.

Lees hier de berichtgeving in Het Laatste Nieuws (B):

Er is een oplossing gevonden voor mensen in België die een Nederlands pensioen krijgen dat dubbel wordt belast. Nederland gaat geen belasting meer heffen over dergelijke pensioenen als België het pensioen al voldoende belast.

Als dat niet het geval is, kan Nederland alsnog gaan heffen. België zal dan dubbele belasting voorkomen, meldt staatssecretaris Menno Snel.

Lees hier de kamerbrief van de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën Menno Snel van 23 februari 2018 over de afspraak tussen Nederland en België inzake de pensioenproblematiek (in pdf formaat).

Lees hier Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt vragen over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België, Taxence 7 maart 2018.

Lees hier de officiële tekst van het Pensioenakkoord tussen Nederland en België, ondertekend namens beide regeringen, ondertekend te Brussel op 5 maart 2018 (in pdf formaat).

 

4 Reacties

 1. Dus Nederland gaat accoord met het príncipe dat er belast wordt in het woonland ….
  Voor Duitsland houdt Nederland dat niet aan ….
  Dat is voor Nederlanders wonend in Duitsland discriminerend !!?
  Dat past toch niet binnen het EU-recht ??!

  Antwoord
 2. Dank voor uw klare en heldere taal; zulke fundamentele veranderingen (woon naar bron belasting) voor slechts relatief kleine groepen, die dus ook geen echte significante invloed op het staatsinkomsten kunnen hebben en die, u citerend, een graaicultuur ten toon stellen, ondersteunt niet het beeld van een “betrouwbare overheid”……..de politici zouden dus niet verbaasd moeten zijn over verlies van vertrouwen bij het volk……..doch dit heeft niets meer te maken met belasting(verdragen), doch met het vertrouwen in het betrouwbaar functioneren van een democratie…..en dat gaat in west-Europa achteruit! M. vr. Gr. DWtV.

  Antwoord
 3. Dank weer voor de zeer klare en open moderatie. Ter afsluiting mijnerzijds:

  Met de in principe belaste AOW als (altijd al) een “staatszaak” kan ik leven, …..?!?! ….zelfs met de gedachte dat ik daarover meer belasting betaal dan vele anderen, omdat ik in een hoger marginaal belastingtarief val; dat noemen we solidariteit! Echter, dat mijn privat pensioen nu ook (bron) belast wordt is xxxxxx! Ik moet dat privat pensioen – wonend in DE – nu splitsen in een in NL verdiend deel (dat nu direct in NL belast wordt), en in een buiten NL (en buiten DE) verdiend deel dat “niet” in NL wordt belast (doch in DE) maar WEL weer wordt meegerekend in mijn wereldinkomen (en daar heeft de NL staat totaal niet aan bijgedragen) om mijn ZVW/WLZ premies te berekenen. Echter OOK in DE komt ALLES weer tezamen om ook in DE het hoogste marginale tarief te kunnen toepassen voor de Einkommensteuer en sociale lasten die ik daar betaal.

  Ik kom dus niet los van de gedachte dat alles gestuurd wordt door afgunst op expat-pensionados en niet door rechtvaardige belastingheffing. “Over and out”, DWtV

  Antwoord
 4. Staatssecretaris Snel stuurde een brief naar de 2de Kamer over fiscale knelpunten voor grensarbeiders die soms ook van belang is voor gepensioneerden buiten Nederland. Lees meer op:
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/27/fiscale-knelpunten-grensarbeiders-2019
  daaruit (..)
  Terugkoppeling pensioenproblematiek België
  Met ingang van 2018 verleende de Belastingdienst niet langer vrijstelling van loonheffing aan inwoners van België die pensioen ontvangen uit Nederland. Als gevolg van Belgische jurisprudentie was het namelijk onduidelijk of pensioenuitkeringen uit Nederland door België voldoende in de heffing werden betrokken. Omdat dit zou kunnen leiden tot situaties van dubbele niet-belasting, werd de voor de vrijstelling van loonheffing benodigde verdragsverklaring niet langer afgegeven en hielden inhoudingsplichtigen wel rekening met de loonheffing. Dit heeft in de praktijk geleid tot situaties van (dreigende) dubbele belastingheffing. Om deze situaties van dubbele heffing te voorkomen hebben België en Nederland begin 2018 overeenstemming bereikt over de toepassing van het pensioenartikel in het bilaterale belastingverdrag tussen België en Nederland. Van belang is of er in België feitelijk volledig belasting is geheven. Ook zijn afspraken gemaakt over de informatie-uitwisseling op basis waarvan Nederland kan beoordelen of het uit Nederland afkomstige pensioen in België feitelijk en voldoende belast wordt. Als uit de door België geleverde informatie blijkt dat het aanvullende pensioen volledig belast is in België, zal de Nederlandse Belastingdienst de vrijstelling van loonheffing verlenen. Voor het jaar 2018 is ervoor gekozen om op basis van de informatie over het jaar 2016 te beoordelen of de vrijstelling van loonheffing opnieuw kon worden afgegeven indien deze per 1 januari 2018 niet meer werd verleend. Indien het aanvullende pensioen feitelijk en volledig in de heffing wordt betrokken in België dan is de vrijstelling van loonheffing opnieuw verleend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.7 Uit pragmatische overwegingen heeft een aantal inhoudingsplichtigen in overleg met de Belastingdienst de over 2018 reeds ingehouden loonheffing in de resterende maanden van 2018 terugbetaald aan de ontvanger van het Nederlandse pensioen. Voor deze belastingplichtigen heeft dit als voordeel dat zij niet hoeven te wachten op de aangifte inkomstenbelasting over 2018 om de reeds ingehouden loonheffing terug te krijgen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.