Selecteer een pagina

Zwitserland portal

Dit onderdeel staat onder auspiciën van onze Landencoördinator voor Zwitserland, Riet van Dongen.

In 2021 waren er volgens het CAK 506 geregistreerde zgn. Verdragsgerechtigden in Zwitserland, op een totaal in de EU van 84.274.

Vanaf deze portal pagina gaat u naar de volgende specifieke onderwerpen:

8 Reacties

 1. Update Wijziging Belastingverdrag Nederland-Zwitserland.

  Een Zwitserse belastingadviseur heeft voor ons inlichtingen ingewonnen bij de Steuerverwaltung des Kantons Bern en bij het Staatsekretariat für Internationale Finanzfragen (SIF).

  Herr Saudri, van het SIF is de aangewezen contactpersoon voor inlichtingen over financiële zaken die Nederland betreffen.
  Herr Saudri is te bereiken onder tel: (+41) 0584 631 316.
  Het SIF geeft adviezen aan alle Kantons.

  De Zwitserse belastingadviseur bevestigde dat, volgens zijn informatie bij de Herr Saudri, de berekening die wij eerder op deze website hebben gepubliceerd juist was.

  Verder adviseerde de Zwitserse belastingadviseur om, bij onduidelijkheden, contact op te nemen met het Hoofdkantoor Belastingen van het Kanton waar men woont, omdat de lokale berekeningen bij de Kantons onderling sterk kunnen verschillen en/of om een lokale belastingadviseur om advies te vragen.
  De lokale belastingadviseur kan dan, voor uw eerste belastingaangifte nadat dit Protocol in werking is getreden, voor u uitzoeken hoe en wat voor u van toepassing is.

  Antwoord
 2. waarom is dit niet vermeld in de categorie
  Pensioenartikel in nieuwe belastingverdrag tussen NL en CH

  Ik had dit volledig gemist

  Antwoord
 3. In het afgelopen jaar is veel geschreven over het vanaf 1 januari 2021 geldende Belastingverdrag Nederland-Zwitserland. Het jaar 2022 is afgelopen en waarschijnlijk zijn de meeste Steuererklärungen 2021 ondertussen afgehandeld. Ik ben dan ook benieuwd welke ervaringen onze leden in Zwitserland hebben met de afhandeling door de verschillende Gemeenten / Kantons, dus hoe deze instanties zij omgegaan met het vernieuwde verdrag.

  Ik zelf (woonachtig Kanton St.Gallen) heb de volgende ervaring:
  – mijn Steuererklärung is verwerkt alsof het verdrag niet bestaat;
  – na mijn beroep is artikel 22 Abs. 5 Bst. c) toegepast (1/3 nettokorting), maar Bst. a) (NL-imkomen op nul stellen) niet.
  – mijn tweede beroep is zonder nadere informatie / verklaring beland bij de Rekurskommission.

  In Nederland is mijn belastingaangifte normaal / correct verwerkt.

  Ik ben benieuwd naar reacties.

  Antwoord
 4. Riet van Dongen, VBNGB vertegenwoordiger Zwitserland.

  De meeste Zwitserse Steuererklärungen 2021 zullen ondertussen behandeld zijn.
  Wat de Zwitserse belastingdienst betreft, ik heb nog zelden een klacht ontvangen, wel over de afhandeling van de Nederlandse ‘Belastingdienst Buitenland Heerlen’.

  Voor Zwitserland kan ik alleen mijzelf als voorbeeld nemen.
  Mijn man en ik, als echtpaar, hebben altijd ons inkomen via een Zwitserse belastingadviseur bij de belastingdienst van ons Kanton ingediend.
  Toen het Belastingverdrag NL- CH werd gewijzigd heeft onze adviseur contact opgenomen met het Staatssecretariaat für Internationale Finanzfragen, het SIF.
  Herr Saudri is daar voor specifieke vragen over de Zwitserse zijde betreffende het Belastingverdrag Zwitserland/Nederland.
  Dhr. Saudri is te bereiken op telnr: +41 (0) 58 4631 316. Een aanrader!
  Zijn naam en telnummer heb ik al eerder op VBNGB website genoemd.
  Dhr. Saudri legt uitstekend en geduldig uit hoe u uw NL pensioen voor Zwitserland moet berekenen, want u heeft recht op een extra aftrek.

  Mijn adviseur zond onze belastingopgave bij de Belastingdienst van ons Kanton in met het verzoek om vrijstelling van inkomstenbelasting voor dat deel dat Nederland op ons pensioen inhoudt, dus15%.
  Dat verzoek om vrijstelling is belangrijk! Want de lagere belastingambtenaren zijn lang niet altijd op de hoogte van de Verdragswijziging.

  Wij hebben inmiddels begin dit jaar teruggestort gekregen wat de Zwitserse belastingdienst in het overgangsjaar bij ons teveel heeft ingehouden.
  Let op! Volgens het Verdrag hoeft u voor Zwitserland alleen maar belasting te betalen over 2/3 van uw netto Nederlandse pensioen, en dat bedrag moet pas worden opgeteld bij de rest van uw Zwitserse belastingaangifte, zoals huis, auto, beleggingen enz.

