Selecteer een pagina

AOW bedragen per januari 2023

dec 2, 2022

De bruto AOW-bedragen worden verhoogd per 1.1.2023 naar 968,86 per maand voor gehuwdenpensioen(excl. Vakantietoeslag en tegemoetkoming AOW-gerechtigden; de laatste staat op het punt afgeschaft te worden. Voor ongehuwden pensioen: 1425,80 Euro per maand.

https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2022/12/AOW-rekenregels-1-januari-2023-Bijlagen-II.1-II.3-januari-2023.pdf

26 Reacties

 1. In antwoord op Kamervragen over afschaffing tegemoetkoming IOAOW:

  ” De leden van de fractie van 50PLUS vragen of er een verhoging van € 600 overblijft na verhoging van de AOW en het verlagen van de IOAOW. Ook vragen zij of er na de volledige afschaffing van de IOAOW, de totale AOW-verhoging ongeveer € 540 is. Zij willen op dit punt ook weten of 40% van de extra verhoging van € 880 ongedaan wordt gemaakt? Daarnaast willen zij weten of de extra verhoging van de AOW bijna geheel door de ouderen zelf betaald wordt en of het afschaffen van de IOAOW een zware aanslag is voor de AOW-gerechtigden met alleen AOW of AOW met een klein
  pensioen? Tot slot vragen zij naar een reflectie over de afschaffing van de IOAOW en waarom de extra verhoging van de AOW netto nog geen miljard euro kost terwijl de verhoging van de arbeidskorting uiteindelijk € 3,6 miljard kost.
  Volgens de huidige inzichten neemt de AOW-uitkering voor een alleenstaande – door het
  meestijgen met de minimumloonsverhoging – in 2023 met circa € 880 bruto toe ten opzichte van het coalitieakkoord. Het kabinet acht hierdoor de IOAOW – als extra inkomensondersteuning aan alle AOW-gerechtigden – niet langer nodig en heeft daarom besloten om deze af te schaffen. Als eerste stap wordt het IOAOW-bedrag in 2023 verlaagd naar € 5 bruto per maand. Dit komt op jaarbasis neer op een verlaging van circa € 280. Ook stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet met circa € 30. Per saldo stijgt het netto-inkomen van een alleenstaande
  AOW-gerechtigde zonder aanvullend pensioen ten opzichte van het coalitieakkoord met circa € 570 in 2023.
  In het voorjaar heeft het kabinet besloten dat de bijzondere minimumloonsverhoging doorwerkt in de AOW-uitkering. De aanvullende kosten hiervan voor de AOW lopen op tot ongeveer € 2,4 miljard per jaar. In het voorjaar is dekking gevonden door het in drie stappen afschaffen van de IOAOW (€ 1,1 miljard), het terugdraaien van de verhoging van de ouderenkorting (0,6 mld euro) en het afschaffen van de fiscale oudedagsreserve (€ 0,1 miljard). Het restant is gedekt binnen de Voorjaarsnota.
  In de Miljoenennota heeft het kabinet aangekondigd al per 2023 het wettelijk minimumloon te verhogen, en met ruim 10% in plaats van de eerder de voorgenomen 7,5%. De extra verhoging kost vanwege de koppeling van de AOW in 2023 ongeveer € 1,6 miljard euro extra aflopend tot € 0,2 miljard euro in 2027. De extra verhoging van het minimumloon zoals aangekondigd in de Miljoenennota is gedekt binnen het koopkrachtpakket. Daarbij is besloten om de IOAOW te verlagen naar 5 euro per maand in 2023 en af te schaffen in 2025. De budgettaire opbrengst hiervan bedraagt € 0,5 miljard euro in 2023 en € 0,2 miljard euro in 2024. Per saldo wordt er dus geld uitgetrokken voor de koopkracht van gepensioneerden. Omdat de AOW meer stijgt dan dat de IOAOW daalt, leidt dit per saldo tot een hoger netto inkomen voor AOWgerechtigden. Dit leidt in 2023 voor een alleenstaande AOW-gerechtigde zonder aanvullend pensioen tot een stijging van ongeveer € 570 van het netto-inkomen uit de AOW. In het Coalitieakkoord en opvolgende besluitvorming in het voorjaar en in augustus, heeft het kabinet een evenwichtige inkomensontwikkeling nagestreefd. Volgens het kabinet past een verlaging van de lasten op arbeid hierbij.

  Antwoord
  • Waarom wordt er over augustus 2023 maar €5 aan aow uitgekeerd. Ipv €1425 voor alleenstaande

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord
   • Geachte heer/mevrouw Kroes,

    Op de site van de SVB (https://www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen#section_00) staat dat voor alleenstaanden de brutobedrag AIW € 1.458,15 bedraagt. Dit is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5. De inkomensondersteuning AOW is een extra bedrag boven op de AOW. Volgens deze gegevens zou u vanaf Juli 2023 € 1458,15 moeten ontvangen.

