Selecteer een pagina

Militair invaliditeitspensioen kwalificeert als wettelijk voor verdragsgerechtigdheid

Zie deze brief van de SG Gerritsen VWS:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/02/23/reactie-op-brief-over-toevoegen-militair-invaliditeitspensioen

Datum 23 februari 2018

Geachte heer van Z.,

In uw brief van 20 december 2017 met kenmerk 201735081 aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft u aan dat er een hiaat in de wetgeving bestaat voor personen die een Militair invaliditeitspensioen ontvangen. Dit pensioen staat niet vermeld op de limitatieve lijst van Nederlandse pensioenen op bijlage XI onder 1f, bij verordening 883/2004/EG, de coördinatieverordening sociale zekerheid.

Doordat dit pensioen niet vermeld wordt op de limitatieve lijst van bijlage XI heeft een ontvanger van een dergelijk pensioen die verhuist naar een andere lidstaat in die lidstaat geen recht op zorg ten laste van Nederland.

Het ontbreken van een dekking tegen ziektekosten kan voor veteranen die dit pensioen ontvangen een reden zijn om niet te verhuizen naar een EU lidstaat, een EER-land of een verdragsland. U bent van mening dat dit pensioen ten onrechte niet op de genoemde bijlage staat, en u adviseert de minister om het Militair invaliditeitspensioen op de limitatieve lijst van bijlage XI onder 1f van verordening (EG) 883/2004 te plaatsen.

Ik wil u graag danken voor uw advies en kan u melden dat de minister uw visie deelt dat dit pensioen op bijlage XI geplaatst moet worden. De voorbereiding voor plaatsing op de bijlage is reeds in gang gezet. Zoals u weet is bijlage XI onderdeel van de coördinatieverordening sociale zekerheid (verordening (EG) 883/2004) en kan een dergelijke verordening alleen gewijzigd worden volgens de hiervoor geldende wetgevingsprocedure binnen de EU.

Op dit moment zijn er onderhandelingen in raadswerkgroepen gaande over een door de Europese Commissie voorgestelde wijziging van verordening 883/2004. Nederland heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en een voorstel tot wijziging van bijlage XI ingediend in deze onderhandelingen. De door Nederland voorgestelde wijziging zal verder meelopen in het wetgevingstraject. Helaas kan ik geen voorspelling doen over de termijn waarop het wetgevingsproces gereed zal zijn.

6 Reacties

 1. Kan de VBNGB de minister nu ook benaderen voor het nabestaandenpensioen? In een eerder VBNGB bericht
  https://vbngb.eu/2018/03/31/nabestaandenpensioen-en-militair-invaliditeitspensioen-ook-wettelijke-uitkeringen/
  werden beiden soorten nabestaandenpensioen genoemd. Ik blijf onveranderd vinden dat een weduwe van een verdragsgerechtigde overleden man, die al in een buitenland woont, en voor wie op – meestal wat hogere leeftijd – elke zorgverzekeringsdekking wegvalt, een stuk slechter af is dan een militair met een invaliditeitspensioen die niet naar een buitenland kan emigreren. Die laatste weet dat vooraf. De weduwe wordt erdoor overvallen/getroffen, en kan (afgezien van Frankrijk en het UK) geen kant op. Anders dan “terug naar Nederland”. Wat nu juist een EU-argument is!

  VBNGB: doe er wat aan!

  Antwoord
  • De vergelijking lijkt me in die zin niet juist dat ook de militair die een invaliditeitspensioen krijgt al geëmigreerd kan zijn naar een EU- of verdragsland, en dan evenmin een keuzemogelijkheid heeft als de al geëmigreerde militair. Dat daarnaast voor de (gehandicapte) ex-militairen die vanuit Nederland willen emigreren nog een faciliteit geschapen wordt is in het licht van de persoonlijke banden die ze kunnen hebben met landen waar ze eerder gewerkt hebben niet onbegrijpelijk.

   Inderdaad zet de VBNGB in op het behouden van verdragsrecht voor nabestaanden die als gezinslid al medeverdragsgerechtigd zijn. De laatste toezeggingen van de minister ter wijziging van Vo883/2004 zijn halfslachtig, omdat slechts een beperkt aantal nabestaandenpensioen aan de desbetreffende bijlage van Vo883/2004 zouden worden toegevoegd (van ABP, militair pensioenfonds, spoorwegenfonds, e.d.). Ongetwijfeld zal dit door de VBNGB ter sprake worden gebracht. Er zullen overigens wel wat meer landen zijn dan V.K. en Frankrijk waar de weduwe (of: weduwnaar, wees) wel een kant op kan. Vermoedelijk geldt dat voor veel EU-staten met ingezetenenstelsels, in die zin dat nabestaanden dan kunnen worden toegelaten worden tot het wettelijke woonlandstelsel voor ziektekosten.

   Antwoord
   • De militair die emigreert weet van tevoren waar hij/zij aan toe is. De weduwe wordt overvallen en blijft zonder zorgverzekeringsdekking achter. Als jij dat verschil niet ziet of wilt zien ….

    Als de VBNGB zich niet inzet voor nabstaandenpensioen op de lijst zeg dat dan. Dan moeten anderen er achter aan.

   • Rudi,
    Ik schreef al : “De laatste toezeggingen van de minister ter wijziging van Vo883/2004 zijn halfslachtig, omdat slechts een beperkt aantal nabestaandenpensioen aan de desbetreffende bijlage van Vo883/2004 zouden worden toegevoegd (van ABP, militair pensioenfonds, spoorwegenfonds, e.d.). Ongetwijfeld zal dit door de VBNGB ter sprake worden gebracht. ”
    Overigens kan ik niet beslissen over het beleid van het Bestuur van de VBNGB en de wensen die ze bij de politiek willen inbrengen.

 2. Het gaat allemaal met de snelheid van een slak.

  Neemt de NL politiek de betreffende doelgroep überhaupt wel serieus?

  En hoe activistisch is de VBNGB?

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.