  Iedereen met een Nederlands pensioen die in Zwitserland woont adviseer ik dan ook om in ieder geval tijdens de overgang naar het nieuwe Verdrag, fiscaal advies van een lokale belastingadviseur te vragen.
  De belastingen verschillen per Kanton en bij gemeenten onderling, bij de laatsten zelfs in het eigen Kanton.
  Mijn belastingadviseur weigert daarom belastingadviezen te geven voor andere Kantons, vanwege de aansprakelijkheid.
  De verschillen kunnen zelfs zo groot zijn als tussen Nederland en Belgie of Frankrijk.
  Dat is ook hèt dilemma voor de VBNGB om hierover adviezen voor Zwitserland te kunnen geven.

  De Zwitserse Bondsregering regelt dan wel de voorwaarden en formule voor de berekening van de belastingheffing, zoals in het Belastingverdrag met Nederland is gebeurd, maar de Kantons en gemeenten bepalen in Zwitserland zelf de hoogte van de belastingheffing in hun gebied.

  Klein voorbeeld: Iemand die in Kandersteg woont, betaalt misschien veel minder of juist veel meer belasting over zijn inkomen dan iemand die bijvoorbeeld in de stad Thun woont.
  Iemand die in het Kanton Zug woont betaalt waarschijnlijk minder inkomstenbelasting dan iemand die b.v. in het Kanton Berner Oberland woont.
  Een echtpaar kan in het ene Kanton veel meer inkomstenbelasting moeten betalen dan een alleenstaande, maar in een ander Kanton kan het omgekeerde weer het geval zijn.
  Er is geen touw aan vast te knopen.
  Kantons zijn in feite zelfstandige Landjes.

  Wat Nederland betreft, ik denk dat iedereen wel weet dat daar de Belastingdienst niet erg efficiënt werkt, zachtjes uitgedrukt.
  Mijn man en ik zijn ooit in loondienst geweest en altijd bij een Nederlands bedrijfspensioenfonds aangemeld.
  Dit pensioenfonds houdt nu bij ons maandelijks 15% voor Nederland in over het maandelijkse pensioenbedrag dat op onze rekening wordt gestort.

  Wij hebben vorig jaar oktober onze Jaaropgave voor 2021 met het C. Formulier, via DigiD, ingevuld en verzonden.
  Wij (echtpaar) begrepen dat wij recht hebben op teruggave van de Heffingskorting. Bij het invullen van het digitale C. Formulier konden wij op de laatste bladzijde direct zien hoe hoog het bedrag van die teruggave (waarschijnlijk) zal zijn.

  Er kwam ook een opmerking bij te staan, namelijk dat wij binnen drie maanden uitsluitsel zouden krijgen.

  Maar een paar weken later werd dit bericht van de belastingdienst veranderd met:
  Is in behandeling.

  Ergens eind maart kwam een bericht, via DigiD informatie en per persoonlijke brief, dat wij vóór 1 juli 2023 ons jaarpensioen voor jaar 2022 moeten opgeven, maar het liefst voor 1 mei, anders zou er door hen rente berekend kunnen worden!
  Geen woord meer over de terugstorting van de Heffingskorting over het jaar 2021.
  Volgens de adviseur van de VBNGB kan dit wel een jaar of langer duren.
  Bij nog geen terugstorting door de belastingdienst, een jaar na belastingopgave van het betreffende jaar, schijn je recht te hebben op rente over het door de belastingdienst terug te storten bedrag.

  Met vriendelijke groeten,
  Riet van Dongen, VBNGB vertegenwoordiger Zwitserland.

  Antwoord
  • Ter aanvulling: uitbetaling van een heffingskorting door Nederland is gebonden aan kwalificeren als buitenlands belastingplichtige, veelal op grond van het criterium: meer dan 90% van het wereldinkomen in Nederland belast. Vaak zal hieraan voldaan zijn als men slechts Nederlands pensioeninkomen heeft onder het nieuwe verdrag. Dat de Nederlandse heffing tot 15% gemaximeerd is, en dat Zwitserland ook mag heffen, doet daaraan niet af. Bij kwalificeren komen in beginsel ook mogelijkheden voor aftrek van inkomsten uit eigen woning (hypotheekrente e.d.) en persoonsgebonden aftrek aan de orde. Interessant wordt het indien vergelijkbare aftrekposten (geheel of ten dele) ook in Zwitseralnd gehonoreerd kunnen worden. Interesssant in die zin dat dit (voor andere woonlanden) thans voorwerp van behandeling bij de Hoge Raad is, met verwachte uitspraken midden oktober 2023.

   Antwoord
  • Zwitserland heeft veel mogelijkheden tot aftrek van kosten. Bijvoorbeeld de CAK bijdrage is naast zelf betaalde ziektekosten, en diverse andere premies voor verzekeringen, aftrekbaar.

   Antwoord
  • Mevr. Van Dongen,
   Ik heb geprobeerd de heer Saudri te bellen.
   Kreeg een beantwoorder in het frans. Spreek ik helaas niet.
   Is er misschien een andere mogelijkheid?
   Corry Kemmler

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.