 2. Voorts uit dezelfde beantwoording:

  De leden van de 50PLUS-fractie vragen waarom de daling van de IOAOW in het eerste jaar € 23 bedraagt en in het tweede jaar € 5.
  In het Coalitieakkoord staat het voornemen van het kabinet om het wettelijk minimumloon
  bijzonder te verhogen met in totaal 7,5% in 2024 en 2025. In de voorjaarsbesluitvorming koos het kabinet ervoor om deze verhoging in drie stappen door te voeren (2023-2025) in plaats van twee stappen en de verhoging door te laten werken in de AOW-uitkering. Dit wordt gedekt door de IOAOW stapsgewijs af te schaffen in de periode 2023-2025. In de augustusbesluitvorming heeft het kabinet ervoor gekozen de volledige bijzondere minimumloonsverhoging uit het Coalitieakkoord (7,5%) versneld door te voeren en deze te verhogen tot 8,05%. Inclusief reguliere indexatie stijgt het minimumloon op 1 januari 2023 met 10,15%. Hierdoor vindt de verhoging van het minimumloon, en daarmee de stijging van de AOW, in één stap plaats: per 1 januari 2023. Het op dergelijk korte termijn verhogen van het minimumloon was enkel haalbaar via een algemene
  maatregel van bestuur. De grotere stap bij het minimumloon maakt ook dat een grotere stap in de afbouw van de IOAOW in de rede ligt

  Antwoord
 3. Ik wil graag mijn aow aanvragen.
  Hoe moet ik doen?
  Graag Uw antwoord.

  Antwoord
  • bij het orgaan dat in uw woonland verantwoordelijk is voor aanvraag wettelijke pensioenen of via SVB in Nederland.

   Antwoord
 4. Goede avond,
  Het nieuwe AOW bedrag is EUR 968,86. Zie berichtgeving overheid.

  Dat is dan geen verhoging met 10,15 %. Vreemd.

  Antwoord
  • Jouw reactie is correct. Doordat de ioaw wordt verlaagd van 26 euro naar 5 euro is de feitelijke bruto verhoging 59,53 waardoor er van de aangekondigde verhoging van 10,15% per saldo slechts 6,51% overblijft.

   Dat is nu de bekende sigaar uit eigen doos!

   Antwoord
 5. Zijn de genoemde bedragen, €968,86 en €1425,80 bruto of netto? Ik vraag dit omdat m’n zorgtoeslag ook al zo hoog geworden is. Toen ik belastingdienst buitenland hierover belde, bang dat ik heel veel terug zou moeten betalen, zei men dat vanwege de inflatie men een extra schepje er bovenop had gedaan. Vreemd, want zorgtoeslag heeft toch met zorg te maken? Wanneer m’n inkomen niet boven de €25784 zou uitkomen, dan was het goed. Als het daarboven lag, dan moest ik de belastingdienst buitenland nogmaals bellen. Of dat bruto of netto is ben ik vergeten te vragen.

  Antwoord
  • De genoemde bedragen zijn bruto. De verhoging is deze keer hoger vanwege de verhoging van het netto referentieminimumloon, waaraan de AOW (onder politieke druk overigens) gekoppeld is gebleven. De zorgtoeslag is inderdaad ook verruimd vanwege de hoge inflatie, om aan lagere inkomensgroepen tegemoet te komen.

   Antwoord
 6. Normaal wordt de AOW op 1 januari en op 1 juli verhoogd. Ik ben dus heel benieuwd of dat dit jaar ook zo is.

  Antwoord
  • Ja, dat is zo, ook in 2023

   Antwoord
   • En met hoeveel % is dat gemiddeld per half jaar bij aow. want dan kan ik daar rekening mee houden bij wijziging zorgtoeslag, zodat ik niet teveel terug moet betalen. Nu is mijn inkomen ingeschat zonder de verhoging van pensioen en aow.

  • Voor een alleenstaande dus netto van €1261,52 naar €1348,38. Dat is in procenten 6,88 meer. Waar blijft dan die 10 procent stijging?
   Ik denk dat veel mensen tellen €1261,52 plus10 procent wordt €1387,67.
   Dat wordt dus een zware teleurstelling voor veel mensen.

   Antwoord
   • Voor AOW’ers in het buitenland geldt dat ze het beste naar bruto AOW-bedragen kunnen kijken. De door SVB en andere instanties gepubliceerde netto-bedragen gelden slechts voor binnenlands belastingplichtigen

 7. Wat is nu het netto bedraggled voor gehuwden per1-1-2023

  Antwoord
  • Zie in de link in de eerste posting onder: AOW-50%, onder aantekening dat de daar genoemde heffingen gelden voor ZVW verzkerde binnenlands belastingplichtigen.

   Antwoord
 8. Ik heb gezien dat de bruto AOW uitkering voor een alleenstaande per 1 januari 2023 is verhoogd naar € 1425,80 Dit met de IOAOW € 5 erbij is een totaalbedrag € 1430,25 per maand.
  Wie weet hoe het bedrag € 1425,80 is berekend?

  Antwoord
  • Zie voor de methodiek mijn bericht van 5 december 15:02 in deze draad.

   Antwoord
   • Hartelijk dank voor uw reactie van gisteren. Ik had al een vermoeden dat vanuit 70% van netto WML omgerekend wordt naar een bruto uitkering AOW. Dat omrekenen kan volgens mij alleen maar handmatig gebeuren.

 9. wat ga je netto krijgen

  Antwoord
  • Dat verschilt per individu en gezin en is soms nog afhankelijk van het woonland. U ziet het eind januari. OP deze site is wel informatie te vinden over Nederlandse belastingtarieven en tarieven van het CAK om zelf ene schatting te kunnen maken

   Antwoord
 10. Mijn vraag is, iedereen moet in Nederland voor of op hun 15e jaar, wil je dan 100% AOW ontvangen op je 65e jaar, want dan wordt voor je iedere jaar dan 2% gespaard. Toen dan. Maar nu, zoals bekend, is de pensioenleeftijd verhoogd, moet je nog steeds op je 15e jaar in Nederland zijn, wordt die leeftijd niet verhoogd om 100% AOW te mogen ontvangen op de tijd dat je met pensioen kan gaan?

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.