Selecteer een pagina

Belastingen in Spanje

Over de volgende onderwerpen hebben wij gerichte informatie:

Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande tussen de Spaanse en Nederlandse overheid voor de herziening van het verdrag inkomstenbelasting tussen beide landen uit 1971, met het doel (van de Nederlandse overheid) om te komen tot een bronbelasting van de pensioenen. Lees hier meer over mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse residenten in Spanje.

Er zijn twee punten, die bij de aangifte van IRPF en Patrimonio aandacht verdienen, voor zover ze van toepassing zijn.

1. De Spaanse resident heeft een tweede huis in NL.

De  Hacienda  heeft  Spaanse residenten die in hun Modelo 720 aangegeven hebben een  onroerende zaak (huis) te bezitten buiten Spanje, aangemaand dit op te geven bij de aangifte van IRPF en Patrimonio.

Dit kan en moet gebeuren volgende het duidelijke Consultas de la DG Tributos, núm. consulta V 1993-16 de 9.5.2016. Als het huis geen  vastgestelde Spaanse valor catastral heeft, is de te gebruiken waarde 1,1 % maal 50 % maal de aanschafwaarde. Hacienda belast deze waarde op zichzelf niet, maar deze waarde moet wel opgeteld worden bij de overige inkomstenposten om dan een verhoogd belastingpercentage te berekenen dat toegepast wordt op deze overige inkomstenposten.

Let u dus goed op, dat uw asesor fiscal deze waarde van uw huis niet zonder meer bijtelt bij uw opgave, want dat kan u veel geld kosten.

Overigens dient u uw tweede huis in NL wel op te geven voor de NL-inkomstenbelasting box 3. Daar is geen ontkomen aan.

2. Lijfrentes.

Afhankelijk van de leeftijd van de ontvanger dient een percentage opgegeven te worden. Boven 70 jaar is dit slechts 8%. De materie is echter méér omvattend, en daarom verwijzen we naar twee pagina´s in de Guía Fiscal Ejercicio 2016 van de Organización de Consumidores y Usuarios OCU ( de Belastinggids belastingjaar 2016 van de spaanse Consumentenbond OCU).Het gaat om :

Guía Fiscal Ejercicio 2016: vraag 143 voor de IRPF (pdf formaat).
Guía Fiscal Ejercicio 2016: vraag 254 voor het Patrimonio (pdf formaat).

(De Guía Fiscal Ej 2017 is beschikbaar voor socios van de OCU www. ocu.org; het lidmaatschap omvat natuurlijk veel meer, en kost 100-150 €/j afhankelijk van de tijdschriften die men wil ontvangen )

Op verzoek van de VBNGB heeft Dextra Asesores over de problematiek van Spaanse belastingheffing van residenten met de Nederlandse nationaliteit over het houden van onroerende goederen gelegen in Nederland die niet verhuurd of commercieel geëxploiteerd worden een gericht rapport uitgebracht. U vindt dat hier in het Nederlands (in pdf formaat), en hier in het Spaans (in pdf formaat).

Guía Fiscal Ejercicio 2016: gehele tekst (pdf formaat).
Guía Fiscal Ejercicio 2016: vraag 143 voor de IRPF (pdf formaat).
Guía Fiscal Ejercicio 2016: vraag 254 voor het Patrimonio (pdf formaat).

3. Inkomensverklaring bij emigratie naar Spanje t.b.v. belastingdienst NL.

Wanneer je emigreert vanuit Nederland naar Spanje kun je volgens de ambassade in Spanje dit formulier (via de Agencia Tributaria) als bewijsstuk indienen bij de Nederlandse belastingdienst.

4. Spaanse belastingregeling tegen fraude en ontwijking volgens A-G HvJ in strijd met EU-recht

Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe concludeert dat Spanje niet heeft voldaan aan haar verplichtingen op grond van het EU-recht met de consequenties die zij verbindt aan de te late indiening van formulier 720.
Klik hier om de gehele tekst te lezen.

Heeft u aanvullende informatie? Gebruik gerust het reactieveld hieronder.

11 Reacties

 1. De voor de IRPF op te geven bedragen voor lijfrente hangen af van al dan niet pensionering, leeftijd bij uitkering (24% bij 65-59 jaar; > 70 jaar 8% ) en nog een paar zaken. Het valt niet mee, daar een eenvoudige “hapklare brok” in het Nederlands van te maken. Bijgaand vindt u twee passages van de Guía Fiscal Ejercicio 2016: het gaat om vraag 143 voor de IRPF en vraag 254 voor het Patrimonio.

  Beide passages en de gehele tekst van de Guía Fiscal Ejercicio 2016 vindt u hierboven op de VBNGB pagina.

  Aan de OCU heb ik gevraagd om in hun nieuwe Guía Fiscal Ej 2017, die in maart 2018 uitkomt, het Consulta V 1993 van het tweede huis te verwerken.

  Antwoord
 2. Hallo,

  Ik wil graag weten hoe mijn lijfrente, die 1 maart 2020 is ingegaan, belast wordt bij de Spaanse belastingdienst. Ik wordt dit jaar 69 jaar en ben sinds 1 jan 2011 resident.
  Bij voorbaat hartelijk dank.

  Antwoord
  • Geachte heer van Keulen,

   Dit is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
   Ik verwijs u graag naar de volgende link.

   Met vriendelijke groet,

   Ed Roosen

   Antwoord
 3. De link geeft antwoord op Spaanse lijfrentes (premie uit netto vermogen). Het gerucht gaat dat de Sp-fiscus het standpunt in neemt dat een Lijfrente uit bijv NL (premie uit bruto vermogen) te belasten is als gewoon inkomen (schijven tarief) en niet vermogen t.w. 24% bij 65-59 jaar; > 70 jaar 8%.
  De allocatie in het nl/sp vtvvdb is m.i. helder, blijft de vraag is hoe qualificeert de Sp fiscus de lijfrente uitbetaling (annuiteiten) vervolgens?
  Ik denk, onder het motto halen wat er te halen valt, het spaanse schijven tarief. Probeer dan je recht maar eens te halen in Sp.

  Antwoord
 4. L.s. Een vraag wat mijn moeder voor belasting betaalt als resident in Spanje. Zij ontvangt haar AOW vanuit Nederland, waarover in Nederland geen belasting meer wordt ingehouden. Haar jaarinkomen is ongeveer 60.000 euro. Zij heeft naast haar inkomen geen pensioen en geen verdere inkomsten

  Mijn dank, met een vriendelijke groet

  Antwoord
  • Onduidelijk zo lang onbekend is waaruit haar jaarinkomen bestaat.

   Antwoord
 5. Is er nog ergens nieuws over de lijfrente-uitkering en alle onduidelijkheden daarover?

  Uitgerekend bij de VBNGB hoop ik die toch tegen te komen. Ik praat over een NL lijfrente en residentie in Spanje

  Antwoord
 6. Hallo,

  Ik ben op 14 November 2022 geëmigreerd naar Spanje. Nu ben ik bezig met de belastingaangifte over dat jaar in Nederland en dien ik een inkomensverklaring door Nederland afgegeven door de Spaanse belastingdienst te laten stempelen en invullen. Ik heb geprobeerd dit te realiseren maar de Spaanse belastingdienst(canarias) doet hier niet aan mee. Is er verder een ander document wat ik kan aanvragen via de Hacienda en op kan sturen naar Nederland in plaats hiervan? Zo ja hoe heet dit document/certificaat in het Spaans?

  Mocht ik de inkomensverklaring in het slechtste geval niet voor elkaar krijgen en door de Nederlandse belastingdienst daardoor niet beschouwd worden als gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige welke consequentie heeft dat voor zowel mij als mij echtgenote(fiscale partner) mbt tot de algemene heffingskortingen?

  Graag hoor ik van u

  Mvg Johannes

  Antwoord
  • Aannemelijk is dat u voor het jaar 2022 nog niet als belastingplichtig door Spanje wordt gezien, en dat dat de reden is dat geen inkomensverklarng wordt afgegeven. Het jaar van migratie is een bijzondere omstandigheid waar een apart bericht door mij recent over geopend is op deze site. Wat betreft Nederland vindt dan splitsing plaats in een binnenlandse periode en een buitenlandse periode. De binnelandse periode biedt in elk geval recht (veelal pro-rata) op de fiscale voordelen van Nederland.

   Meer in het algemeen, voor niet-migratiejaren waarin men dus volledig in Spanje woont, is wel het volgende te noemen.
   Als Spanje echt geen inkomensverklaring wil afgeven, zie ik drie mogelijkheden:
   1. De regels van het Spaanse procesrecht benutten om in bezwaar en evt. beroep bij de Spaanse rechter die ondertekening alsnog af te dwingen. Hoe die regels luiden is mij niet bekend.
   2. de Nederlandse belastingdienst inschakelen, in eerste instantie informeel, maar evt. op baasis van het onderling overleg artikel uit het belastingverdrag, te trachten de Spaanse belastingdienst alsnog te bewegen de inkomensverklaring te ondertekeken.
   3. Indien u aangifte ib in Spanje doet: de gedetailleerde Spaanse aangifte ib en de Spaanse aanslag ib overleggen aan de Nederlandse belastingdienst als alternatief bewijs t.o.v. de inkomensverklaring. Die moet dan wel dezelfde gegevens bevatten als de inkomensverklaring om aanvaardbaar te kunnen zijn (evt. aangevuld met bijv. bank- en andere bezitgegevens om box 3 (weereld)inkomen aan te tonen). Een garantie dat dit door de Ned. belastingdienst aanvaard wordt is er niet. Tot nu toe eiset deze vrij stellig steeds die inkomensverklaring. Maar bij de rechter kan evt. alsnog een beroep gedaan worden op de zogeheten vrije bewijsleer voor dit alternatief, al is daar ook nog geen specifieke jurisprudentie over.
   Wordt de status van Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige (KBB) niet gehonoreerd dan verliest u (en uw partner) de Ned. fiscale voordelen i.v.m. de persoonlijke en gezinssituatie, waaronder de belastingdelen in de heffingskortingen (algemnene en andere), maar ook Nederlandse aftrekposten.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.